พ.ค. 162017
 

ปฏิเสธไม่ได้ พระคริสต์ยังทรงพระชนม์

“และ​พวก‍ข้า‍พระ‍องค์​ก็​เชื่อ​และ​ทราบ​แล้ว​ว่า​พระ‍องค์​ทรง​เป็น​องค์‍บริ‌สุทธิ์​ของ​พระ‍เจ้า” (ยอห์น 6:69)

พระเยซูคริสต์เป็นความจริงแห่งประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์จากทุกความเชื่อต่างยอมรับข้อเท็จจริงนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อพระองค์ในแบบใด พระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนม์ ไม่มีทางอื่นใดที่จะอธิบายว่าทำไมคริสตจักรของชาวคริสต์ยังดำเนินอยู่ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่ที่นั่น

คริสตจักรในยุคแรกเทศนาเรื่องใด? ไม่เพียงแต่พระเยซูคริสต์ทรงเคยอยู่ที่นั่น แต่พระองค์ทรงดำเนินออกมาจากอุโมงค์ฝังพระศพ คุณจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไร? บางคนกล่าวว่า “พวกเขาคงแต่งเรื่องขึ้นมา พวกเขาบอกว่าได้สัมผัสพระองค์ บอกว่าได้ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์”

ครับเรากำลังพูดถึงบรรดาคนที่ยอมตายเพื่อความเชื่อของพวกเขา คุณคิดว่าพวกเขาจะเต็มใจ รู้ว่ายอมตายเพื่อเรื่องโกหกหรือ? คนเราอาจมีชีวิตเพื่อเรื่องโกหก แต่น้อยคนนักที่จะยอมตายเพื่อเรื่องโกหก

คุณเองล่ะ จะยอมตายเพื่อพระคริต์หรือไม่? พระองค์ทรงยอมตายเพื่อคุณ …คุณล่ะจะยอมตายเพื่อพระองค์หรือเปล่า?

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ ThoughtCo)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)