มนุษย์ถูกสร้างมาทำไม?

มนุษย์ถูกสร้างมาทำไม?

“มนุษย์ถูกสร้างมาให้ทำงาน เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทำงานอยู่เสมอ”

(Man was made to work, because the God who made him  was a working God.)    

                                                                                                                          -Sinclair Ferguson-

พระเจ้ามิได้สร้างมนุษย์มาแค่ให้เดินเล่นไปมาบนแผ่นดินโลกนี้ มนุษย์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล  แต่มนุษย์เป็นศูนย์กลางแห่งความรักของพระเจ้าในโลกนี้ แต่เพราะว่าพระเจ้ารักมนุษย์ พระองค์จึงไม่อาจปล่อยให้มนุษย์ดำรงและดำเนินชีวิตแต่ละวันในแต่ละช่วงชีวิต อย่างไร้ค่า ไร้ประโยชน์ หรือไร้ความหมาย คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่มนุษย์กระทำอะไรและกระทำอย่างไร?

พระเจ้าให้มนุษย์รู้จักคุณค่าของตัวเขาและของสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ โดยการมอบหมายให้เขา “ทำงาน” ในพระคัมภีร์ปฐมกาลบันทึกไว้ว่า…

“ พระยาห์เวห์ พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดน ให้ทำและดูแลสวน”  (ปฐก.2:15)

ใช่ครับ พระเจ้าทรงให้มนุษย์

  1. อาศัยอยู่ในสวน (เอเดน)
  2. ให้ทำ
  3. ให้ดูแลสวน

พระเจ้าไม่เคยออกแบบให้มนุษย์อยู่เฉยๆ เพราะหากเฉยเมื่อใด ชีวิตของมนุษย์ก็จะไร้ค่าในทันที แม้ว่าพระเจ้าทรงสร้างโลก เสร็จเรียบร้อยให้แล้ว แต่พระองค์กลับมิได้ทรงหยุดกระทำงานของพระองค์ในโลกนี้เลย หากเราไม่ปิดตา และปิดหู ของเราด้วยใจที่ปิด เราก็จะเห็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในธรรมชาติ

อ.เปาโลเคยกล่าวไว้ว่า พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ ผ่านธรรมชาติมาตลอดแล้ว จนมนุษย์ไม่อาจแก้ตัวว่าเขาไม่เคยเห็นพระเจ้า

“ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้น  สภาพของพระเจ้าซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย”  (โรม1:20)

แต่ที่น่าเศร้าใจก็คือ มนุษย์ ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาเลย!

“เพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือขอบพระคุณพระองค์ แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป”  (โรม 1:21)

วันนี้ เราจึงควรหวนกลับคืนมาสู่จุดที่เราควรกระทำ นั่นคือการยอมรับรู้ว่า มีพระเจ้าสูงสุดผู้ทรงสร้างเรา และทรงบรรลุศักยภาพในการทำงานไว้ในตัวของเรา และเราจึงควรใช้ศักยภาพนั้นทำงานให้ก้าวหน้าจนสำเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์ นั่นคือ เราต้องทำงานอาชีพและการปรนนิบัติรับใช้ของเรา อย่างมีคุณภาพเป็นเลิศ  เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์และก่อคุณประโยชน์อันมีค่าต่อคนอื่นๆ ในสังคมต่อไป

“ เพราะฉะนั้น เมื่อพวกท่านจะรับประทาน จะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า”  (1โครินธ์ 10:31)

ดังนั้น ขอให้วันนี้ “งาน” ที่คุณกระทำ จะเป็นตัวบ่งบอกถึง “คุณค่าแท้” ในชีวิตของคุณ!

…อาเมนไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/

lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Answers in Genesis)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.