ก.พ. 272017
 

พระเจ้าสนพระทัยเรื่องเล็กน้อยด้วยหรือ?

อย่า​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ใน​สิ่ง‍ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ‍เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก‍สิ่ง​ที่​พวก‍ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ‌ฐาน​และ​การ​วิง‍วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ‍พระ‍คุณ แล้ว​สันติ‍สุข​ของ​พระ‍เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า‍ใจ จะ​คุ้ม‍ครอง​จิต‍ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ไว้​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์  (ฟีลิปปี  4:6-7)

ดร จี แคมพ์เบล นักเทศน์ผู้ยิ่งใหญ่จากศตวรรษที่แล้ว ครั้งหนึ่งท่านเทศนาไว้อย่างน่าประทับใจ ท่านกล่าวว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ควรนำทุกสิ่งมาทูลต่อพระเจ้า หลังโบสถ์เลิก สตรีอาวุโสท่านหนึ่งเดินไปหาท่านถามว่า “ดร มอร์แกนคะ ฉันควรนำทุกเรื่องไปบอกกับพระเจ้าแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือคะ? พระองค์จะมีเวลารับฟังหรือ?”  

ด้วยดวงตาเป็นประกายท่านตอบว่า “คุณคิดว่ามีอะไรบ้างที่เล็กน้อยสำหรับพระเจ้า?”

ครับ คำตอบคือไม่มีเรื่องใดเล็กน้อยสำหรับพระเจ้า ปัญหาในชีวิต แผลที่นิ้วเท้า หรือความกระวนกระวายของคุณ  ทุกสิ่งอยู่ในการควบคุมของพระองค์ และเราสมควรทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ ทำไมครับ? เพราะพระเจ้ารักคุณ และอะไรที่อยู่ในใจคุณ จะอยู่ในพระทัยพระองค์ด้วย ถ้าคุณอยู่ในน้ำพระทัยพระองค์
 
อย่าคิดว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าจะรับฟังเรื่องเล็กๆของคุณ แน่นอนพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่ง แต่ก็ทรงเป็นสหายคนสนิทของคุณด้วย นำทุกสิ่งเข้าเฝ้าและทูลต่อพระองค์ พระองค์จะแก้ไขไปทีละเรื่อง ในเวลาของพระองค์ เพื่อเป็นการถวายพระสิริแด่พระองค์ และนำสิ่งดีกลับมาที่คุณ

นำทุกเรื่องราว – ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะทำให้เกิดผลดีแก่ตัวคุณ และเพื่อพระสิริของพระองค์

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jackgraham.org

(Cr,ภาพ Crossroadsinitiative)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.