คำขอบคุณพระเจ้าจากสมาชิกคริสตจักร

คำขอบคุณพระเจ้าจากสมาชิกคริสตจักรเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 3 ปี

คุณโกมล บุญเพียรผล (ฟั่น) ทีมผู้อภิบาล

ความชื่นชมยินดีในพระองค์เป็นกำลังของเรา ครับ !

ขอบคุณพระเจ้าตลอด 3 ปีที่มีแต่ความชื่นชมยินดี แม้มีบททดสอบเข้ามาเป็นระยะๆ เราก็ยังรักษาความชื่นชมยินดีได้อยู่เสมอ เพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังให้เราจนมาถึงวันนี้ ครับ

คุณอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊) ทีมผู้อภิบาล

ขอบคุณพระเจ้าที่อนุญาตให้คริสตจักรแห่งความสุขเป็นที่พำนัก เป็นบ้านของพระองค์ในโลกนี้ที่รวบรวมผู้หลงหายให้กลับมาพึ่งพักพิง มาเรียนรู้ มารับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข…

ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับใช้กันมาตลอด 3 ปีที่นี่ ขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งบ้าน CJ หลังนี้ไม่ว่าจะเจอะเจออะไร ถูกใจบ้าง ขัดใจบ้าง จะอยู่แบบรักกันอย่างนี้จนพระเยซูมารับไปบ้านจริงๆบนโน้นนะคะ

ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่ๆน้องๆทุกคนในบ้านนี้ค่ะ

คุณอุสรา ยงปิยะกุล (อู๊ด) ทีมผู้อภิบาล

ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรของเราไม่มีทีมผู้รับใช้เต็มเวลา แต่เราสามารถผลักดันให้เติบโต และเป็นที่ๆทำให้สมาชิกมีชีวิตและจิตวิญญาณที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง และสามารถดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ได้ ทำให้พวกเราเรียนรู้ที่จะต้องพึ่งพิงพระเจ้า รับกำลังในการรับใช้ และในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในคริสตจักรให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์

คุณชัยศิริ วงศ์วรกุล (เล็ก) ทีมผู้อภิบาล

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ 3 ปีที่ผ่านมา ประทับใจการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในคริสตจักร มีพี่น้องใหม่ๆมากขึ้น เห็นถึงการเติบโตฝ่ายวิญญาณ ความกระตือรือร้นเรียนรู้ศึกษาพระคัมภีร์ และที่สำคัญมีส่วนร่วมรับใช้ในด้านต่างๆในคริสตจักรเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เห็นถึงปีแห่งการสร้างสาวก เห็นพี่น้องทุกคนได้เคลื่อนไหวฝ่ายวิญญาณมากขึ้น พาคุณพ่อคุณแม่ ญาติมิตร และเพื่อนๆมารู้จักพระเจ้าตามพระมหาบัญชาที่ตรัสว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา”

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเจ้าของสถานที่ที่ให้เราได้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และยังสร้างห้องประชุมใหญ่ที่สวยงามให้เราอีก ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณตั๊ก คุณหน่อย และกิจการงานอย่างแน่นพูนล้น และอวยพรการเติบโตของคริสตจักรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่องต่อๆไป

คุณมนตรี แสงหิรัญ (หมู) ทีมผู้อภิบาล

ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรเราเติบโตและพัฒนาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผมมีความประทับใจสำหรับความรักของพี่น้องที่มีต่อกันและกัน ผมเห็นความตั้งใจของสมาชิกที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณ เห็นการอุทิศตัว การออกแรงและความเพียรพยายามที่จะเติบโต และผมเข้าใจว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วครับ …

“จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

คุณชลธี จิตติวรรณ (ตูน) ทีมผู้อภิบาล

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้เกียรติผมได้เข้ามาร่วมรับใช้มากขึ้นและมากขึ้นหลังจากย้ายมาที่สุขุมวิทซอย36

