เปิดรับการทรงนำ

เปิดรับการทรงนำ

แต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งฟีลิปว่า “จง​ลุก‍ขึ้น ไป​ยัง​ทิศ​ใต้​ตาม​ทาง​ที่​ลง‍ไป​จาก​กรุง‍เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ถึง​กา‌ซา” (ซึ่งเป็นทางเปลี่ยว) – กิจการ 8:26

ลองนึกภาพว่าวันหนึ่งพระเจ้าเสด็จมาหาคุณ ตรัสว่า “จงไปที่กลางทะเลทรายปาล์มสปริงตอนเที่ยงวัน แล้วเราจะบอกว่าจะให้เจ้าทำสิ่งใด”

ในหนังสือกิจการ นี่คือสิ่งที่ฟีลิปทำเมื่อทูตของพระเจ้ามาหาและบอกท่านว่า “จง​ลุก‍ขึ้น ไป​ยัง​ทิศ​ใต้​ตาม​ทาง​ที่​ลง‍ไป​จาก​กรุง‍เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ถึง​กา‌ซา” ( กิจการ 8:26)

ฟีลิปน่าจะแย้งว่า “ไปทำอะไรหรือครับ? เทศนาให้กิ้งก่าฟัง? แม้แต่กิ้งก่ายังรู้ว่าร้อนจะตาย แต่พระองค์จะให้ผมออกจากที่ๆกำลังรับการฟื้นฟูโดยการทรงนำของพระวิญญาณ มีการอัศจรรย์เกิดขึ้น แล้วไปที่กลางทะเลทรายตอนเที่ยงวันหรือครับ?  ให้ไปทำอะไรครับ?”

แต่ฟีลิปไม่ได้โต้แย้ง พระคัมภีร์บอกเราว่า “ฟีลิปก็ลุกไป” (ข้อ 27) เราคงเข้าใจได้ว่าถ้าฟีลิปมีคำถามในเรื่องนี้เหมือนกับโยนาห์ที่ได้รับคำสั่งให้ไปนีนะเวห์และประกาศข่าวเรื่องความรอด แต่กลับลงเรือไปในทิศทางตรงข้าม แต่กับฟีลิปท่านรีบตรงไปที่ทะเลทรายทันที

ทูตของพระเจ้าไม่ได้บอกฟีลิปว่าไปแล้วจะเจออะไร ไม่ได้ให้รายละเอียดหรือพิมพ์เขียวล่วงหน้า ท่านรับการทรงนำไปทีละก้าว 

ทางของพระเจ้าจะไปต่อเรื่อยๆเมื่อเราก้าวตามไปด้วยใจเชื่อฟัง พระองค์จะเปิดเผยความจริงในสิ่งที่ยังไม่ได้ทรงเปิดเผย ถ้าเราต้องการนำคนมาหาพระคริสต์ เราจำเป็นต้องเปิดรับการทรงนำของพระวิญญาณด้วยใจเชื่อฟัง

วันนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยให้คุณทำบางสิ่งหรือไม่?

ทำตามเถอะครับ เพราะมีเวลาแห่งการรอคอย เวลาแห่งการเดินหน้า มีแวลาแห่งการหว่าน และเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว

นี่คือสาระสำคัญในการนำคนมาหาพระคริสต์ . . .

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.