ก.ย. 262017
 

เข้าเฝ้าในคำอธิษฐาน

ท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์ และพระองค์จะทรงฟังท่าน และท่านจะแก้บนของท่าน (โยบ 22:27)

คุณเคยไม่เห็นด้วยกับใครบางคน และรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายถูกหรือไม่?

ผมเคยครับ

เริ่มต้นจากพูดคุยกันอยู่ดีๆ ความเห็นเริ่มขัดแย้ง โต้เถียงกันจนถึงขั้นเผชิญหน้า ความตึงเครียดเริ่มรุนแรงขึ้นจนคุณรู้สึกว่าแค่แตะนิดเดียวก็คงจะขาดผึง

ถ้าถึงจุดนั้น ควรจะแยกกันดีกว่าก่อนที่จะกลายเป็นแตกหัก

และเมื่อแยกกัน ควรใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้า

และเมื่อได้ใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้า พระองค์จะทรงทำงานในจิตใจคุณ อะไรที่แลดูสับสน จะชัดเจนจนคุณเห็นได้ผ่านความสว่างของพระเจ้า และบ่อยครั้ง พระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงให้เห็นว่าผมเป็นฝ่ายผิด และจำเป็นต้องไปขอโทษ

คุณกำลังมีเรื่องขัดแย้งกับใครหรือเปล่า?

ควรถอยออกมาก่อน  ใคร่ครวญให้ดี และน้อมรับในสิ่งที่พระเจ้านำ

เวลาเกิดความขัดแย้ง จงเข้าเฝ้าพระเจ้าในคำอธิษฐาน

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ nuisri)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)