ก.พ. 282017
 

ทำในสิ่งที่คุณรู้

เขา​ทูล​ตอบ​ว่า “พวก‍ท่าน​จง​รัก​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ผู้​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​กำลัง​ของ​ท่าน และ​ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่าน และ​จง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน‍เอง” (ลูกา 10:27)

เมื่อไม่สบาย คุณไปหาหมอ และหมอพบว่าคุณติดเชื้อ ก็จะเขียนใบสั่งยาให้ สิ่งที่หมอคาดหวังจากคุณก่อนที่จะหายดีคือ – ให้คุณกินยา – หมอไม่ได้คาดหวังให้คุณไปศึกษาเรื่องตัวยา ไปสอบถามผู้รู้ หรือค้นคว้าว่ายาตัวนี้รักษาได้อย่างไร เพียงแต่ต้องการให้คุณกินยาตามที่สั่ง และรอดูผล ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในทันที

จำไว้ว่า ยิ่งเลื่อนการกินยาออกไป การรักษาก็จะเลื่อนตามไปด้วย ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทานยา คุณก็จะป่วยเหมือนเดิมหรืออาการอาจจะแย่ลง

คริสเตียนหลายคนให้แนะนำคนอื่นเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า สอนคนอื่นๆว่าควรนำพระวจนะมาใช้ดำเนินชีวิตอย่างไร เราชอบคิดและอ้างอิงพระวจนะ แต่น้อยคนนักที่จะทำตาม แต่พระเจ้า แพทย์ผู้ประเสริฐ ได้เขียนใบสั่งยาให้เราไว้ในพระคัมภีร์ ไม่ว่าเราจะทำตามที่พระองค์เปิดเผยหรือไม่ – เช่นความรัก การให้อภัย ความเชื่อ ความวางใจ ความหวัง ฯลฯ – ถ้าเราไม่ทำก็จะชะลอการรักษา ถ้าทำ จิตวิญญาณก็จะจำเริญขึ้นและเราจะพัฒนาไปเหมือนพระลักษณะของพระเยซูคริสต์

คุณอาจถาม “แล้วจะให้เชื่ออะไรบ้าง?” เชื่อในสิ่งที่คุณรู้ก่อน เชื่อในพระวจนะที่พระเจ้าเปิดเผย ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีวันได้เห็นความล้ำลึกหรืออัศจรรย์ในแผนการที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้ เมื่อเราเชื่อฟังและทำตาม เราก็จะได้รับการเปิดเผยมากขึ้นและมากขึ้น พระเจ้าไม่ได้บอกเราทุกสิ่งในทันที แต่ทรงบอกบางสิ่ง ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่ สำคัญหรือไม่ เราต้องเชื่อฟัง และทำในสิ่งที่รู้ แม้ยังไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตาม 

ถ้าไม่รู้ว่าควรเริ่มตรงไหน ให้เริ่มที่คำสั่งธรรมดาที่สุด จำง่ายที่สุด และทำตามยากที่สุด เพราะทั้งหมดจะสรุปลงมาที่ “ความรัก” ที่ยากเพราะในคำๆนี้มีสาระสำคัญที่มีอยู่ในคำสั่งอื่นๆด้วย เช่น  “พวก‍ท่าน​จง​รัก​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ผู้​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​กำลัง​ของ​ท่าน และ​ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่าน และ​จง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน‍เอง” (ลูกา 10:27)

มีท่านหนึ่งที่เชื่อฟังและมีความรักให้คือโยบ เพื่อนๆของโยบไม่น่ารักนัก ที่จริงตอนที่ท่านตกต่ำที่สุด เพื่อนๆกลับตัดสินและกล่าวหาท่าน สำหรับโยบ อธิษฐานเผื่อเพื่อนๆหมายความมากว่าขอให้พระเจ้าอวยพรพวกเขา แต่ต้องใช้ความเชื่อ ให้อภัย ยอมรับและถ่อมใจลงด้วยความรัก และเมื่อโยบสำแดงพระคุณและความเมตตาแก่คนที่นำความเจ็บปวดมาให้ พระเจ้าก็ทรงฟื้นฟูท่านสู่สภาพดี เพราะท่านเชื่อฟังพระบัญญัติแห่งความรัก ทูลขอพระเจ้าให้ท่านสามารถสำแดงสิ่งดีให้แก่ผู้อื่นได้

เรียนรู้ที่จะอดทนและรอคอย นำสิ่งที่รู้มาปฏิบัติในฐานะลูกของพระเจ้า ทำในสิ่งที่ทรงบัญชา แล้วรอคอยว่าพระองค์จะทรงนำเราออกจาสถานการณ์ที่เผชิญอยู่สู่เป้าหมายที่พระองค์เตรียมไว้ให้อย่างไร

 

โดย Dr.Tony Evans

Encouragement for today : www.christianity.com

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.