กิน ดื่ม ให้เต็มที่อย่างมีความสุข?

กิน ดื่ม ให้เต็มที่อย่างมีความสุข?

“แล้ว​จะ​บอก​กับ​จิต‍ใจ​ของ​ข้า​ว่า “จิต‍ใจ​เอ๋ย เจ้า​มี​ทรัพย์‍สมบัติ​มาก​เก็บ​ไว้​พอ​หลาย​ปีจง​อยู่​สบาย กิน ดื่ม และ​รื่น‍เริง​เถิด” (ล.ก. 12:9)

 (And I will say to my soul, “Soul, you have ample goods laid up for many years; relax, eat, drink, be merry.)  

ข้อความข้างต้นมาจากอุปมาที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงเล่าให้ฝูงชนฟัง เพราะมีชายผู้หนึ่งมาขอให้พระเยซูบอกกับพี่ชายของเขาให้แบ่งมรดกให้แก่เขาด้วย พระองค์ตรัสว่า พระองค์ไม่ใช่ผู้พิพากษาในเรื่องการแบ่งมรดกในท่ามกลางพี่น้อง พระองค์จึงฉวยโอกาสเตือนสติเราไม่ให้โลภ หรือกินอยู่อย่างฟุ่มเฟือย โดยเล่าอุปมาเรื่องหนึ่งว่า..       

“แล้ว​พระ‍องค์​ตรัส​กับ​พวก‍เขา​ว่า “ระวัง​ให้​ดี จง​หลีก‍เลี่ยง​จาก​ความ​โลภ​ทุก‍อย่าง เพราะ‍ว่า​ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”  แล้ว​พระ‍องค์​ตรัส​อุปมา​เรื่อง​หนึ่ง​ให้​เขา​ฟัง​ว่า “ไร่‍นา​ของ​เศรษฐี​คน​หนึ่ง​เกิด‍ผล​บริ‌บูรณ์​มาก เศรษฐี​คน​นั้น​จึง​คิด​ใน​ใจ​ว่า ‘ข้า​จะ​ทำ​อย่าง‍ไร​ดี? เพราะ‍ว่า​ข้า​ไม่‍มี​ที่​ที่​จะ​เก็บ​พืช‍ผล​ของ​ข้า’ เขา​จึง​คิด​ว่า ‘ข้า​จะ​ทำ​อย่าง‍นี้ คือ​จะ​รื้อ​ยุ้ง‍ฉาง​ของ​ข้า​และ​จะ​สร้าง​ใหม่​ให้​ใหญ่​โต​ขึ้น แล้ว​ข้า​จะ​รวบ‍รวม​ข้าว​และ​สมบัติ​ทั้ง‍หมด​ของ​ข้า​ไว้​ที่​นั่น แล้ว​จะ​บอก​กับ​จิต‍ใจ​ของ​ข้า​ว่า “จิต‍ใจ​เอ๋ย เจ้า​มี​ทรัพย์‍สมบัติ​มาก​เก็บ​ไว้​พอ​หลาย​ปี จง​อยู่​สบาย กิน ดื่ม และ​รื่น‍เริง​เถิด” แต่​พระ‍เจ้า​ตรัส​กับ​เขา​ว่า ‘โอ คน‍โง่ ใน​คืน​วัน‍นี้​ชีวิต​ของ​เจ้า​จะ​ต้อง​เรียก​เอา​ไป​จาก​เจ้า แล้ว​ของ​ที่​เจ้า​รวบ‍รวม​ไว้​นั้น​จะ​เป็น​ของ​ใคร?’ คน​ที่​สะสม​ทรัพย์‍สมบัติ​ไว้​สำหรับ​ตัว และ​ไม่‍ได้​มั่ง‍มี​ฝ่าย​พระ‍เจ้า​ก็​เป็น​เช่น​นั้น​แหละ” (ลก.12:15-21)

สรุปเรื่องราวได้ดังนี้

  1. เศรษฐีคนหนึ่ง มีที่ดินที่ให้พืชผลอุดมสมบูรณ์
  2. เขาจึงคิดหาที่เก็บพืชผลเหล่านั้น โดยจะรื้อยุ้งฉางเดิม และสร้างขึ้นใหม่เอาไว้เก็บทั้งพืชผลและข้าวของทุกอย่าง
  3. เขาจะบอกกับตัวเขาเองว่า ตัวเขามีของดีมากมายเก็บไว้พอสำหรับหลายปี ที่สามารถไว้ชีวิตให้สบาย ควบคู่ไปกับการกินดื่ม และรื่นเริง
  4. แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า เขาเป็นคนโง่ ที่จะตายภายในคืนนี้ และทุกสิ่งที่เขาเก็บสะสมไว้สำหรับตัวจะกลายเป็นของผู้อื่นไปทั้งหมด

