พระธรรม 1 ซามูเอล 16

16:11 “แล้วซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า “บุตรชายของท่านอยู่ที่นี่หมดแล้วหรือ” เจสซีตอบว่า “ยังมีคนสุดท้องอีกคนหนึ่ง ดูเถิด เขากำลังเลี้ยงแกะอยู่” และซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า  “จงใช้คนไปตามเขามา เพราะเราจะไม่ยอมนั่งจนกว่าเขาจะมาที่นี่”

(So he asked Jesse, “Are these all the sons you have?” “There is still the youngest,” Jesse answered, “but he is tending the sheep.”Samuel said, “Send for him; we will not sit down£ until he arrives.”)

16:12 “เจสซีก็ใช้คนไปนำเขามา ฝ่ายเขาเป็นคนผิวแดงๆ มีหน้าตาสวยและรูปร่างงามน่าดู และพระเจ้าตรัสว่า “จงลุกขึ้นเจิมตั้งเขาไว้ เพราะเป็นคนนี้แหละ”

(So he sent and had him brought in. He was ruddy, with a fine appearance and handsome features. Then the LORD said, “Rise and anoint him; he is the one.”)

16:13 “ซามูเอลจึงนำขวดเขาน้ำมันและเจิมตั้งเขาไว้ท่ามกลางพี่ชายของเขา และพระวิญญาณของพระเจ้าก็สวมทับดาวิดอย่างมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปยังรามาห์”

(So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers, and from that day on the Spirit of the LORD came upon David in power. Samuel then went to Ramah.)

16:14 “ฝ่ายพระวิญญาณของพระเจ้าก็พรากจากซาอูล และวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็ทรมานซาอูล”

(Now the Spirit of the LORD had departed from Saul, and an evil spirit from the LORD tormented him.)

16:15 “และพวกมหาดเล็กของซาอูลก็กราบทูลว่า  “ดูเถิด วิญญาณชั่วจากพระเจ้ากำลังทรมานพระองค์อยู่”

(Saul’s attendants said to him, “See, an evil spirit from God is tormenting you. )

16:16 “ขอเจ้านายของข้าพระบาททั้งหลาย จงบัญชาผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทผู้ที่อยู่ต่อพักตร์ฝ่าพระบาท ให้หาคนที่มีฝีมือในการดีดพิณ และเมื่อวิญญาณชั่วจากพระเจ้าสิงฝ่าพระบาท ก็ให้เขาดีดพิณแล้วฝ่าพระบาทจะหายดี”

(Let our lord command his servants here to search for someone who can play the harp. He will play when the evil spirit from God comes upon you, and you will feel better.”)

16:17 “ซาอูลก็รับสั่งผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “จงไปหาชายคนหนึ่งที่ดีดพิณได้ดีมาให้เรา นำเขามาหาเรา”

(So Saul said to his attendants, “Find someone who plays well and bring him to me.”)

16:18 “คนหนึ่งในพวกชายหนุ่มทูลว่า  “ดูเถิด ข้าพระบาทเห็นบุตรคนหนึ่งของเจสซีชาวเบธเลเฮม เป็นผู้มีฝีมือในการดีดพิณ เป็น คนกล้าหาญ  เป็นนักรบ พูดเก่ง และเป็นคนมีหน้าตาดี และพระเจ้าทรงสถิตกับเขา”

(One of the servants answered, “I have seen a son of Jesse of Bethlehem who knows how to play the    harp. He is a brave man and a warrior. He speaks well and is a fine-looking man. And the LORD is with him.”)

16:19 “เพราะฉะนั้นซาอูลจึงส่งผู้สื่อสารไปยังเจสซีกล่าวว่า “จงให้ดาวิดบุตรของท่านผู้อยู่กับแกะนั้นมาหาเรา”

(Then Saul sent messengers to Jesse and said, “Send me your son David, who is with the sheep.” )

16:20 “และเจสซีก็จัดลาตัวหนึ่งบรรทุกขนมปัง และถุงหนังใส่เหล้าองุ่นถุงหนึ่ง กับลูกแพะตัวหนึ่ง ฝากไปกับดาวิดบุตรของท่านให้ถวายซาอูล”

(So Jesse took a donkey loaded with bread, a skin of wine and a young goat and sent them with his son David to Saul.)

16:21 “ดาวิดก็มาเฝ้าซาอูลและเข้ารับราชการ ซาอูลก็ทรงรักดาวิดมาก ดาวิดก็ได้เป็นคนถือเครื่องอาวุธของซาอูล”

(David came to Saul and entered his service. Saul liked him very much, and David became one of his armor-bearers. )

16:22 “และซาอูลทรงส่งข่าวไปยังเจสซีว่า “จงอนุญาตให้ดาวิดอยู่รับราชการกับเรา เพราะเขาเป็นที่พอตาพอใจของเรา”

(Then Saul sent word to Jesse, saying, “Allow David to remain in my service, for I am pleased with him.”)

16:23 “อยู่มาเมื่อวิญญาณชั่วจากพระเจ้ามาสิงซาอูลเมื่อไร ดาวิดก็หยิบพิณใช้มือดีดถวายซาอูลก็ทรงชุ่มชื่นขึ้นและหายดีและวิญญาณชั่วก็พรากจากพระองค์ไป”

(Whenever the spirit from God came upon Saul, David would take his harp and play. Then relief would come to Saul; he would feel better, and the evil spirit would leave him.)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.