เพราะพระเจ้าทรงรักเรา

เพราะพระเจ้าทรงรักเรา

เมื่อ​พระ‍องค์​ทรง​ได้‍ยิน​ว่า​ลา‌ซา‌รัส​ป่วย พระ‍องค์​กลับ​ทรง​พัก​อยู่​ต่อ​อีก​สอง​วัน​ใน​ที่​ที่​พระ‍องค์​ประ‌ทับ​อยู่​นั้น (ยอห์น 11:6)

ลาซารัสป่วยหนัก แต่พระเยซูทรงตั้งพระทัยรอต่อไปอีกสองวันก่อนจะเสด็จไปที่เบธานี เมื่อถึงเบธานี ลาซารัสก็ตายได้สี่วันแล้ว

บางครั้งดูเหมือนพระเยซูไม่ทรงใส่ใจกับปัญหาของเรา พระองค์ไม่ได้ทำตามที่เราคาดหวังให้พระองค์ทำ

ขณะที่มารธาและมารีย์รอคอยให้พระเยซูเสด็จมาเพื่อรักษาลาซารัสน้องชาย พวกเธออาจคิดว่า “พระเยซูคงทำให้เราผิดหวังแน่ หรือว่าคำอธิษฐานของเราพระเจ้าไม่ทรงฟัง”

แต่ในยอห์น 11:5 บอกเราว่า “พระ‍เยซู​ทรง​รัก​มาร‌ธา​และ​น้อง‍สาว​ของ​นาง​และ​ลา‌ซา‌รัส” พระเยซูทรงเลื่อนเวลาที่จะเสด็จมาพบพวกเขา แต่พระ‍เยซู​ทรง​รัก​มาร‌ธา ​น้อง‍สาว​ของเธอ​และ​ลา‌ซา‌รัส  พระคัมภีร์บันทึกว่าพระองค์ทรงรักมารธา มารีย์ และลาซารัส

ในภาษาเดิม คำว่า “ทรงรัก” ตรงกับคำว่าอากาเป้ในภาษากรีก เป็นคำที่พูดถึงความรักที่เสียสละ ยอมทนทุกข์ เป็นความรักของคนที่รักบางคนอย่างมากมาย

เป็นคำเดียวกับที่ใช้ในยอห์น 3:16 ที่กล่าวว่า “พระเจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดังนี้ คือ​ได้​ประ ทาน​พระ บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระองค์ เพื่อ​ทุกคน​ที่​วางใจ​ใน​พระบุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์”

พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคนทุกคน พระเจ้าทรงรักเราไม่ว่าตัวตนเราจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะน่ารักหรือไม่ก็ตาม

ที่น่าสนใจคือ เมื่อมารธาและมารีย์ส่งคนไปทูลพระเยซูว่าลาซารัสป่วยหนัก พวกเขาพูดว่า  “องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า คน​ที่​พระ‍องค์​ทรง​รัก​นั้น​กำลัง​ป่วย​อยู่” (ยอห์น 11:3) คำว่า “รัก” ที่นำมาใช้เป็นคำภาษากรีก “ฟีเลโอ” ซึ่งเป็นคำเดียวกับคำที่นำมาใช้ในภาษาอังกฤษ “ฟิลาเดลเฟีย” ซึ่งพูดถึง “ความรักฉันพี่น้อง” เป็นความรักที่เพื่อนมีให้เพื่อน

มารธาและมารีย์คิดในแง่ความรักอย่างมิตรภาพ แต่พระเยซูทรงคิดในแง่ความรักที่ยอมเสียสละ พวกพี่ๆของลาซารัสนึกถึงความสบายใจชั่วคราว แต่พระเยซูทรงมองไปถึงสิ่งที่พวกเขาจะได้ในนิรันดร์กาล พวกเขาต้องการการรักษา แต่พระเยซูต้องการการคืนพระชนม์ พระองค์มีพระประสงค์ให้เกิดขึ้น เป็นพระประสงค์ที่ไกลเกินกว่าที่พวกเขาจะทูลขอหรือคิดได้

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA92514

(Cr. ภาพ pinterest.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.