สารจากศิษยาภิบาล

คริสเตียนทุกคนควรมุ่งสู่เป็นเลิศ

ในการทำงานและการให้บริการ

ไม่ว่าเขาจะเลือกประกอบอาชีพอะไร?

 

9 เมษายน 2017

สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์กำลังทรงอวยพรคริสตจักรและชีวิตฝ่ายวิญญาณของพี่น้องหลายๆ ท่านให้เจริญเติบโตขึ้น ในขณะเดียวกัน ผมก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านที่กำลังประสบกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตให้ผ่านพ้นวันเวลาเหล่านั้นไปได้

 ผมขอวิงวอนให้เราทุกคนรักและห่วงใยกัน อย่างน้อยก็ขอให้ถามทุกข์สุข และอธิษฐานเผื่อกันหรืออธิษฐานกับกันและกันก่อนกลับบ้านนะครับ

 ผมขอให้สมาชิก CJ ทุกท่านมีน้ำใจในการทักทายและช่วยเหลือผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆ ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาใหม่

 ผมดีใจที่ทีมศิษยาภิบาลคือ คุณแดง คุณโบ และคุณเอ๋ เป็นทีมงานที่ยอดเยี่ยม  เสียสละในการติดตามเลี้ยงดูสมาชิกด้วยความห่วงใย ขอให้พี่น้องที่มีความปรารถนาจะร่วมมือกับคริสตจักรในการติดตามเลี้ยงดูผู้เชื่อคนอื่นๆ กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านกับคนใดคนหนึ่งก็ได้ใน 6 คนนี้

ผมขอบคุณสำหรับทีมคณะผู้อภิบาลที่ดีของ CJ คือ

                คุณเล็ก(ชัยศิริ วงศ์วรกุล)  คุณหมู (มนตรี แสงหิรัญ) คุณอู๊ด (อุสรา ยงปิยะกุล)

                คุณปุ๊ (อัญชลี จงคดีกิจ)  คุณเอ (จิตตรี ตานะเศรษฐ) คุณแดง (ณพิชญ์ สัตย์พิทักษ์)

                คุณตูน (ชลธี จิตติวรรณ) คุณฝา(ภาวิน เจนมานะ) รวมทั้ง คุณบอยด์ (ชีวิน  โกสิยพงษ์)             

ขอให้เราอธิษฐานเผื่อให้กำลังใจและให้ความร่วมมือกับทุกท่านที่เอ่ยนามมาด้วยนะครับ !

ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากการร่วมมือกันของเราชาว CJ ทุกท่าน

อนึ่ง พี่น้องท่านใดที่มิได้รับเชื่อและรับบัพติศมา แต่แสวงหาพระเจ้า และมีความประสงค์จะรู้จักกับพระเจ้า และประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งของ CJ กรุณาแจ้งได้ที่คุณเอ๋ คุณแดง และคุณโบ ครับ!

และหากผู้ใดเป็นคริสเตียนแล้ว  แต่ยังไม่มีคริสตจักรที่จะเป็นสมาชิกร่วมลงชีวิตด้วยกันอย่างครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณ และต้องการสมัครเป็นสมาชิกของ CJ ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับ

เวลานี้คริสตจักรได้แต่งตั้งคุณฤทธิ์ โอฬาริกศิริ  และทีม ให้ทำหน้าที่ศึกษาหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการที่จะทำให้ CJ ของเรามีที่ดินและอาคารของคริสตจักรเพื่อกระทำพันธกิจบริการสมาชิกและช่วยเหลือสังคมได้ทุกวัน ขออธิษฐานเผื่อทีมงานด้วยครับ หากท่านใดมีคำแนะนำ  ข้อเสนอหรือประสงค์จะช่วยเหลือ CJ ให้มีโบสถ์ของเราเองได้ (ภายใน 8 ปี ข้างหน้า) ขอกรุณาแจ้งได้ที่คุณฤทธิ์ ขอบคุณครับ !

 และท้ายนี้  ขออธิษฐานเผื่อคุณตั๊ก คุณหน่อย  เจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ และกิจการของโรงเรียนให้เจริญรุ่งเรืองเป็นพรอย่างมหาศาลต่อสังคมไทยตลอดไปครับ!

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านจากใจครับ!

 

ด้วยรัก

(ธงชัย ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

 

(ภาพ อ.วุฒิ วง์สรรเสริญ)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.