การนมัสการพระเจ้าช่วยอะไร?

การนมัสการพระเจ้าช่วยอะไร?

“การนมัสการพระเจ้าจะนำคุณให้ฟันฝ่าช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของคุณไปได้เพราะว่าการนมัสการนั้นเปลี่ยนการจดจ่อของคุณจากปัญหาไปยังผู้แก้ปัญหา”

(Worship will get you through the roughest times in your life, Because it shifts your focus from the problem to the problem solver.)

หากเราเป็นแกะที่อ่อนแอเปราะบาง แต่คิดจะดำรงชีวิตอยู่โดยลำพัง เราคงจะฝันกลางวันไปเสียแล้ว

หากเราเป็นแกะ เราต้องมีฝูงที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกได้ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องมีผู้เลี้ยงที่คอยดูแลป้องกัน และนำวิถีชีวิตอยู่ทุกวัน    

เราคือ แกะที่มีพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ประเสริฐ

ดังนั้น หากแกะมองดูแต่ปัญหา แกะจะเกิดความกลัว ขวัญเสียจนไม่กล้าก้าวต่อไปข้างหน้า ตัวของเราก็เช่นกัน หากเราดำเนินชีวิตอยู่ตามลำพัง เราอาจจะตื่นตระหนกต่ออุปสรรคปัญหาที่เผชิญอยู่จนไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างปกติสุข

พระเจ้าคือ ผู้เลี้ยงผู้ดีเลิศ  เราคือแกะในฝูงของพระองค์ เราควรมีท่าทีและความกระตือรือร้นอย่างที่ผู้เขียนพระธรรมสดุดี พรรณนาไว้ว่า..

“1แผ่น‍ดิน​โลก​ทั้ง‍สิ้น​เอ๋ย จง​โห่‍ร้อง​ด้วย​ความ​ชื่น‍บาน​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์  2จง​ปรน‌นิ‌บัติ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ด้วย​ความ​ยินดี จง​เข้า‍มา​อยู่​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍องค์​ ด้วย​การ​ร้อง‍เพลง 3จง​รู้​เถิด​ว่า พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า คือ​พระ‍องค์​เอง​ที่​ทรง​สร้าง​เรา​ทั้ง‍หลาย และ​เรา​ก็​เป็น​ของ​พระ‍องค์ เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ 4จง​เข้า​ประตู​ของ​พระ‍องค์​ด้วย​การ​ขอบ‍พระ‍คุณ และ​เข้า​บริ‌เวณ​พระ‍นิ‌เวศ​ของ​พระ‍องค์​ด้วย​การ​สรร‌เสริญ จง​ขอบ‍พระ‍คุณ​พระ‍องค์ จง​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์ 5เพราะ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ประ‌เสริฐ ความรัก‍มั่น‍คง​ของ​พระ‍องค์​ดำรง​เป็น​นิตย์และ​ความ​ซื่อ‍สัตย์​ของ​พระ‍องค์​ดำรง​อยู่​ทุก​ชั่ว‍ชาติ‍พันธุ์”   (สดุดี 100:1-5)

ใช่ครับ ขอให้เราเข้าหาพระเจ้าและนมัสการพระองค์ ด้วยความปีติยินดี ให้เราชื่นบานในการร้องเพลง ด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า …

พระองค์คือ พระเจ้าผู้ทรงสร้างเราและเราเป็นของพระองค์!

ให้เรามั่นใจว่า เราเป็นประชากรของพระองค์ ที่พระองค์จะทรงรักและทรงดูแลเสมอไป ไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ใด ๆ เราจึงไม่มีสิ่งใดที่ต้องกังวลหรือหวาดกลัวอีกต่อไป

ขอให้เราเข้ามาอยู่ภายใต้ในการคุ้มครองดูแลเลี้ยงดูของพระองค์อยู่ตลอดเวลา    และให้เรานมัสการและขอบพระคุณพระองค์เสมอได้ในทุกกรณี แม้แต่ในยามที่เราเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใหญ่

ดังนั้น หากว่าวันนี้ คุณยอมรับว่า คุณคือแกะในคอกของพระเจ้าแห่งความรัก ผู้ทรงฤทธิ์สูงสุดจริง ๆ ก็ขอให้คุณหันจากการมอง “ปัญหา” แล้วจ้องมองตรงไปที่พระเจ้า ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงฤทธิ์ สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างของคุณได้ โดยการจัดเวลานมัสการพระองค์ ทั้งเป็นประจำทุกวันเป็นส่วนตัว  และจัดเวลานมัสการพระองค์ร่วมกับพี่น้องคนอื่น ๆ ในทุกวันอาทิตย์

เพราะหากคุณกระทำเช่นดังที่กล่าวมาด้วยความเชื่อในความดี และความรักมั่นคงของพระองค์  คุณจะไม่มีอะไรเหลือให้ต้องวิตกกังวลอีกต่อไปเลย!

คุณเชื่อเช่นนี้ไหม?

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ GicleeFineArtCanvas)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.