พระองค์เตือนว่า คนฉลาดคือคนที่ส่ำสมไว้อย่างที่พระเจ้าประสงค์ให้กระทำ  แต่คนที่ส่ำสมไว้สำหรับตัวเอง คือคนโง่ ไม่ใช่คนมั่งมีในสายพระเนตรของพระเจ้าแน่นอน

ดังนั้น อย่าให้เราทำงาน เพียงเพื่อส่ำสมทรัพย์สมบัติ กินอยู่ หลับนอน อย่างสนุกเพลิดเพลิน เพียงแต่ตัวเองเท่านั้น นั่นเป็นสิ่งที่โง่ ทุกอย่างที่เรามี สะสมและยังไม่ได้ใช้ออกไป ล้วนไม่ใช่ของเรา และเราอาจไม่มีโอกาสได้ใช้มันเลย! อย่าให้เราหลงผิดฝักใฝ่ในสิ่งชั่วร้าย หรือลุ่มหลงในความสุขสำราญ และหลงผิดบูชาเงินทองหรือความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นรูปเคารพ ดังที่ อ.เปาโลเตือนไว้

“เหตุ‍การณ์​เหล่า‍นี้​เป็น​เครื่อง‍เตือน‍ใจ​เรา​ไม่‍ให้​ปรารถ‌นา​สิ่ง​ชั่ว​เหมือน​เขา‍ทั้ง‍หลาย พวก‍ท่าน​อย่า​นับ‍ถือ​รูป‍เคารพ​เหมือน​บาง‍คน​ใน​พวก‍เขา​ได้​ทำ ดัง‍ที่​มี​เขียน​ไว้​ว่า “ประ‌ชา‍ชน​ก็​นั่ง‍ลง​กิน​และ​ดื่ม แล้ว​ก็​ลุก‍ขึ้น​เล่น​สนุก‍สนาน” อย่า​ให้​เรา​ล่วง‍ประ‌เวณี​เหมือน​บาง‍คน​ใน​พวก‍เขา​ได้​ทำ แล้ว​ก็​ล้ม‍ลง​ตาย​ใน​วัน​เดียว​สอง​หมื่น​สาม‍พัน​คน อย่า​ให้​เรา​ลอง‍ดี​พระ‍คริสต์ เหมือน​บาง‍คน​ใน​พวก‍เขา​ได้​ทำ แล้ว​ต้อง​พินาศ​ด้วย​งู‍ร้าย” (1คร.10:6-9)

เรามีตัวอย่างของคนในสมัยโบราณที่ล้มตายในขณะที่ยังกินดื่ม และสำเริงสำราญกันอย่างคนที่ละทิ้งพระเจ้า เราควรจะมีสติใส่ใจในการ กินดื่ม อย่างที่พอพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่หมกมุ่นกับการกินดื่มที่ทำให้ห่างไกลจากแผ่นดินของพระเจ้า

“เพราะ‍ว่า​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍เจ้า​นั้น​ไม่​ใช่​การ​กิน​และ​การ​ดื่ม แต่​เป็น​ความ​ชอบ‍ธรรม สันติ‍สุข และ​ความ​ชื่น‍ชม​ยินดี​ใน​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์” (รม.14:17)

ดังนั้น ขอให้เรากินดื่มด้วยความเคารพรักในพระเจ้าและให้เกียรติพี่น้องและตัวของเราเอง และขอให้เราแสวงหาความชอบธรรม สันติสุข และชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่าให้เราสาละวนอยู่กับการกินดื่มอย่างขาดการยังยั้งชั่งใจ หรือขาดวินัย ไม่สนใจกับคำสอน  และคำเตือนของพระเจ้า (ผ่านพระวจนะของพระองค์) เพราะว่า วันสุดท้ายของโลก หรือของชีวิตของเรา อาจเกิดได้อย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว

“พวก‍เขา​กิน​และ​ดื่ม สมรส​กัน และ​ยก​ให้​เป็น​สามี​ภรรยา​กัน จน‍กระ‌ทั่ง​ถึง​วัน‍นั้น​ที่​โน‌อาห์​เข้า​ไป​ใน​เรือ‍ใหญ่ และ​น้ำ​มา​ท่วม​ล้าง‍ผลาญ​พวก‍เขา​จน​หมด‍สิ้น ใน​สมัย​ของ​โลท ​ก็​เหมือน‍กัน เขา​กิน​ดื่ม ซื้อ​ขาย หว่าน​ปลูก ก่อ‍สร้าง” (ลก.17:27-28)

ขอให้นับจากวันนี้เป็นต้นไป เราจะตื่นตัว เราจะระมัดระวังในการกินดื่ม (และทำงาน) อย่างมีสติ ไม่โง่เขลา และเฝ้าระวังตัวให้พร้อมสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิต หรือของโลกนี้อยู่ตลอดเวลา

หากเรามีความสุขกับการกินดื่มของเราทุกครั้ง นี่ก็คือ รางวัลของชีวิตที่มาจากพระเจ้า!

อย่างนี้จะน่ายินดีไหม?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/

lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ la-confidential-magazine.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.