รักคือหน้าที่!

อัลแบร์ กามูส์ (Albert Gamus) นักเขียนและนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส เคยกล่าวไว้อย่างชวนคิดว่า …

“I know of only one duty, and that is to love!”

“ผมรู้จักอยู่เพียงหน้าที่เดียวเท่านั้น และนั่นคือต้องรัก!”

น่าแปลกที่เวลาเราไปทำงานเราจะต้องทำทุกอย่างตามที่ได้กำหนดไว้ในใบพรรณนางาน (Job Description) ของเราอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบ อยากทำหรือไม่อยากทำก็ตาม!

เพราะนั่นเป็นหน้าที่ของเรา!

โดยปกติชีวิตของคนเรามักจะเผชิญกับสภาวะอันสับสนในการต้องเลือกกระทำบางเรื่องในท่ามกลางหลายๆ เรื่อง และบางครั้งนั่นเป็นเหตุที่ทำให้เราสับสน และเครียดเพราะไม่รู้ว่าจะต้องเลือกหรือทำอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม? ยิ่งมีหลายอย่างมากองให้เราทำมากขึ้นเท่าไร เราก็ยิ่งกังวลและเครียดจนทำอะไรไม่ถูก!

วิธีรับมือกับงานหรือหน้าที่หลายอย่าง ก็คือ การจัดลำดับสำคัญก่อนหลังให้ชัดเจน!

เราต้องเอาสิ่งที่เรียกร้องให้เราทำมาจัดลำดับเป็น 3 ประเภทคือ

  1. สิ่งที่ต้องทำ
  2. สิ่งที่ควรทำ
  3. สิ่งที่น่าทำ

โดยมีหลักพิจารณาง่าย ๆ ดังนี้

  1. อย่าทำสิ่งที่ “น่าทำ” ก่อนสิ่งที่ “ควรทำ”!

นั่นหมายความว่าต้องทำสิ่งที่ “ควรทำ” ให้เสร็จก่อนแล้วจึงไปทำสิ่งที่ “น่าทำ”!

  1. อย่าทำสิ่งที่ “ควรทำ” ก่อนสิ่งที่ “ต้องทำ”!

หมายความว่า ต้องทำสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จก่อนจึงจะไปทำสิ่งที่ “ควรทำ”!

ตัวอย่าง : หากคุณมีแฟนแล้ว…

  1. คุณ “น่า” จะมีเวลาพาแฟนของคุณไปเที่ยวยุโรป เพราะที่นั่นช่างสวยเหลือเกิน!
  2. คุณ “ควร” จะจัดเวลารับประทานอาหารร่วมกับแฟนของคุณเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  3. คุณ “ต้อง” แสดงความรักต่อแฟนของคุณอย่างที่แฟนพึงกระทำต่อกันใน เวลา  สถานที่ และรูปแบบที่เขาหรือเธอปรารถนาอย่างน่าพึงพอใจ (และถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี)

พูดโดยสรุปก็คือ  คุณยังไม่ต้องรีบทำสิ่งใหญ่เกินตัวโดยการไปซื้อตั๋วเครื่องบินหรือซื้อทัวร์พาแฟนของคุณไปเที่ยวยุโรป จนกว่าคุณจะสามารถจัดเวลาในการใช้เวลากับแฟนของคุณ ทำสิ่งเล็ก ๆ ที่คุณพอจะทำได้ให้เขาหรือเธอ และอย่าพึ่งไปจัดเวลากินข้าวด้วยกันเป็นประจำอย่างนั้นเลย

หากว่าคุณไม่ได้ทำบางสิ่งที่ทำให้แฟนของคุณมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณจนอยากจะใช้เวลากับคุณโดยลำพังก่อน เพราะหากไม่ทำเช่นนี้ก่อน ถึงแม้ว่าจะไปนั่งกินข้าวด้วยกันก็รับรองได้เลย ไม่อร่อยหรือไม่มีความสุขหรอก! แค่ไปครั้งเดียวเขาหรือเธอก็ไม่อยากไปกินข้าวกับคุณครั้งที่ 2 แล้ว

ดังนั้น หากว่าในอาชีพการงาน คุณยังรู้จักและยอมรับการมีขอบเขตหน้าที่ที่คุณต้องกระทำตามใบพรรณนางาน (J.D.) เพื่อให้กิจการงานที่คุณรับผิดชอบอยู่เจริญก้าวหน้า

ในชีวิตสมรสหรือชีวิตรัก ก็เช่นกัน คุณมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้ชีวิตครอบครัวของคุณเจริญก้าวหน้าและมีความสุข!

ดังนั้น หากว่าเวลานี้คุณมีครอบครัวหรือคนรักแล้ว  คุณมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อเขาหรือเธอ อย่างปฏิเสธไม่ได้นั่นคือ คุณต้องรักเขา ไม่ว่าเขาหรือเธอจะทำตัวน่ารักหรือไม่!

แต่หากคุณไม่คิดจะรักผู้ใด ก็จงอย่าคบหา หรือไปแต่งงานกับเขาหรือเธอ เพราะรังแต่จะนำเอาความเสียใจมาให้แก่ทั้งสองอย่างไม่จำเป็น! และอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่า…

หน้าที่” ในการแสดงความรักต่อคนรักของเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ  “ความรู้สึก” (FEELING) ของเรา แต่เป็นเรื่องของ “ความตั้งใจ” (WILLING) อย่างเต็ม 100 %

ด้วยเหตุนี้ หากคุณต้องการมีแฟนและใช้ชีวิตร่วมกับเขาหรือเธอ คุณต้องพร้อมทำหน้าที่แสดงความรักต่อเขาหรือเธออย่างไม่ขาดตกบกพร่อง มิฉะนั้น ครอบครัวของคุณจะไม่มีวันมีความสุขอย่างยาวนานเป็นเด็ดขาด!

ดังนั้น เพื่อให้มีความสุขเต็มบริบูรณ์ในชีวิตสมรสของคุณอยู่เสมอ คุณจงทำหน้าที่รักแฟนหรือคู่สมรสของคุณอย่างสุดฝีมือ…. แล้วคุณจะพบว่า ทำเช่นนั้นแล้วคุ้มจริง ๆ !

– ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.