จะทำอย่างไรให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม?

จะทำอย่างไรให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม?

 “ความเชื่อของคุณไม่ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้น แต่พฤติกรรมของคุณต่างหากที่เป็นตัวทำให้เกิดขึ้น!”

(Your beliefs don’t’ make you a better person; Your Behavior does.)

คนบางคนไม่มีความเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งใดๆเลย (แม้แต่พระเจ้า)  และพฤติกรรมของเขานั้นไม่ดี  เป็นสิ่งที่พอรับกันได้ แต่คนบางคน อ้างว่าเขามีศรัทธาในศาสนาและพระเจ้า แต่พฤติกรรมของเขาช่างห่างไกลจากคำว่าดีงาม ย่อมเป็นสิ่งที่ยากจะรับกันได้!

คุณต้องตระหนักก่อนว่า…. หากศรัทธาที่คุณมีต่อพระเจ้าหรือศาสนาของคุณ ไม่ได้ช่วยทำให้คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้น พระเจ้าหรือศาสนานั้นย่อมไร้ค่าสำหรับคุณ!  หรืออาจต้องพูดกลับกัน หากว่า คุณไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้า หรือศาสนาของคุณจริง ๆ  คุณก็ไม่มีค่าอะไรต่อพระเจ้าหรือศาสนาของคุณ! ศรัทธาต้องได้รับการพิสูจน์ด้วยพฤติกรรม!

หากปากของคุณบอกว่าคุณศรัทธา แต่พฤติกรรมของคุณกลับฟ้องว่า คุณเป็นคนไร้ศรัทธา คนเขาจะเชื่ออะไร? คุณจะดีขึ้นกว่าเดิมได้ก็ต่อเมื่อคุณมีศรัทธาต่อพระเจ้า และคำสอนของพระองค์ และเชื่อฟังปฏิบัติตามเท่านั้น!

การที่ปากบอกว่า”เชื่อ” แต่ มือ และเท้า ไม่กระทำตามที่ปากกล่าว อาจทำให้คุณกลายเป็นโรคมือเท้าปากเปื่อยฝ่ายจิตวิญญาณ! แต่คุณจะดีขึ้นกว่าเดิมได้แน่ หากว่าคุณเป็นผู้มีวุฒิภาวะในศรัทธาของคุณ จะมีก็แต่เด็กเท่านั้นที่พูดกลับไปกลับมา เอาอะไรแน่นอนไม่ได้ แต่สำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่ เขาจะใคร่ครวญอย่างรอบคอบก่อนที่เขาจะพูดออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลาที่เขาให้คำมั่นสัญญา!

คนที่เป็นผู้ใหญ่จะหยุดละเลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงกระทำ  และจะพัฒนาตัวของเขาเองให้มีความสมดุลในเรื่องความเชื่อและการกระทำ!

คนเป็นผู้ใหญ่ในจิตวิญญาณจะไม่หาข้อแก้ตัวในเรื่องการปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ดังคำกล่าวที่ว่า  …           

        “วุฒิภาวะมาเมื่อคุณหยุดแก้ตัว และเริ่มต้นลงมือเปลี่ยนแปลง(ตัวเอง)”

         (Maturity comes when you stop making excuses and start making changes.)

 ขอให้พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำกิจอยู่ภายในตัวของคุณเพื่อเร่งเร้าให้คุณมีใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระเจ้า

“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์”   (ฟิลิปปี 2:13)

เพราะว่า หากคุณกระทำตามชอบพระทัยของพระเจ้า คุณจะมีความสุข ดังที่พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่า..

“เมื่อพวกท่านรู้อย่างนี้แล้วและประพฤติตาม ท่านก็เป็นสุข”  (ยอห์น 13:17)

ดังนั้นวันนี้ มาทำตัวของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยพึ่งพระเจ้า พระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประพฤติตัวของคุณตามพระวจนะของพระคริสต์

จะดีไหมครับ? 

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/

lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr. ภาพ Pinterest.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.