หัวใจของผู้นำเป็นอย่างไร?

หัวใจของผู้นำเป็นอย่างไร?

“ผู้นำที่แท้จริงมีหัวใจอย่างผู้รับใช้!”

(True leaders have a servant’s heart.)

 คนจำนวนไม่น้อยอยากจะนำ แต่ก็น่าขันที่ไม่มีใครอยากจะตามเขา คนบางคนมีคนตาม แต่สุดท้ายผู้ตามก็ทยอยกันหายหน้าไปหมดในขณะที่ผู้นำบางคนมีผู้ติดตามมากขึ้น ๆ

อะไรคือตัวแปร?

ทำไมพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้นำที่มีคนในโลกนี้ติดตามมากที่สุด?

คำตอบก็คือ

พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่มีหัวใจอย่างผู้รับใช้!  ผู้นำที่มีคนตามจำนวนมากไม่ใช่ผู้ที่อวดอ้างความสำคัญของตัวเขา แต่เป็นผู้นำที่เต็มใจ ฉวยโอกาสในการรับใช้

ดุจดังที่ Donald Walters กล่าวไว้ว่า…

“Leadership is an opportunity to serve. It is not a trumpet call to self- important.”

(ภาวะผู้นำคือ โอกาสที่จะรับใช้ ไม่ใช่เสียงแตรเรียกร้องให้มาสนใจในตัวเขาเอง)

 ดุจดังกับที่ Myles Munroe กล่าวว่า …

“Great leaders do not desire to lead but to serve.”

(ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้กระหายที่จะนำ แต่จะรับใช้)

ผู้นำที่แท้จริง มีความสุขกับการได้รับใช้พระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ เขาไม่ได้แสวงหาเกียรติ ชื่อเสียง หรือผลประโยชน์สำหรับตัวเอง

ถ้าเขาจะมีเกียรติก็ไม่ใช่เพราะเขาเรียกร้อง แต่คนอื่นเห็นว่าสมควรที่จะมอบให้แก่เขา และไม่ว่าเขาจะรับเกียรตินั้นหรือไม่?   เกียรตินั้นก็สมควรกับเขาเป็นอย่างยิ่ง

ผู้นำที่เป็นผู้รับใช้คือ ผู้นำที่แท้จริง ไม่ว่าเขาจะมีตำแหน่งหรือไม่ ก็ยังมีคนที่พร้อมติดตามผู้นำเช่นนี้เสมอ ตำแหน่งไม่ได้มีความหมายอะไรต่อการเป็นผู้นำเลย

ดังคำกล่าวที่ว่า…

“การเป็นผู้นำ ไม่ได้เรียกร้องว่าต้องมีตำแหน่งและการมีตำแหน่ง ก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นผู้นำขึ้นมา”

(Being a leader doesn’t require a title; Having a title doesn’t make you one.)

พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อเป็นผู้นำซึ่งรับใช้ ที่เรียกว่าServant Leader” และพระองค์ก็ทรงพอพระทัยกับการได้รับใช้เช่นนี้ยิ่งนัก

ดังที่พระองค์ตรัสว่า…

เพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิบัติคนอื่น และ​ให้​ชีวิต​ของ​ท่าน​เป็น​ค่า‍ไถ่​คน​จำ‌นวน​มาก”  (มาระโก 10:45)

ดังนั้น หากว่า เราเป็นสาวกของพระองค์ เราก็ควรจะเจริญรอยตามพระบาทของพระองค์ โดยการพร้อมลุกขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้เห็น นั่นคือ เป็นผู้นำที่เต็มใจรับใช้คนทั้งปวง!

คุณพร้อมจะทำเช่นนี้ไหม?

ช่วยตอบที!

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Servant Leadership)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.