สารจากศิษยาภิบาล

10   กันยายน 2017

สวัสดีครับพี่น้อง CJ และญาติมิตร

ดีใจครับที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าด้วยกันได้!

เรากำลังจะมีการมอบใบสมาชิกภาพแก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งของ CJ ในวันอาทิตย์หน้า ดังนั้น ในวันนี้เวลา 12.45 น. ผมขอเชิญผู้ที่สมัครสมาชิกไว้แล้ว เข้าพบปะพูดคุย (ปฐมนิเทศ) ว่าบทบาทของสมาชิก CJ คืออะไร ก่อนที่จะมีการมอบใบรับรองสมาชิกภาพในวันอาทิตย์หน้า

ส่วนผู้ใดยังไม่ได้รับบัพติศมาและประสงค์จะรับบัพติศมาขอแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณเอ๋  คุณแดง  คุณโบ โดยด่วน (เพราะต้องมีการอบรมก่อนที่จะรับ)

ผมขอบคุณพระเจ้าที่เวลานี้ คณะผู้อภิบาลได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการรณรงค์ หาสถานที่ ทำเป็นออฟฟิศในปัจจุบันและที่ดินสำหรับการสร้างสถานนมัสการในอนาคต ขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องเริ่มต้นถวายและสัญญาถวายเพื่อการนี้เพิ่มขึ้นทุก ๆ อาทิตย์  ขอพระเจ้าอวยพระพรเจตนาดีและน้ำใจที่กว้างขวางของพี่น้อง จนกว่าจะบรรลุตามนิมิตและความตั้งใจดีนี้อย่างมีความสุขของทุกคน

อนึ่ง เนื่องด้วยความจำเป็นเฉพาะหน้า คณะผู้อภิบาลกำลังหาสถานที่เช่าเป็นสำนักงานคริสตจักร CJ (ชั่วคราว) ในระยะเวลา 1 ปี และกำลังมองหาอาคารขนาด 2 – 4 ห้อง เพื่อทำเป็นสำนักงานและศูนย์รวมชีวิต CJ ซึ่งจะเป็นที่พบปะสังสรรค์ของสมาชิกและญาติมิตรในบรรยากาศที่ปลอดภัย มี WIFI   มีกาแฟดื่ม  มีตู้กดขนม/น้ำดื่ม มีห้องให้ประชุมพบปะ ทั้งพูดคุยในเรื่องต่างๆ การเรียน  การงาน  การติดตามเลี้ยงดู  ประชุมงาน (ฝ่ายต่าง ๆ  หรือ คณะทำงานชุดต่าง ๆ ) ฯลฯ ที่สำคัญคือ ประสงค์ให้มีห้องพร้อมสำหรับทำเป็นกลุ่มแคร์ (Care Group หรือ Cell Group) ได้หลายๆ กลุ่มพร้อมกันในแต่ละวัน ขอให้พี่น้องยังคงอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ และร่วมถวายสำหรับอาคารสถานที่ดังกล่าวด้วย ควบคู่ไปด้วยกันก็คือ การหาที่ดิน(ที่ต้องซื้อไว้ล่วงหน้าสำหรับการก่อสร้างภายใน 7 ปีข้างหน้า)

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรให้ทุกสิ่งที่คริสตจักร CJ กำลังกระทำอยู่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเป็นที่พอใจของสมาชิกทุกคน และคริสตจักร CJ ขอเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านหาโอกาสหรือตั้งใจจัดเวลาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และสร้างเสริมจิตวิญญาณ ดังนี้

  1. การนมัสการทุกอาทิตย์ (10.15-12.15 น)
  2. การศึกษาพระคัมภีร์วันอาทิตย์ (มีหลายชั้น) (09.00 – 10.00 น.)
  3. การอธิษฐานทุกวันอาทิตย์ (8.30 – 9.00 น.)
  4. การศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันพฤหัส (18.00 – 21.00 น)
  5. กลุ่มแคร์ต่าง ๆ อาทิ

1) กลุ่มแคร์วันจันทร์ที่ บ้านครูเอ๋ ซอย ลาซาล  เวลา 18.00 น. -21.00 น

2) กลุ่มแคร์วันอังคารที่ บ.Love Is (ทองหล่อ)  เวลา.เวลา 18.00 – 21.00 น.

3) กลุ่มแคร์ที่บริษัท ของคุณแหม่ม วันอังคาร  เวลา 11.30 – 13.30 น.

4) กลุ่มแคร์วันพุธที่บ้านคุณต้น (ตระการ) + คุณเปิ้ล เวลา 18.00 – 21.00 น.

5) กลุ่มแคร์วันเสาร์ที่ บ้านคุณชี แถวดอนเมือง  เวลา 15.00 – 18.00 น.

วันนี้ขอแนะนำสมาชิกที่ CJ ภูมิใจอีกท่าน ชื่อ-นามสกุล  คุณ พัชราวไล เกียรติชัยวรกุล  ชื่อเล่น :  เชอรี่ อาชีพ  : ธุรกิจส่วนตัว (อสังหาริมทรัพย์)

“1.คำถาม : มาเป็นสมาชิกCJได้อย่างไร ผ่านใคร หรือ ช่องทางใด?                                    

