ธ.ค. 012009
 

เทศนาโดย ดร. ธนาภรณ์ ธนะโรจน์ประดิษฐ์

ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

30 สิงหาคม 2009

Thanapornดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 11:17 pm

  2 Responses to “เทศนาโดย ดร. ธนาภรณ์ ธนะโรจน์ประดิษฐ์ – ชีวิตที่ครบบริบูรณ์”

  1. ขอบคุณที่แบ่งปัน
    YesPaPa

  2. คืนนี้..ฟัง อิ่ม..เลยค่ะ

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.