แม่แบบไหนที่ลูกต้องการ?

แม่แบบไหนที่ลูกต้องการ?

“ฉันไม่ได้สูญเสียตัวฉันเอง เมื่อฉันกลายเป็นคุณแม่ แต่ฉันได้ค้นพบตัวเอง!”

(I didn’t lose myself, When I became a mother. I found myself.)

หากวันนี้ คุณเป็นโสด จงฉลองขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเป็นโสดของคุณ แต่หากว่าคุณแต่งงาน แล้วจงขอบคุณพระเจ้าสำหรับคู่สมรสของคุณ  ไม่ว่าเขาหรือเธอจะนำความสุขหรือความเจ็บปวดมาให้คุณ  ในบั้นปลายคุณจะขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณเขาที่ทำให้ชีวิตของคุณแกร่งมากกว่าเดิม

หากว่าคุณเป็นสตรี และได้รับสิทธิพิเศษให้เป็น “แม่คน”  เพิ่มจากการเป็น “แม่คุณ” ของใครคนใดคนหนึ่งก็ขอให้คุณขอบคุณพระเจ้าเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณ อย่างไรก็ตาม “การเป็นแม่” นั้น เป็นสิทธิพิเศษที่มาควบคู่กับความรับผิดชอบและภาระอันหนักหน่วง แม้ไม่มีคำแนะนำอย่างสมบูรณ์ว่า จะเป็นแม่ที่ดีที่สุดได้อย่างไร? 

แต่วันนี้ ผมมีคำแนะนำว่า ควรจะเป็นแม่ที่ดีอย่างที่ลูกต้องการได้อย่างไร?

แม่ที่ดีเป็นดังนี้…..

