มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาบอก

มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาบอก…

ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละทิ้งพระองค์ผู้ซึ่งทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริสต์ และหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสีย ซึ่งที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐ แต่มีบางคนทำให้พวกท่านยุ่งยาก และปรารถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์ (กาลาเทีย 1:6-7)

เราคงเคยได้ยินตลกเรื่องข่าวดีและข่าวร้าย ก่อนที่จะได้ฟังข่าวดี เราต้องได้ยินข่าวร้ายก่อน

คำแปลตรงตัวของคำว่า “พระกิตติคุณ” คือข่าวดีหรือข่าวประเสริฐ แต่ส่วนหนึ่งในการเล่าข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณคือต้องแจ้งให้พวกเขาฟังถึงข่าวร้ายก่อน หมายความว่าต้องบอกผู้คนว่าพวกเขาคือคนบาป แน่นอนคงไม่มีใครอยากฟัง “อะไรนะ เป็นคนบาป? คนดีๆอย่างฉันนี่นะ?”

เราต้องมาดูความหมายของคนบาป พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23) แต่ก็ยังมีนักเทศน์บางคนในทุกวันนี้ที่ไม่บอกผู้คนว่าพวกเขาคือคนบาป อ้างว่าใครๆก็รู้ว่าตัวเองทำผิด… จริงหรือครับ? ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าทุกอย่างโอเคตราบที่พวกเขาดำเนินชีวิตดีงาม

เราจำเป็นต้องแจ้งข่าวร้าย “ขอโทษนะที่ต้องบอกว่า เพื่อนๆครับ พวกคุณเป็นคนบาป ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า ตกจากมาตรฐานของพระองค์ และคุณไม่มีทางทำอะไรเพื่อแก้ไขได้เลย แต่พระเจ้ารักคุณมาก พระองค์จึงได้ส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ลงมาตายบนกางเขนเพื่อคุณ และถ้าคุณหันเสียจากความบาป นำความเชื่อมาวางไว้ที่พระเยซูคริสต์ คุณจะได้รับการอภัย”

ข่าวร้ายจะทำให้เรามีความพอใจกับข่าวดี แต่ถ้าได้ฟังอะไรที่น้อยกว่านี้ ข่าวประเสริฐของคุณก็เป็นข่าวที่ไม่ใช่ และนำความหวังใจที่ไม่ใช่มาให้

อ.เปาโลจึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละทิ้งพระองค์ผู้ซึ่งทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริสต์ และหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสีย ซึ่งที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐ แต่มีบางคนทำให้พวกท่านยุ่งยาก และปรารถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์” (กาลาเทีย 1:6-7)

เราต้องระมัดระวังในการประกาศข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐเทียม ก็จะนำความหวังเทียมและความมั่นใจเทียมมาให้

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ Megaphone2)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.