เวลาใดที่มีความหมายยิ่งสำหรับชีวิตของคุณ?

เวลาใดที่มีความหมายยิ่งสำหรับชีวิตของคุณ?

“เพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า เราต้องมีเวลาที่มีความหมายโดยลำพังกับพระองค์”

(To strengthen our relationship with God, we need some meaningful time alone with Him.)  -Dieter F Uchtdort-

เวลาที่ใช้โดยลำพังกับพระเจ้า เป็นเวลาที่มีความหมาย และสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเรา

  • เราไม่อาจมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยไม่มีเวลาให้กับพระองค์ และนี่เป็นสัจธรรมของชีวิตในทุกสัมพันธภาพ
  • เราไม่อาจมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสามีหรือภรรยาของเรา หากว่าเราไม่มีเวลาให้แก่กัน
  • เราไม่อาจมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก ๆ ของเรา หากเราไม่มีเวลาให้กับพวกเขา
  • เราไม่อาจมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในองค์กร(ที่ทำงาน) ของเรา หากเราไม่มีเวลาที่จะใช้คลุกคลีด้วยกัน
  • เราไม่อาจมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในคริสตจักรของเรา หากว่าเราไม่มีเวลาที่จะร่วมสามัคคีธรรมกับพวกเขา  ฯลฯ

ความสัมพันธ์ของเราจะแข็งแกร่งไม่ได้ หากเราไม่มีเวลาให้แก่กัน

  • เราจะไม่มีทางรู้จักกันและกัน หากเราไม่มีเวลาเรียนรู้จักกันและกัน
  • เราจะไม่มีทางเข้าใจซึ่งกันและกัน หากเราไม่มีเวลาพูดคุยและฟังกัน
  • เรา ไม่มีทางเป็นหนึ่งเดียวกันได้ หากเราไม่มีเวลาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน
  • เราไม่มีทางจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าได้

หากเราไม่มีเวลาสำนึกตัว เข้าหาพระเจ้า สารภาพบาปผิดและให้พระเจ้าทรงชำระเราให้สะอาด และแยกเราออกมาให้บริสุทธิ์เพื่อพระองค์ ด้วยพระวจนะอันมีชีวิตและทรงพลานุภาพ

“เพราะ‍ว่า​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า​นั้น​มี​ชีวิต​และ​ทรง​พลา‌นุ‌ภาพ​อยู่​เสมอ และ​คมยิ่ง‍กว่า​ดาบ​สอง​คม​ใดๆ แทง​ทะลุ​กระ‌ทั่ง​แยก​จิต​และ​วิญ‌ญาณ ทั้ง​ข้อ​กระ‌ดูก​และ​ไข​ใน​กระ‌ดูก และ​สามารถ​วินิจ‌ฉัย​ความ​คิด​และ​ความ​มุ่ง‍หมาย​ใน​ใจ​ด้วย ไม่‍มี​สิ่ง​ทรง​สร้าง​ใด​ใด​ถูก​ปิด‍ซ่อน​ไว้​จาก​พระ‍องค์ แต่​ตรง‍กัน​ข้าม ทุก‍สิ่ง​ก็​ปรา‌กฏ​แจ้ง​ต่อ​พระ‍เนตร​ของ​พระ‍องค์​ผู้​ซึ่ง​เรา​จะ​ต้อง​ถวาย​ราย‍งาน​ด้วย” (ฮีบรู 4:12-13)

ด้วยเหตุนี้ การเฝ้าเดี่ยวโดยลำพังกับพระเจ้าจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า เราต้องมีวินัยในการตั้งใจที่จะจัดเวลาเข้าใกล้ชิดพระเจ้าเช่นนั้น

เราไม่จำเป็นเข้าเฝ้าพระเจ้าในตอนเช้าเหมือนที่บางคนทำก็ได้ (แม้ว่าจะดียอดเยี่ยมมากหากทำได้) ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เวลาเช้า แต่อยู่ที่เราต้องมีเวลาที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุดในการเข้าเฝ้าพระองค์! นั่นคือ ขอให้เป็นช่วงเวลาที่เราจะมีสมาธิ มีจิตใจที่พร้อมทูลกับพระเจ้า และฟังพระองค์ตรัสกับเราตามวิถีแห่งตารางชีวิตจริงของเรา

ดังนั้น แม้ว่าวันนี้ตารางเวลาในการใช้ชีวิตของคุณจะแตกต่างจากคนทั่วๆไป แต่คุณก็สามารถมีวินัยในการจัดเวลาซึ่งคุณสะดวกที่สุดในการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับพระเจ้าได้

สำหรับผม ผมคิดว่าเวลาที่เหมาะที่สุดในการเข้าเฝ้าพระเจ้า คือ เวลาที่คุณพร้อมที่ใกล้เคียงกับเวลาที่คุณตื่นนอนมากที่สุด

ถ้าคุณตื่นเช้าก็เข้าเฝ้าพระองค์ตอนเช้า หากคุณตื่นสายก็เข้าเฝ้าพระองค์ตอนสาย หากคุณตื่นบ่ายก็เข้าเฝ้าพระองค์ตอนบ่าย หากคุณตื่นเย็นก็เข้าเฝ้าพระองค์ตอนเย็น หากคุณตื่นค่ำก็เข้าเฝ้าพระองค์ตอนค่ำ!

ไม่ว่าจะเวลาใด พระเจ้าก็ทรงพร้อมเสมอที่จะสดับรับฟังและตรัสกับคุณ!

เวลาที่เราใช้กับพระองค์ดังกล่าวเช่นนี้ จึงนับว่าเป็นเวลาที่มีค่ายิ่งสำหรับชีวิตของคุณ! และเวลาที่ใช้กับพระเจ้าอย่างมีวินัยด้วยความรักยำเกรงพระองค์เช่นนี้ มักจะนำเอาปาฏิหารย์มาสู่ชีวิตของเราอยู่เสมอ เพราะเมื่อคุณทูลความปรารถนาหรือความทุกข์ใจของคุณแด่พระเจ้า พระองค์ทรงสดับฟัง และเมื่อคุณฟังพระองค์ตรัสผ่านพระวจนะ (พระคัมภีร์) ของพระองค์ และผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนเกิดความไว้วางใจในความรักของพระองค์อย่างแท้จริง สิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้น!

…ขอให้เวลาอันล้ำค่าเช่นนี้ เกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยเถิด!

อาเมนไหมครับ?

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc /fanpage@thongchaibsc , BB 2381A496

(Cr.ภาพ lambsofthelord.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.