ก.พ. 242017
 

ส่งต่อตำนานชั่วนิรันดร์

ไม่‍มี​อะไร​ทำ​ให้​ข้าพ‌เจ้า​ยินดี​ยิ่ง​ไป​กว่า​นี้ คือ​ที่​ได้‍ยิน​ว่า​ลูกๆ ของ​ข้าพ‌เจ้า​ประ‌พฤติ​ตาม​ความ​จริง (3ยอห์น 1:4)

เมื่อกษัตริย์ดาวิดใกล้สิ้นชีวิต ท่านให้ตามซาโลมอนผู้เป็นบุตรมา ซาโลมอนจะเป็นผู้สืบต่อราชบัลลังก์ในฐานะกษัตริย์แทนดาวิด และดาวิดพูดกับซาโลมอนว่า “ส่วน​เจ้า ซา‌โล‌มอน​ลูก​ของ​เรา เจ้า​จง​รู้‍จัก​พระ‍เจ้า​ของ​พ่อ และ​จง​ปรน‌นิ‌บัติ​พระ‍องค์​ด้วย​ความ​เต็ม‍ใจ​และ​ด้วย​ใจ​ยินดี เพราะ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ตรวจ​จิต‍ใจ​ทั้ง‍ปวง และ​ทรง​เข้า‍ใจ​ใน​แผน‍งาน และ​ความ​คิด​ทั้ง‍ปวง ถ้า​เจ้า​แสวง​หา​พระ‍องค์ เจ้า​จะ​พบ​พระ‍องค์ แต่​ถ้า​เจ้า​ทอด‍ทิ้ง​พระ‍องค์ พระ‍องค์​จะ​ทรง​ทิ้ง​เจ้า​ตลอด‍ไป”  (1พงศาวดาร 28:9)

เช่นเดียวกับดาวิด เราเองก็มีตำนานทิ้งไว้เบื้องหลัง และในฐานะพ่อแม่ หน้าที่ของเราคือนำลูกๆไปถึงพระคริสต์ ไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทำ  ตำนานที่เราจะทิ้งไว้ให้คนเบื้องหลังจะส่งผลกระทบไปอีกหลายยุคต่อๆไป

ในหนังสือชื่อ “สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พ่อทุกคนรู้” ของเจมส์ เมริท มีตอนหนึ่งเขียนว่า “เป็นบิดามีมากกว่าการให้กำเนิด ป้อนข้าว เลี้ยงดู ให้การศึกษา และส่งพวกเขาไปสู่ชีวิตของตนเองในอนาคต พ่อมีหน้าที่ต้องเตรียมทางไปสู่ชีวิตหลังความตายเมื่อเขาต้องไปพบกับพระเจ้าด้วย” ผมเห็นด้วยครับ เรากำลังส่งต่อตำนานแห่งนิรันดร์กาลไปสู่ลูกๆ

ฟังนะครับ: ตัวเลือกใช้เวลาในปัจจุบัน จะผูกพันเราไว้ในนิรันดร์กาล – ไม่ใช่แค่ในโลกนี้ แต่ตลอดไป…

ผมใช้เวลาในโลกนี้มากว่าหกสิบปี ได้พบคนหลายยุค ตั้งแต่ยุคปู่ ย่า ตา ยาย ยุคคุณพ่อคุณแม่ ยุคของผมเอง ยุคของลูกๆ และยุคของหลานๆ และนี่คือสิ่งที่ได้เห็น:  สิ่งที่เราทำในวันนี้ จะส่งผลต่อเราในอนาคต สิ่งที่เราทำจะส่งผลกระทบต่อลูก หลาน และอาจถึงเหลนได้

คุณกำลังทิ้งตำนานบางอย่างไว้ให้ลูกหลาน คำถามคือ – เป็นตำนานจากพระเจ้า หรือตำนานจากโลกครับ?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA92514

(Cr.ภาพ ronkugier.com)

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.