คุณเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วหรือยัง?

คุณเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วหรือยัง?

“คุณเป็นตัวอย่าง จะเป็นตัวอย่างที่ดี หรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง!”

(You are an example. Whether you are a good example Or not is up to you.) -Steve Fercante –

 

พระเยซูคริสต์ทรงวางแบบอย่างที่ดี ให้สาวกของพระองค์กระทำตาม

“เพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว เพื่อให้ท่านทำเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านด้วย”  (ยน.13:15)

อาจารย์เปาโล ก็มองดูพระเยซูเป็นแบบอย่าง และกระทำตามแบบอย่างของพระองค์ นอกจากนี้ท่านยังกำชับเชิญชวนให้คนอื่นทำตามแบบอย่างที่ท่านกระทำด้วย

“พี่น้องทั้งหลาย จงร่วมกันทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้า ท่านมีเราเป็นตัวอย่างแล้ว จงสังเกตดูคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เราวางไว้ให้พวกท่านนั้น” (ฟป.3:17)

“ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์” (1คร.11:1)

เราก็ควรเป็นและทำเช่นเดียวกัน ดังนั้น ไม่ว่าเราจะเป็นเด็ก  เป็นอนุชน เป็นหญิง หรือเป็น คนชรา เราควรจะทำตามแบบอย่างที่พระคริสต์ทรงวางไว้ให้บุคคลในพระคัมภีร์และคนในปัจจุบันกระทำตาม อาจารย์เปาโลบอกกับทิโมธีคนหนุ่มว่า อย่าให้ใครหมิ่นประมาทความอ่อนวัยของเขา แต่ให้เขาเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ

“อย่าให้ใครหมิ่นประมาทความอ่อนวัยของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ ทั้งในด้านวาจาและการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์” (1ทธ.4:12)

อ.เปาโลชมเชยพวกคริสเตียนเมืองเธสะโลนิกาว่า พวกเขานับว่าเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อที่เลื่องลือไปทั่ว

“เพราะเหตุนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้ว ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายา 8เพราะว่าคำสอนเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่าน ไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนียและในแคว้นอาคายาเท่านั้น แต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกแห่งหน จนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีก” (1ธส.1:7-8)

อาจารย์เปาโลยังสั่งทิตัสให้กำชับคนหนุ่ม ๆ ที่เกาะครีตให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการดีทุก ๆ ด้าน

“ส่วนพวกชายหนุ่มก็เหมือนกัน จงเตือนสติพวกเขาให้มีสติสัมปชัญญะ 7ท่านเองจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกด้าน ในการสอนอย่างจริงใจ จริงจัง 8และถูกต้องที่ไม่มีใครจะตำหนิได้ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามอับอายและไม่สามารถกล่าวร้ายอะไรต่อเรา” (ทต.2:6-8)

เราต้องตระหนักว่า …

“การเป็นผู้นำ ไม่ใช่เป็นเรื่องของตำแหน่ง หรือยศศักดิ์ แต่เป็นการกระทำ  และการเป็นตัวอย่างที่ดี!”

(Leadership is not a position or a title, It is action and example.)

คริสตจักรต้องการสมาชิกที่ดี ผู้ตามแบบอย่างผู้นำที่ดี  และผู้นำที่ดีต้องทำตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ อย่างไรก็ตาม ผู้นำที่แท้จริงจะไม่เป็นเพียงแค่แบบอย่างให้แก่ผู้ตาม หรือแค่เพิ่มจำนวนผู้ตามให้มากขึ้นเท่านั้น แต่ผู้นำที่ดีจะสร้าง “ผู้นำ” (ที่ดี) ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

True Leaders don’t’ create Followers. They create More Leaders.”

(ผู้นำที่แท้จริง ไม่สร้างผู้ตาม ผู้นำที่แท้จริง สร้างผู้นำให้มากยิ่งขึ้น!)

และผู้นำที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นี้  จะต้องเป็นผู้นำที่ดีซึ่งสามารถจะเป็นแบบอย่างดีที่ให้ผู้อื่นสามารถเลียนแบบชีวิตได้เช่นกัน และจะยิ่งดีเลิศ เมื่อพวกเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นผู้นำที่สามารถสร้างผู้นำรุ่นต่อ ๆ ไป ตราบจนกระทั่งถึงวันที่องค์พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา!

คุณเห็นด้วยกับที่ผมกล่าวมาไหมครับ?           

ตอบที!

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ WorldEvangelism.net)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.