สารจากศิษยาภิบาล

“คน​ที่​มี​คำ‍ตอบ​เหมาะๆใน​ปาก​ย่อม​ยินดี คำ​เดียว​ที่​ถูก​กาล‍เทศะ​ก็​ดี​จริงๆ” (สุภาษิต 15:23)

23  เมษายน 2017

สวัสดีครับชาว CJ

ขอพระเจ้าทรงนำทุกท่านที่มานมัสการพระเจ้าในวันนี้  ให้มีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า ได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าที่ผ่านมายังบรรยากาศและพี่น้องในคริสตจักร

ขอพระเจ้าทรงโปรดสดับคำทูลขอของทุกท่าน พระองค์ตรัสว่า ผู้ใดขอก็จะได้ หาก็จะพบ เคาะก็จะเปิดให้ วันนี้ หากท่านปรารถนาสิ่งใดที่จะเป็นผลดี ทั้งต่อท่านเป็นส่วนตัว และต่อส่วนรวม ก็อย่าลังเล จงทูลขอจากพระองค์ได้เลยครับ แต่ต้องขอด้วยความเชื่อศรัทธาอย่าสงสัยเลยนะครับ!

ขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีวินัย เพื่อเราจะไม่กลายมาเป็นคนประเภท “เรือล่มเมื่อจอด” คืออุตสาห์ทำตัวดีมาตลอด จนกระทั่งมาถึงปลายทางหรือฝั่งแล้ว กลับปล่อยให้ชีวิต(เหมือนเรือ) จมลงได้เมื่อเรือเทียบท่าจอด เพราะความประมาทและขาดวินัย

“เขา​จะ​ตาย​เพราะ​ขาด​วินัย​ใน​ชีวิตแปล​ได้​อีก​ว่า เพราะ​ไม่​รับ​การ​สั่ง‍สอน และ​เพราะ​ความ​โง่​อย่าง‍ยิ่ง​ของ​เขา เขา​จึง​หลง‍เจิ่น​ไป” (สุภาษิต 5:23)

วันนี้ คริสตจักรของเราเน้นการมีวินัยในเรื่อง กาลเทศะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดอย่างถูกกาลเทศะ คนที่รู้จักฟังให้จบความ รู้จักหาข้อมูล ฟังให้ครบรอบด้านก่อนจะพูดอะไรออกมา ย่อมจะปลอดภัยกว่าการรีบร้อนแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ออกมา โดยไม่เหนี่ยวรั้งปาก

ประกาศ

  1. ขอให้พี่น้องทุกท่านล็อคเวลา 28-30 ก.ค. ไปค่าย Be Better ด้วยกันทั้งหมด CJ เลยนะครับ รีบเตรียมสมัครโดยด่วน!
  2. ผู้ใดประสงค์จะรับบัพติศมาชุดต่อไป ในวันที่ 25 มิถุนายน กรุณาลงชื่อได้ที่ คุณเอ๋ คุณแดง เลยครับ
  3. ผู้ใดประสงค์จะเป็นสมาชิก CJ ก็ขอสมัครได้เช่นกัน
  4. ผู้ใดต้องการเพิ่มพูดความรู้ ความเข้าใจในพระคัมภีร์ “ยอห์น” ก็ขอเชิญมาเรียนได้ใน ทุกวันพฤหัส เย็น (18.00 – 21.00 น)

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับ

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.