ทำไมเราควรนมัสการพระเจ้า

ทำไมเราควรนมัสการพระเจ้า

จง​ขอบ‍พระ‍คุณ​พระ‍ยาห์‌เวห์ เพราะ​พระ‍องค์​ประ‌เสริฐ

เพราะ​ความ​รัก‍มั่น‍คง​ของ​พระ‍องค์​ดำรง​เป็น​นิตย์ (สดุดี 118:1)

การนมัสการสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่ย่ำแย่ให้เป็นเวลาที่ล้ำเลิศได้ ในหนังสือกิจการ เราอ่านพบว่าเปาโลและสิลาสถูกเฆี่ยนและจับโยนเข้าไปในคุกที่เหม็น อับชื้น หนาวเย็นและมืดมิด เพราะทั้งสองประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ แต่พอเที่ยงคืน เปาโลและสิลาสเริ่มร้องเพลงสรรเสริญ พวกเขานมัสการพระเจ้า ขณะที่ร้องเพลงนั้นเกิดแผ่นดินไหว และคุกทั้งคุกก็ทะลายลงมา (คงเหมือนสมัยนี้ระเบิดตึก)

เป็นสิ่งที่ล้ำเลิศเมื่อเรายกชูจิตใจขึ้นหาพระเจ้าและนมัสการพระองค์ ผมไม่ได้พูดถึงการควบคุมสติตนเอง แต่กำลังพูดถึงความเชื่อที่อยู่เหนือสถานการณ์ ไม่ได้พูดถึงการคิดบวก แต่พูดถึงการถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงประทับบนบัลลังก์ไม่ว่าเรากำลังฟันฝ่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

พระเจ้าอาจช่วยเราจากสถานการณ์ที่กำลังเผชิญในทันที เหมือนเปาโลและสิลาส หรือพระองค์อาจไม่ทำในทันที บางครั้งเมื่อเรานมัสการพระเจ้า ปัญหาของเรายังคงอยู่ แต่มันดูไม่สลักสำคัญ ไม่ใช่เพราะมันจางหายไป แต่เป็นเพราะเราได้ทบทวนสิ่งต่างๆ เมื่อนมัสการพระเจ้า ใคร่ครวญถึงพระสิริ ฤทธานุภาพ ความดีงาม และความรักของพระองค์ เราก็จะเห็นพระองค์ชัดเจนในมุมมองที่ต่างไป

คำว่า “นมัสการ” (worship) มาจากคำโบราณในภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า “คู่ควร” (worthship) เรานมัสการพระเจ้าเพราะพระองค์คู่ควรแก่การนมัสการ ไม่ว่ากำลังเผชิญปัญหาใดๆ ไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร พระเจ้าทรงให้คุณค่าแก่การนมัสการของเราเสมอ

พระคัมภีร์กล่าวว่า “จง​ขอบ‍พระ‍คุณ​พระ‍ยาห์‌เวห์ เพราะ​พระ‍องค์​ประ‌เสริฐ เพราะ​ความ​รัก‍มั่น‍คง​ของ​พระ‍องค์​ดำรง​เป็น​นิตย์ (สดุดี 118:1) เรานมัสการพระเจ้าไม่ว่าสถานการ์เป็นอย่างไร ไม่ว่าเรากำลังเผชิญหรือฝ่าฟันในเรื่องใด พระเจ้าทรงดีงาม ทรงพระคุณ และควรคู่แก่การสรรเสริญ และพระองค์ทรงให้คุณค่าแก่การนมัสการของเราเสมอ

พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อนมัสการพระองค์ เพื่อให้พระองค์ได้ปิติยินดีในเรา และพอพระทัยเมื่อเรานมัสการด้วยหัวใจที่ถูกต้อง

การนมัสการจะทำให้การมองสิ่งต่างๆของเราเปลี่ยนไป … สรรเสริญพระเจ้า

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 (Cr.ภาพ The Mighty)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.