สิ่งที่ได้รับคือพระพรจากการร่วมรับใช้กับพี่ๆที่มีความเชื่อ และมีประสบการณ์ที่น่านับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดี ได้มุมมองที่มีประโยชน์และเยี่ยมยอดมากมาย ทำให้การดำเนินชีวิตของผมมีพลังมากขึ้น และสามารถเดินกับพระเจ้าได้อย่างตื่นเต้นในทุกๆวันของชีวิต ขอบคุณพระเจ้าครับ

คุณจิตตรี ตานะเศรษฐ์ (เอ) ทีมผู้อภิบาล

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงจัดตั้งคริสตจักรแห่งความสุข และทรงเลือกโบสถ์นี้ให้กับเอ ขอบคุณที่พระองค์ประทานพี่น้องมากมายแม้จะแตกต่างกันให้ได้รู้จักกันและเติบโตไปด้วยกัน

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เห็นพลังมากมายทุกครั้งที่เรานมัสการพระองค์ และได้เห็นพี่น้องมากมายออกมารับใช้ด้วยกัน ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเสริมสร้างเราผ่านคำเทศนา และห้องเรียนพระคัมภีร์ในทุกๆสัปดาห์

ขอบคุณสำหรับสถานที่และสิ่งจำเป็นมากมายที่ประทานให้พวกเราเสมอ

ขอพระเจ้าทรงนำและอวยพระพรคริสตจักรของพระองค์ตลอดไป

คุณภาวิน เจนมานะ (ฝา) ทีมผู้อภิบาล

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเจ้าของ ร.ร.ทรินิตี้ผู้มีใจกว้างขวางให้คริสตจักรแห่งความสุขได้ใช้สถานที่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ขอพระเจ้าอวยพระพรเจ้าของ ร.ร.นี้อย่างล้นเหลือ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสมาชิกคริสตจักรหลายท่านที่ได้เริ่มมารับใช้พระเจ้าระหว่าง 3 ปีที่นี่ ขอให้ทุกคนได้รับพระพรในชีวิตอย่างมากมาย

และขอบคุณพระเจ้าสำหรับสมาชิกคริสตจักรทุกท่านที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ขอพระเจ้าอวยพระพรให้ทุกคนมีความสุขสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิต และขอทรงนำพาชีวิตของทุกท่านให้เติบโตในทางของพระองค์ เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่ใช้การได้เพื่อให้เกิดผลตามพระประสงค์ในภายภาคหน้า

คุณณพิชญ์ สัตย์พิทักษ์ (แดง) ทีมผู้อภิบาล

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำคริสตจักรแห่งความสุข ในตลอด 3 ปีที่ผ่านมาอย่างดี ขอบคุณทีมผู้นำ ทั้งทีมอภิบาลและทีมศิษยาภิบาลที่ทุ่มเทรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ โดยมีเป้าหมายเดียวกันมีใจเดียวกัน  ทำให้เรารู้จักใกล้ชิด เข้าใจ และรักกันมากขึ้น  ภูมิใจและดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมรับใช้  

มีความสุขที่เห็นผู้นำรักพระเจ้า รักสมาชิก และมีความสุขมากๆที่เห็นสมาชิกเติบโตในพระเจ้ามากขึ้น รักกันและกัน และอุทิศตัวในการรับใช้พระเจ้าตามของประทานมากขึ้น 

ขอพระเจ้าทรงนำ ทรงอวยพรให้คริสตจักรแห่งความสุขเป็นคริสตจักรที่ถวายสง่าราศีและสำเร็จตามน้ำพระทัยพระเจ้าที่ตั้งไว้

“ดูเถิด เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด ที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว… เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตยืนยาวเป็นนิตย์” (สดุดี 133:1,3)

คุณสุรัตนาวี สุวิพร (โบ) ทีมศิษยาภิบาล

คริสตจักรแห่งความสุข เป็นคริสตจักรที่พระเจ้าทรงเมตตา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสถานที่ที่พระองค์ประทานให้ได้มานมัสการสรรเสริญพระองค์ 3 ปีที่ผ่านมาได้เห็นการเคลื่อนไหวจากพระเจ้ามากมาย ขอให้เรารักพระองค์และเติบโตไปพร้อมๆกัน

