หากมนุษย์ไม่ได้รับโอกาสที่ 2 จะเกิดอะไรขึ้น?

หากมนุษย์ไม่ได้รับโอกาสที่ 2 จะเกิดอะไรขึ้น?

 “ถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้อภัยคนบาป บนสวรรค์ก็คงจะว่างเปล่า”

(If God did no forgive sinners, Heaven would be empty.)

 

เราทุกคนล้วนอ่อนแอ และขาดประสบการณ์ เราทุกคนจึงมีโอกาส “พลาด” และ “พลั้ง” ทำให้ต้อง “เสียใจ” และ “เสียหาย” ได้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตด้วยตัวเอง!

เราทุกคนจึงล้วนทำบาปกันทั้งนั้น ไม่มีสักคนเดียวเลยที่ไม่เคยทำผิดบาป เราทุกคนจึงเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

“เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”  (โรม .3:23)

 (for all have sinned and fall short of the glory of God,)

เราจึงไม่มีอะไรที่จะอวดต่อพระพักตร์ของพระเจ้าได้ เรามีแต่เหตุผลที่จะหลบลี้หนีหน้าพระเจ้าด้วยความละอาย เช่นเดียวกับที่อาดัม และเอวากระทำในสวนเอเดน เมื่อพวกเขาทำผิดบาปต่อพระเจ้าเป็นครั้งแรกเมื่อพวกเขารับประทานผลไม้ต้องห้าม เพราะคำโน้มน้าวของงู (ซาตาน) โดยผู้หญิงเป็นคนเริ่มทำผิดคนแรก และชักชวนให้สามีของเธอกินด้วย ซึ่งเขาก็รับมากิน ผลก็คือ

“ตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้น จึงสำนึกว่าตนเปลือยกายอยู่ ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างไว้”  (ปฐก.3:7)

ใช่ครับ ตาของเขาสว่างพอที่จะเห็นว่า พวกเขาได้ทำสิ่งที่โง่ๆไปแล้ว คือไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า ผลที่ตามมาคือสัมพันธภาพที่สูญเสียไป!

ดังนั้น โลกทัศน์ของพวกเขาจึงเปลี่ยนแปลงไป แทนที่เขาทั้ง 2 จะชื่นชมยินดีในสามัคคีธรรมที่มีกับพระเจ้าในยามที่พระองค์เสด็จมาหาพวกเขา พวกเขากลับกลัวและหลบซ่อนให้พ้นจากพระพักตร์ของพระเจ้า

“เวลาเย็นวันนั้น เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นกับภรรยาก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้น ให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้า” (ปฐก.3:8)

ช่างน่าเศร้านักที่ความสัมพันธ์ที่เคยมี สูญเสียไปเพราะบาป แต่พระเจ้าแห่งความรักก็ยังคงให้โอกาสที่ 2 แก่พวกเขา โดยการเปิดช่องให้พวกเขาสำนึกตัวสารภาพรับผิด และรับโอกาสที่ 2 นั้น เมื่อพระองค์ตรัสถามว่า “ … เจ้าอยู่ที่ไหน”  (ปฐก.3:9)

ช่างน่าเสียดายที่พวกเขายังบ่ายเบี่ยง โยนความผิดให้กันไปมา แทนที่จะสำนึกผิดขออภัย (โทษ) และขอโอกาส (ที่ 2) เริ่มต้นใหม่! (ปฐก.3:10-19) ทำให้พวกเขาถูกขับออกมาจากเอเดนสวนสวรรค์!

“เพราะเหตุนั้น พระเจ้าจึงทรงขับไล่เขาออกไปจากสวนเอเดน ให้ไปทำไร่ทำสวนในที่ดินที่ตัวถือกำเนิดมานั้น  พระองค์ทรงไล่ชายนั้นออกไป และทรงตั้งพวกเครูบ ทางด้านทิศตะวันออกแห่งสวนเอเดน และตั้งกระบี่เพลิงอันหนึ่งที่หมุนได้รอบทิศไว้เฝ้าทางที่จะเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้น”      

ดังนั้น หากว่าเราได้รับโอกาสที่ 2 มาแล้วก็อย่าให้เราทิ้งโอกาสนั้นไปอย่างโง่เขลา!

โอกาสที่ 2 คือ การได้โอกาสในการพิสูจน์ว่าเราสามารถจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาได้หลังจากที่เราล้มลง (ในความบาป)

องค์พระเยซูคริสต์ ให้โอกาสที่ 2 แก่เปโตร เมื่อเขาทำผิดต่อพระองค์ โดยการปฏิเสธว่า ไม่รู้จักพระองค์ถึง 3 ครั้ง ( มธ.26:69-75;มก.14:66-72;ลก.22:56-62;ยน.18:18-18,25-27)

พระองค์ให้โอกาสที่ 2 แก่หญิงที่ถูกจับได้ว่าทำผิดประเวณี (ยน.8:1-11) …  พระองค์ยังทรงให้โอกาสกับอีกหลายๆ คน

จึงเป็นจริงที่ว่า หากพระเจ้าไม่ให้อภัยบาปและให้โอกาสที่ 2 แก่คนบาปอย่างพวกเรา สวรรค์ก็คงจะว่างเปล่า

ดังนั้น หากว่าวันนี้ พระเจ้าทรงให้โอกาสที่ 2 แก่พวกเรา เราก็ควรจะสำนึกว่าตัวเองเป็นคนบาป สารภาพบาปผิดต่อพระองค์ รับการอภัยโทษบาปผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และรับความรอดด้วยความเชื่อ  กลับตัวกลับใจเริ่มต้นใหม่ และทำตัวให้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์นับจากนี้เป็นต้นไป จะดีกว่า!

 …เห็นด้วยไหมครับ ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc,

twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Kosmaser.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.