ชีวิตของคุณสมดุลหรือไม่?

ชีวิตของคุณสมดุลหรือไม่?

“ชีวิตก็เปรียบเสมือนการขี่จักรยาน เพื่อรักษาสมดุล คุณต้องเคลื่อนที่ต่อไป”

(Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.)

คนชอบขี่จักรยานต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า การขี่จักรยานไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ในที่ต่างๆนั้น เป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ยิ่งนัก!

แต่ทุกคนก็ทราบดีว่า หากหยุดเคลื่อนที่ไปข้างหน้า รถจักรยานก็จะล้มลง นอกจากว่าผู้ที่ขี่สามารถทรงตัวได้อย่างสมดุลบนจักรยานคันนั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว ความสมดุลนั้นจะเกิดจากการเคลื่อนที่ต่อไปโดยไม่หยุดของจักรยาน

หากเปรียบชีวิตของเราเป็นเหมือนดังจักรยาน ตราบใดที่เรามีสมดุลในการดำเนินชีวิต ตราบนั้นชีวิตของเราก็ยังคงดำเนินต่อไป แต่ในแค่วินาทีเดียวที่เราเสียศูนย์ หรือเสียสมดุล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ชีวิตของเราก็จะคว่ำลง!

ความสมดุลจึงเป็นกุญแจของทุกๆสิ่งในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคิด การกิน การดื่ม การพูด หรือการกระทำของเรา! โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมีสมดุลในด้านกายภาพและด้านจิตวิญญาณ

อ.ยอห์น เคยเขียนจดหมายถึงผู้รับของท่านว่า ..

“ท่าน​ที่‍รัก ข้าพ‌เจ้า​อธิษ‌ฐาน​ขอ​ให้​ท่าน​มี​สุข‍ภาพ​แข็ง‍แรง และ​มี​ความ​สุข​ความ​เจริญ​ทุก‍อย่าง ดัง​ที่​จิต‍วิญ‌ญาณ​ของ​ท่าน​กำลัง​เจริญ​อยู่​นั้น” (3ยน.1:2)

ท่านแสดงความปรารถนาดีต่อพวกเขา โดยทูลขอพระเจ้าช่วยให้พวกเขามีความสมดุลทั้งด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตวิญญาณ ซึ่งจะนำความแข็งแรงและความสุขความเจริญมาให้แก่พวกเขา เมื่อใดที่เรามีความสมดุลในชีวิต เราจะมีอิสรภาพในการทำอะไรหรือไปที่ไหนก็ได้

เราสามารถที่จะทำทุกสิ่งที่จำเป็นต้องทำได้เสมอ เราจะปลอดจากความวิตกกังวล มีความผ่อนคลาย และมีความสุขสงบในจิตใจ อันจะทำให้เราเข้มแข็ง และเจริญเติบโตขึ้น  สามารถก้าวเดินต่อไปอย่างมีพลังขับเคลื่อน! เราจำเป็นต้องมีความสมดุลระหว่าง หัวคิด และหัวใจของเราด้วย

เมื่อใดก็ตามที่หัวคิดและหัวใจของเราไปด้วยกันไม่ได้หรือไม่มีดุลยภาพ  หรือความคิด (เหตุผล) และอารมณ์ (ความรู้สึก) ของเราไม่ไปด้วยกัน หรือเอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่มีสมดุล เราจะก้าวต่อไปไม่ได้ เช่นกันหรือหากว่า พยายามก้าวต่อไปก็จะมีความสับสน ลังเล และสร้างความปั่นป่วนให้แก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

บางครั้งชีวิตของเราอาจมาถึงจุดที่เราต้องมีสมดุล ระหว่างการยึดมั่นและการปล่อยวาง บางทีเราอาจล้มลงเพราะเราไม่ได้ยึดสิ่งที่ควรยึดไว้ให้มั่น หรืออาจกลับกัน หากว่าเรายังยึดบางอย่างไม่ยอมปล่อย ชีวิตของเราก็อาจล้มคะมำลงอย่างไม่เป็นท่าก็เป็นไปได้เช่นกัน

วันนี้ ขอให้คุณเดินก้าวต่อไปข้างหน้า โดยมีชีวิตที่สมดุลอย่างมีพระเจ้าทรงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น:

  • ความสมดุลทางกายภาพ ความสมดุลทางจิตใจ
  • ความสมดุลทางสังคม  หรือ
  • ความสมดุลทางจิตวิญญาณ     ฯลฯ

และเป็นพิเศษปิดท้ายก็ขอให้ชีวิตของคุณดำเนินต่อไปอย่างมีสมดุลระหว่าง ความจริงและความรัก เพื่อว่าคุณจะเจริญขึ้นสู่พระคริสต์ และทำให้คนอื่นได้รับการพัฒนาเสริมสร้างให้เจริญเติบโตขึ้นเช่นกั้น

อย่างนี้น่าจะดีกว่า!

คุณเห็นด้วยไหมครับ? 

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc,

twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.