พระเจ้าตรัสถึงร่างกายเราว่าอย่างไร

พระเจ้าตรัสถึงร่างกายเราว่าอย่างไร

ท่าน​รู้​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า ร่าง‍กาย​ของ​พวก‍ท่าน​เป็น​วิหาร​ของ​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์​ผู้​สถิต​ใน​ท่าน ผู้​ซึ่ง​พวก‍ท่าน​ได้​รับ​จาก​พระ‍เจ้า และ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ไม่​ใช่​เจ้า‍ของ​ตัว​ท่าน​เอง? เพราะ​ว่า​พระ‍เจ้า​ทรง​ซื้อ​ท่าน​ไว้​แล้ว​ด้วย​ราคา​สูง ฉะนั้น จง​ถวาย​พระ‍เกียรติ​แด่​พระ‍เจ้า​ด้วย​ร่าง‍กาย​ของ​พวก‍ท่าน​เถิด (1โครินธ์ 6:19-20)

มีบางครั้งผมได้ยินสมาชิกคริสตจักรพูดกับลูกที่เกเร ดื้อและทำตัวไม่น่ารักเวลามาโบสถ์ พ่อแม่จะดุลูกว่า “ลูกทำตัวแบบอย่างนี้ได้อย่างไร? ไม่รู้หรือว่าเรากำลังอยู่ในบ้านของพระเจ้า?”

ต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่ได้ยินคนเรียกคริสตจักรหรือโบสถ์ว่าเป็น “บ้านหรือพระนิเวศของพระเจ้า” ผมรู้สึกเสียวสันหลังวูบ ไม่ได้เพราะมีอะไรพิเศษหรือศักดิ์สิทธิเกี่ยวกับอิฐ หิน ปูนที่ฉาบบนตัวอาคารคริสตจักร

แล้ว “พระนิเวศของพระเจ้า” คืออะไร? พระเจ้าอาศัยอยู่ตรงไหน? ครับ ในพระคัมภีร์เดิม เป็นที่รู้กันว่าพระวิหารที่ในเยรูซาเล็มเป็นพระนิเวศของพระเจ้า เพราะที่ในอภิสุทธิสถานพระสิริของพระเจ้าประทับอยู่ และเมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนม์ ม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดเป็นสองท่าน (มัทธิว 27:51) แปลว่าการสถิตย์อยู่อย่างพิเศษของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งต่อไป

พระนิเวศของพระเจ้า ตามพระวจนะด้านบน คืออยู่ในผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคน เพราะในนาทีที่คุณเชื่อ พระวิญญาณของพระเจ้าจะเข้ามาประทับในจิตใจและในชีวิตคุณ

ตัวอาคารโบสถ์ไม่ได้เป็นพระนิเวศของพระเจ้า แต่สมาชิกหรือผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นที่ประทับของพระเจ้า ดังนั้นเมื่อคุณถูกล่อลวงให้ทำบาป ให้นึกถึงผู้ที่ประทับอยู่ในคุณ และพระองค์จะประทานอำนาจให้คุณต้านการทดลองได้!

เมื่อคุณถูกทดลองให้ทำบาป จำไว้ว่าพระเจ้าประทับอยู่ในคุณ และจะประทานอำนาจให้คุณมีชัยได้

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jackgraham.org

(Cr.ภาพ contemporist.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.