คุณหทัยรัตน์ บุญเพียรผล (เอ๋) ทีมศิษยาภิบาล

จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด  (ฟิลิปปี4:4)

“พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​เป็น​กำลัง​และ​เป็น​โล่​ของ​ข้าพ‌เจ้า ข้าพ‌เจ้า​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍องค์ ข้าพ‌เจ้า​จึง​ได้​รับ​ความ​อุป‌ถัมภ์ และ​จิต‍ใจ​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ก็​ปีติ‍ยินดี​ยิ่ง ข้าพ‌เจ้า​จะ​ขอบ‍พระ‍คุณ​พระ‍องค์​ด้วย​บท‍เพลง​ของ​ข้าพ‌เจ้า” (สดุดี 28:7)

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงทำกิจของพระองค์อยู่เสมอในเราและท่ามกลางเราทุกคน จากวันเริ่มต้นจนวันนี้และต่อๆไป ขอความชื่นชมยินดีในพระเจ้าจะเป็นกำลังให้เราปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและ รับใช้ซึ่งกันและกัน…

คุณฤทธิ์ โอฬาริกศิริ (ฤทธิ์) ทีมผู้สอนรวี

“Today Better .. Tomorrow Different

ทำวันนี้ให้ดีกว่าเดิมเพื่อให้เกิดความแตกต่างในวันข้างหน้าตลอดไป 3 ปีที่ก้าวมาอย่างช้า ๆ เป็นก้าวย่างที่มั่นใจและมั่นคง ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอวยพรคริสตจักรแห่งความสุข”

คุณคริสโตเฟอร์ จงสถิตวัฒนา (คริส) ทีมผู้สอนรวี

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ 3 ปีที่พระเจ้าทรงนำและให้เราได้ย้ายมานมัสการที่โรงเรียนทรีนีตี้ ขอบคุณสำหรับเจ้าของสถานที่ที่น่ารัก ให้เรามีสถานที่นมัสการดีๆ สวย สะดวกสบาย และเป็นพระพรสู่คนมากมาย

ขอบคุณสำหรับพี่น้องน่ารักหลายท่านที่ร่วมกันรับใช้พระเจ้าในทีมผู้สอน มีใจในการแบ่งปันพระวจนะเพื่อเสริมสร้างสมาชิก ขอให้พระเจ้าอวยพระพรให้คริสตจักรแห่งความสุขและพี่น้องทุกๆคนจำเริญขึ้นในทุกๆด้าน

คุณสมบัติ เจริญมาก (จ๊อก) ทีมนมัสการ

“ชีวิตผมเป็นนักดนตรีมาตลอด ผมขอบคุณพระเจ้าในของประทานที่พระองค์ให้ ผมใช้ดนตรีเลี้ยงชีพมาตลอด และดนตรีพาผมไปทุกที่ แม้บางครั้งไปในถิ่นกันดาร แต่ก็ผ่านไปได้โดยพระคุณพระเจ้าที่ไม่เคยมาสาย

พระเจ้าอนุญาตให้ผมได้ร่วมทีมนมัสการ ได้ใช้ความสามารถที่มีนำเสียงเพลง เสียงดนตรีไปสัมผัสจิตใจพี่น้องที่ร่วมนมัสการ ขอบคุณที่พระองค์ทรงมอบเสียงดนตรีให้โลกนี้ครับ..”

