คนบางคนที่มีคุณค่า

คนบางคนที่มีคุณค่า

“แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” (2โครินธ์ 4:7)

เมื่อคิดถึงบรรดาอัครทูต เรามักนึกถึงบุคคลที่ศรัทธาในพระเจ้า แม้พวกเขาจะมีของประทานและทุ่มเทอุทิศตน พวกเขาก็ยังเป็นเพียงปุถุชน พระเยซูไม่ได้เรียกพวกเขามาเพราะพวกเขายิ่งใหญ่ แต่พวกเขายิ่งใหญ่เพราะได้รับการทรงเรียกจากพระองค์

นักเขียนที่ยิ่งใหญ่สามารถนำกระดาษธรรมดามาใช้เขียน แต่ถ้อยคำที่พวกเขียนต่างหากที่ทำให้มีคุณค่า กระดาษไม่ได้มีคุณค่า แต่สิ่งที่เขาเขียนคือสิ่งที่มีคุณค่า จิตกรที่ยิ่งใหญ่สามารถนำผืนผ้าใบและสีมาใช้สร้างผลงานศิลปะที่เลอค่า เพราะฝีมือที่เขาวาดลงไปบนผืนผ้าใบนั้น ผืนผ้าใบจึงไม่ได้มีคุณค่าใด แต่ศิลปินผู้ส้รางผลงานต่างหากที่ทำให้มีคุณค่า

ในฐานะผู้เชื่อ เราต่างก็ตระหนักว่าเป็นคนบาป ถูกแยกจากพระเจ้า และเราต่างก็ตระหนักได้ว่าเมื่อพระคริสต์เข้ามาในชีวิต  พระองค์ทรงสร้างเราให้มีคุณค่า ทรงใส่สิ่งล้ำค่าลงในภาชนะดิน คือชีวิตของเรา  ใน 2โครินธ์  4:7 กล่าวว่า “แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง”  

ความมั่นใจและความกล้าที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นความมั่นใจ หรือความกล้าที่น่าภูมิใจของเรา แต่ทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้า เราไม่มีสิ่งใดมอบให้พระองค์ได้ ทั้งสิ้นเป็นของประทาน เป็นพระคุณที่ประทานให้เราเพื่อทรงนำเราเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์ ทรงอภัยบาป และสร้างเราขึ้นใหม่ให้มีคุณค่า ทำนองเดียวกัน อัครทูตมีคุณค่าเพราะสิ่งที่พระยซูทำในชีวิตพวกเขา

พระเจ้าทรงลงพระนามของพระองค์บนตัวเรา เมื่อเรามอบชีวิตให้พระเยซู ทรงประทานความสามารถ ทรงลงทุนในเราด้วยพระชนม์ชีพของพระองค์  เราจึงมีคุณค่าที่มาจากพระองค์ ทำให้เราเป็นผู้ที่สร้างความแตกต่างได้

ขอบคุณที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นสิ่งล้ำค่าในภาชนะดินของพระองค์  

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 (Cr.ภาพ Irvine Earthenware Pot planter)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.