ต้องใช้การอัศจรรย์หรือ?

ต้องใช้การอัศจรรย์หรือ?

ดัง‍นั้น​เมื่อ​พวก​ยิว​หลาย​คน​ที่​มา‍หา​มา‌รีย์​เห็น​การ​กระ‌ทำ​ของ​พระ‍เยซู​ก็​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍องค์ แต่​บาง‍คน​ไป​หา​พวก​ฟาริสี​เล่า​เหตุ‍การณ์​ที่​พระ‍เยซู​ทรง​ทำ​ให้​เขา​ฟัง (ยอห์น 11:45-46)

เคยคิดหรือไม่ ถ้าคุณทำการอัศจรรย์ให้เพื่อนที่ยังไม่เชื่อดู พวกเขาจะมาเชื่อในพระเยซู?  หรือคุณอาจคิดว่า “ถ้าสามารถพาเพื่อนพวกนี้ไปที่สุสาน แล้วทำให้บางคนฟื้นคืนกลับมา รับรองพวกเขาต้องเชื่อในทันที

บางคนอาจเชื่อ แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ การอัศจรรย์ไม่อาจทำให้ใครมาเชื่อพระเยซูได้เสมอไป พระองค์ตรัสว่า “คน​ใน​ยุค​ชั่ว‍ร้าย​และ​ไม่​ซื่อ‍สัตย์​ต่อ​พระ‍เจ้า​แสวง‍หา​หมาย‍สำคัญ แต่​จะ​ไม่​ประ‌ทาน​หมาย‍สำคัญ​ให้ เว้น​ไว้​แต่หมาย‍สำคัญ​ของ​โย‌นาห์​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ เพราะ​ว่าโย‌นาห์​อยู่​ใน​ท้อง​ปลา​มหึมา​สาม​วัน​สาม​คืน​อย่าง‍ไร บุตร‍มนุษย์​จะ​อยู่​ใน​ท้อง​แผ่น‍ดิน​สาม​วัน​สาม​คืน​อย่าง​นั้น” (มัทธิว 12:39–40)

ขออนุญาตเรียบเรียงคำตรัสของพระเยซู – พวกท่านอยากใช้การอัศจรรย์หรือ? เราจะไม่ให้ท่าน สิ่งเราจะบอกคือเรากำลังมุ่งสู่กางเขน  เราจะตายเพื่อความบาปของพวกท่าน และจะกลับเป็นขึ้นมา นั่นแหละคือหมายสำคัญที่เรากำลังให้พวกท่าน”

สิ่งที่จะนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ไม่จำเป็นต้องเป็นการอัศจรรย์ แต่เป็นข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณ การตระหนักรู้ว่าเราทั้งหลายเป็นคนบาป เราทำบาปต่อพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ แต่พระเจ้าทรงรักเรา จึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตาย รับโทษบาปทั้งสิ้นแทนเรา “แต่​ท่าน​ถูก​แทง​เพราะ​ความ​ทรยศ​ของ​เรา ท่าน​บอบ‍ช้ำ​เพราะ​ความ​บาป‍ผิด​ของ​เรา การ​ตี‍สอน​ที่​ตก​บน​ท่าน​นั้น​ทำ​ให้​พวก‍เรา​มี​สวัสดิ‌ภาพ และ​ที่​ท่าน​ถูก​เฆี่ยน‍ตี​ก็​ทำ‍ให้​เรา​ได้​รับ​การ​รักษา” (อิสยาห์ 53:5)

พระเยซูเสด็จมาเพื่อจ่ายหนี้บาปแทนเรา พระองค์ปราศจากบาป แต่ทรงยอม เพื่อชดใช้หนี้นั้นให้เรา หนี้ที่เราไม่มีวันชดใช้ได้เอง นี่คือข่าวประเสริฐที่เราต้องประกาศออกไป

พระเยซูเสด็จมาเพื่อจ่ายหนี้แทนเรา ไม่ใช่หนี้ที่พระองค์ก่อ แต่เป็นหนี้ที่เราก่อ และไม่มีทางชดใช้คืนได้

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ Hermon Carduz Fine art America)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.