คุณอรอวล ระงับภัย (นุ้ย) ทีมสำนักงาน

“ขอบคุณพระเจ้าที่เรียกและเลือกคนธรรมดาอย่างเราให้เข้ามาร่วมรับใช้ในแผ่นดินของพระองค์ เป็นสิทธิพิเศษยิ่งใหญ่ที่ได้รับใช้จอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์”     

คุณอธิษฐาน มั่งมี (แป๋ว) ทีมสำนักงาน

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงดูแลรักษาร่างกาย ขัดเกลาจิตใจ และประทานความรอดมาสู่จิตวิญญาณ ได้เห็นความรักของพระองค์อยู่รอบล้อมชีวิตของเรา และขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลือกและเรียกเราให้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ เป็นชุมชนของพระเจ้า เป็นคริสตจักรแห่งความสุขในปัจจุบันนี้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบ้านหลังนี้ ที่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ที่ที่ร่วมรับใช้พระเจ้าและรับใช้กันและกัน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของคริสตจักรในทุกวันๆที่เดินกับพระองค์

คุณธีระชัย สุริยะพงษ์ (กระดาษ) ทีมปฏิคม

งานปฎิคมเป็นพื้นฐานพันธกิจแห่งการรับใช้ แม้เป็นงานเล็กๆน้อยๆ แต่เปี่ยมไปด้วยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผมสัมผัสได้ถึงความอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้สำแดงพระคุณต่อตัวผมเองหลายครั้งจากการรับใช้ พระเจ้าแสนดีมีเมตตา ทรงเอ็นดูช่วยเหลือลูกๆของพระองค์เสมอโดยการสัมผัสและรับรู้ส่วนตัว ผมขอยืนยันว่าพระเจ้าองค์นี้ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และอยู่เคียงข้างเราตลอดมา ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณคริสตจักรแห่งความสุขที่ให้ผมและพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับใช้มาตลอด 3 ปี และต่อๆไป

คุณพรพรรณ เจริญวงศ์ (พรรณ) ทีมปฏิคม

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกมารับใช้ทำหน้าที่ปฏิคม อยากจะหนุนใจพี่น้องให้ช่วยกันรับใช้พระเจ้า จากของประทานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะเราเป็นกายเดียวกัน ต้องพึ่งพากันและกัน และเราจะเติบโตไปด้วยกันในทางของพระเจ้า 

สุดท้ายขอขอบพระคุณพระเจ้าอีกครั้งสำหรับวันครบรอบ 3 ปี ที่พระองค์อวยพระพรคริสตจักรแห่งความสุขมากมายที่ทรงนำและช่วยให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ขอให้เราทุกคนได้เป็นเกลือและแสงสว่างของพระเจ้า ประกาศให้คนไทยและต่างชาติได้รู้จักพระเจ้าและได้รับความรอดมากขึ้น

คุณกชามาศ นาทิพย์ (หญิง) ทีมอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าตลอด 3 ปีที่ย้ายมาที่นี่ ทำให้เห็นว่าพระเจ้ามีพระคุณและอวยพรให้คริสตจักรของพระองค์มากมาย ให้เรามีศิษยาภิบาลที่น่ารัก เป็นผู้เลี้ยงที่ดูแลลูกแกะอย่างดีและสม่ำเสมอ ในโอกาสนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรคริสตจักรแห่งความสุข ให้มีสมาชิกที่เติบโตแข็งแรง รักกันและกัน และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อคริสตจักรของพระองค์

คุณกฤติน ย้งปรีชา (ม่อน) ทีมผู้สอนรวี และทีมอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบ้านหลังนี้ที่ชื่อว่า “Church of Joy” 

ขอบคุณผู้นำทุกคนที่เสียสละเพื่อรับใช้องค์พระเยซูคริสต์                                                                  

ขอบคุณผู้รับใช้ทุกคนที่อยู่เบื้องหลัง ทุกสิ่งที่ทำไม่เคยสูญเปล่า                                                        

ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น                                                        

ขอบคุณทุกคำอธิษฐาน ที่ขับเคลื่อนให้เรายังเดินหน้าต่อไปได้                                                          

ขอบคุณทุกมือที่คอยฉุดดึง ในยามที่ใครบางคนอ่อนล้า ให้เดินไปด้วยกัน                                                 

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่ทรงประทานต่อ​ “Church of Joy”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.