 1. แม่ต้องจัดเตรียมปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้แก่ลูก อาทิเช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่พักอาศัย
 2. แม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตให้แก่ลูก เพื่อเมื่อลูกเลียนแบบอย่างนั้นแล้ว ลูกจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นๆ ทำตามได้
 3. แม่ต้องบอกและแสดงให้ลูกทราบตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่า แม่รักลูกมากยิ่งกว่า งาน หรือสิ่งใดในโลกนี้ และแม่พร้อมสละสิ่งนั้นเพื่อลูก (หากว่าจำเป็น)
 4. แม่ต้องทำให้ลูกแน่ใจว่า ลูกเป็นคนพิเศษของแม่ (แม้ว่าลูกจะไม่เก่ง ไม่ดีเลศเท่าลูกของคนอื่น ๆ ก็ตาม) โดยลูกไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้ใด
 5. แม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักศักดิ์ศรีและคุณค่าชีวิตของตัวเองและของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมโลกนี้ และให้รู้จักการให้เกียรติแก่ตัวเอง และคนอื่น ๆ ด้วย
 6. แม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักชีวิต ทั้งเรื่องคุณค่า และเป้าหมายของชีวิต และใช้ชีวิตนั้นอย่างคู่ควร ตามวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่า
 7. แม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเวลา และใช้เวลานั้นอย่างคุ้มค่ากับลูก อย่างมีความสุข และน่าจดจำตลอดชีวิตของทุกคน
 8. แม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเขาเอง (ทั้งกาย จิต และวิญญาณ) ตั้งแต่เมื่อเขายังเยาว์วัย
 9. แม่ต้องปลูกฝังความศรัทธาอย่างถูกต้องต่อพระเจ้า ตามคำสอนแห่งพระวจนะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ให้แก่ลูก เพื่อเขาจะมีแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตแห่งความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้านของเขา ตั้งแต่ในวัยเยาว์
 10. แม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักสู้ชีวิต อย่างฉลาดและซื่อสัตย์แบบหนักเอาเบาสู้ และให้โอกาสแก่ลูกที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเขาเอง
 11. แม่ต้องสอนลูกให้ถ่อมใจและรู้จักยอมรับผิดในสิ่งที่ทำพลาดพร้อมทั้งสำนึกตน ขออภัย ชดใช้ และรีบปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้นอย่างรับผิดชอบ
 12. แม่ต้องสอนลูกให้รู้เช่นกันว่า แม้แต่แม่(พ่อ) ก็อาจผิดพลาดได้ แต่ก็เต็มใจรับฟังคำเตือนสติจากลูก และพร้อมที่จะขออภัยลูกเช่นกัน
 13. แม่ต้องสอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงินทอง และทรัพย์สินสิ่งของ (รวมทั้งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ) และรู้จักใช้และชื่นชมสิ่งเหล่านั้นควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษา ในฐานะผู้อารักขาที่ดีที่มีความเมตตาต่อผู้อื่น
 14. แม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักเคารพนับถือผู้อาวุโส ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ และคนรอบตัว แต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างที่จะปล่อยปละให้มีการกระทำผิดโดยนิ่งเฉย
 15. แม่ต้องให้เกียรติลูกในสิ่งที่ลูกคิด ชอบ หรือทำ (นอกจากว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นบาป ผิดศีลธรรม กฎหมายและเป็นอันตรายต่อลูกอย่างร้ายแรง)
 16. แม่ต้องให้ลูกรู้อยู่เสมอว่า แม่พร้อมเคียงข้าง สนับสนุนลูก ในทุกสิ่งดีที่ลูกกระทำ
 17. แม่ต้องไม่เจตนาทำร้ายลูกหรือทำให้ขมขื่นใจด้วย วาจา หรือการกระทำใด ๆ ที่หนักเกินกว่าที่ลูกจะทนรับได้ รวมทั้งอย่าทำลายความสุขของลูก ด้วยความคาดหวังที่ยากเกินจริงของผู้เป็นแม่
 18. แม่ต้องให้กำลังใจลูกทุกครั้งที่เขาผิดพลาด เสียใจหรือท้อใจ และพร้อมยกย่องชมเชยทุกครั้งที่ลูกกระทำดี หรือประสบความสำเร็จ (แม้จะเป็นเรื่องที่ดูเล็กน้อย)
 19. แม่ต้องให้ลูกมั่นใจว่า เขาสามารถเข้าหาแม่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ แต่ก็ฝึกฝนเขาให้รู้จักอดทนรอ ในกรณีที่แม่มีเรื่องสำคัญมากที่กำลังจัดการอยู่
 20. แม่ต้องสอนให้ลูกเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัยว่า แม่ก็เป็นมนุษย์ที่ต้องการ การพักผ่อน กำลังใจ ความเข้าใจและเวลาเป็นส่วนตัวของแม่ รวมทั้งแม่ยังมีความรับผิดชอบในฐานะอื่น ๆ ด้วย อาทิ เป็นภรรยาของพ่อ และเป็นลูกของคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยาย ของตัวเขา

ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้คุณแม่ทุกท่านที่อ่านบทความนี้ จะมีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตนเป็นแม่ที่ดีของลูก ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทุกท่านให้เป็นแม่ที่ดี และในขณะเดียวกันก็เป็นลูกที่ดีของแม่ของตนด้วยเช่นกัน

ดังนั้น พี่น้องที่รัก! 

จงรักลูกในขณะที่ยังมีลูกให้รัก และจงรักแม่ในขณะที่ยังมีแม่ให้รักเช่นกัน!

อย่างไรก็ตาม …หากผู้หนึ่งผู้ใดในคริสตจักรแห่งนี้ไม่เหลือแม่หรือไม่มีลูกให้รัก ก็ขอให้กรุณามองดูคนรอบข้างของท่านสักนิด แล้วท่านจะเห็น “แม่” และ “ลูก” จำนวนมากที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านรักพวกเขา และแสดงความรักกับพวกเขาอย่างที่ท่านปรารถนาจะกระทำ(ต่อแม่หรือลูกของท่าน)

…หวังว่า ท่านจะไม่ทำให้พระเจ้าต้องผิดหวังนะครับ!

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ junkoonorothwell.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.