ที่ๆจิตวิญญาณจะเติบโต

ที่ๆจิตวิญญาณจะเติบโต

ฉะนั้น​พี่‍น้อง​ที่‍รัก​ของ​ข้าพ‌เจ้า จง​มั่น‍คง​อยู่ อย่า​หวั่น‍ไหว จง​ทำ​งาน​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ให้​บริ‌บูรณ์​ทุก​เวลา ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​พึง​รู้​ว่า ใน​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า การ​ตราก‌ตรำ​ของ​ท่าน​จะ​ไม่​ไร้​ประ‌โยชน์ (1โครินธ์ 15:58)

เรามักคิดว่าที่ๆเดียวที่จิตวิญญาณจะเติบโตได้คือท่ามกลางชุมชนคริสเตียน  เราฟังเพลงคริสเตียน ฟังวิทยุและดูรายการโทรทัศน์คริสเตียน เราใส่เสื้อผ้าที่บ่งบอกว่าเราเป็นคริสเตียนตัวจริง

ผมไม่ได้ต่อต้านการอยู่ในพื้นที่ๆแวดล้อมไปด้วยพี่น้องคริสเตียน มีสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อด้วยกัน แต่เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก บางทีคุณอาจอยู่ในโรงเรียนที่เพื่อนๆไม่ได้เป็นคริสเตียน หรือในที่ทำงานที่นำพระนามพระเจ้ามาล้อเล่น  หรือยู่ในสถานการณ์ที่อยากพูดว่า “วิญญาณฉันคงเติบโตในที่แบบนี้ไม่ได้”

แต่พระเจ้าทรงวางคุณไว้ที่นั่นเพื่อเหตุผลบางประการ หรือว่าคุณอยากย้ายออกไปและกำลังทูลขอการทรงนำและสติปัญญาจากพระเจ้า แต่ที่จริงคุณอาจเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมแบบนั้น และบางครั้งโตอย่างแข็งแกร่งด้วย

ดาเนียลเป็นคนฝ่ายวิญญาณ ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด ถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลน ท่านน่าจะกลืนไปกับสภาพแวดล้อม มีชีวิตอย่างหรูหราที่ในวัง ที่ๆเต็มไปด้วยรูปเคารพ ความโหดร้าย และการทำผิดศีลธรรมทางเพศ แต่ในท่ามกลางท้้งหมดนี้ ดาเนียลยังดำเนินชีวิตถูกต้องตรงต่อพระเจ้าและเติบโตฝ่ายวิญญาณ

บางครั้งถ้าเราอยู่แต่ในท่ามกลางคริสเตียนตลอดเวลา ก็เหมือนคุมหางเสือชีวิตคริสเตียนเองได้ แต่ในทางกลับกัน ถ้าต้องอยู่ในท่ามกลางผู้ไม่เชื่อ เราจะถูกบังคับให้ยืนหยัดในบางสิ่ง – กลืนไปกับพวกเขา หรือมั่นคงในความเชื่อของเรา

ถูกข่มเหง หรือถูกกลั่นแกล้ง จะดึงเราให้เข้าใกล้พระคริสต์มากขึ้น จงอย่าท้อถอย แต่มุ่งมั่นยืนหยัด พระเจ้าจะนำคุณผ่านไปได้เสมอ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA92514

 (Cr ภาพ C Bettman Corbis)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.