อะไรคือสิ่งที่ทำลายสัมพันธภาพของคนในคริสตจักร ?

อะไรคือสิ่งที่ทำลายสัมพันธภาพของคนในคริสตจักร ?

“เพื่อจะได้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขนั้น เราไม่จำเป็นต้องควบคุมความคิดของเรา เราเพียงหยุดปล่อยมันควบคุมชีวิตของเราแค่นั้นพอ!”

(For a simple and happy life. We don’t have to control our thoughts, We just have to stop letting them control our life.)

พี่น้องที่รัก เพื่อที่จะให้วิถีชีวิตที่พวกเรามีอยู่ร่วมกันในคริสตจักรของเราเป็นบรรยากาศของครอบครัวที่มีความสุขและเรียบง่าย เราต้องไม่ปล่อยให้ทัศนคติ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่อไปนี้ควบคุมชีวิตของเราเพราะมันเป็นตัวบั่นทอนและทำลายสัมพันธภาพของคนในคริสตจักรเสมอมา นั่นคือ

 1. ความขุ่นเคืองโกรธง่ายที่นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกัน
 2. ความอิจฉาริษยากันที่นำไปสู่การมุ่งร้ายทำลายกัน
 3. ความขมขื่นใจต่อกันที่นำไปสู่การหลบลี้หนีหน้าไป
 4. ความเจ็บแค้นที่นำไปสู่ความเกลียดชังกันและการไม่ยอมให้อภัยกัน
 5. ความมีทิฐิที่นำไปสู่การไม่ยอมคืนดีกัน
 6. ความไม่เชื่อใจที่นำไปสู่การไม่ไว้วางใจกัน
 7. การคิดเล็กคิดน้อยที่นำไปสู่การคิดมากและคิดลบต่อกัน
 8. ความใจแคบที่นำไปสู่การแล้งน้ำใจและการไร้น้ำใจต่อกัน
 9. ความละโมบโลภมากที่นำไปสู่การแก่งแย่งคนหรือลักขโมยของรักของกันและกัน
 10. ความเคร่งครัดในกฎบัญญัติที่นำไปสู่ความอึดอัดเพราะยึดในระเบียบมากจนเกินเหตุ
 11. การล่วงเกินทางใจที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางกาย
 12. ความมีอคติที่นำไปสู่การดูถูกหรือดูหมิ่นดูแคลนกัน
 13. การไร้น้ำใจที่นำไปสู่การเฉยชาและไม่แยแสกัน
 14. ความลำเอียงที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมต่อกัน
 15. การหลงตนที่นำไปสู่ความไม่พอใจและการต่อต้านกัน
 16. ความเห็นแก่ตัวที่นำไปสู่การรังเกียจและการหลีกห่างจากกัน
 17. ความเย่อหยิ่งที่นำไปสู่ความยโสโอหังที่นำไปสู่ความขัดแย้งกัน

วันนี้ ขอให้สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะอยู่ห่างไกลจากครอบครัว และคริสตจักรของเราเถิด แต่ขอให้เรานำความสุข และความสันติมาสู่ชุมชนของเราด้วยการมีจิตใจและน้ำใจอย่างพระคริสต์ในการปฏิบัติต่อกัน

…จะดีไหมครับ?

..“ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการ มีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกัน มีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดี แต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อม อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์”  ฟีลิปปี 2:2-5 THSV11

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ ALL.BIZ)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.