คำตอบ : มาเมื่อ3ปีที่แล้ว เพราะลูกๆวัยรุ่นของเราอยากหาโบสถ์ที่ร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกัน ได้เจอกลุ่มเพื่อนใหม่ๆบ้าง เพราะเดิมนั้นลูกๆและเชอรี่กับสามี เรานมัสการกับเพื่อนนักเรียน และคณาจารย์ มิชชันนารีในโรงเรียนนานาชาติประชาคม(ICS)

เชอรี่มาเป็นสมาชิก CJ เมื่อวันที่ 17 เมษา 2016 จากการที่เริ่มมาฟังการเทศนาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว รู้สึก ถึงการทรงนำของพระเจ้าและสัมผัสได้ถึงความรักของพระองค์จากบทเพลงและคำเทศนาในโบสถ์  จึงเกิดความประทับใจ และตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกที่นี่

2.คำถาม : อะไรทำให้ตัดสินใจเป็นสมาชิกCJ หรือ ประทับใจ อยากขอบคุณพระเจ้าเกี่ยวกับ CJ เรื่องอะไร?

คำตอบ : รู้สึกประทับใจหลายอย่าง และรู้สึกอบอุ่นกับพี่น้องในโบสถ์ ตลอดจนได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ธงชัย และพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผ่านการเทศนาของอาจารย์ธงชัยในหลายหลายครั้ง จึงตัดสินใจมาเป็นสมาชิกที่โบสถ์CJ รับรู้ได้ถึงการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้น ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวCJ ที่จะร่วมเสริมสร้าง ความแข็งแรงฝ่ายจิตวิญญาณและหนุนใจกันและกันเหมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน

3.คำถาม : อยากมีส่วนรับใช้อะไรในคริสตจักรหรืออยากจะทำอะไรผ่านทาง CJ บ้างอย่างไร?

คำตอบ : ตั้งใจจะรับใช้พระเจ้าด้วยการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแก่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ซึ่งก็ทำอยู่เสมอและอยากจะหนุนใจพี่น้องในโบสถ์ให้เติบโตไปด้วยกันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า โดยเฉพาะอยากหนุนใจพี่น้องให้มีพระวจนะประจำใจประจำชีวิตค่ะ

ส่วนตัวเชอรี่มีข้อพระคำที่ชอบ ไว้หนุนใจพี่น้องและขณะเดียวกันก็หนุนใจตัวเองด้วย อยากที่จะเป็นพยานว่าพระวจนะพระเจ้าช่วยเชอรี่ไว้มากๆ ในทุกช่วงเวลา จริงๆ แล้วข้อพระคัมภีร์ที่ชอบก็มีอยู่หลายข้อเหมือนกัน ทุกข้อล้วนให้กำลังใจ การหนุนใจการวางใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพี่น้องคริสเตียน แต่เมื่อมาอ่านบท สดุดี46:10

“จง​นิ่ง​เสีย และ​รู้​เถิด​ว่า เรา​คือ​พระ‍เจ้า เรา​เป็น​ที่​ยก‍ย่อง​ท่าม‍กลาง​บรร‌ดา​ประ‌ชา‍ชาติ เรา​เป็น​ที่​ยก‍ย่อง​ใน​แผ่น‍ดิน​โลก” สดุดี 46:10

ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกอ่อนล้าสับสนเครียด หรือกังวลเรื่องราวต่างๆที่ยังมาไม่ถึง  ใจมันยังไม่นิ่งพอที่จะรอคอย ความคิดมันก็เข้ามาหลายอย่างเพื่อที่เราจะพยายามแก้ปัญหาในทุกๆอย่างด้วยตัวเอง จนมีอยู่วันนึงก็มีเพื่อนส่งข้อพระคัมภีร์นี้เข้ามาในช่วงที่เรากำลังจะพยายามค้นหาคำตอบหลายอย่างด้วยตัวเอง

หลังจากอธิษฐานกับพระเจ้าในตอนกลางคืน เช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้รับข้อพระคัมภีร์นี้ อีกทั้งก็ฟังมานาประจำวัน ซึ่งเป็นข้อพระคำทีมีความหมายสอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ ตั้งแต่นั้นมาข้อพระคัมภีร์นี้ก็ติดอยู่ในหัวใจตลอดเวลา เพราะความทุกข์ทุกอย่างในตัวเราที่เกิดขึ้น ก็คือการที่จิตใจของเราไม่นิ่งพอที่เราจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า การพยายามเร่งรีบที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยตัวเอง มันทำให้เรายิ่งมีเรื่องเข้ามามากมายยิ่งขึ้น

พอนึกถึงข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ ทำให้เราสามารถที่จะควบคุมความคิดจิตใจที่จะอยู่นิ่ง ไม่ทุกข์ร้อนและอธิฐานกับพระเจ้ามอบทุกอย่างไว้กับพระองค์อย่างแท้จริงโดยที่จิตใจของเรานั้นไม่กระวนกระวายอีกต่อไป จิตใจก็เกิดสันติสุขขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจ และปัญหาหรือความกังวลหลายหลายอย่างที่ยังมาไม่ถึง พระองค์ก็ได้ทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้อย่างทันเวลาเสมอ จากบทเรียนในชีวิตที่ผ่านมาหลายปีพระองค์ไม่เคย ทอดทิ้งเราในทุกสถานการณ์เลยค่ะ พระองค์ทรงมาทันเวลาเสมอ แม้ในยามที่เรา กำลังรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะจมน้ำ

พอเริ่มกระวนกระวายใจหรือกังวลก็นึกถึงข้อพระคัมภีร์นี้ทำให้รู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จริงๆพระองค์ทรงควบคุมทุกอย่าง เราก็ไม่คิดจะกังวลหรือตัดสินใจอะไรอย่างรีบด่วนแต่จิตใจจะนิ่งและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ที่สุดที่จะจัดการทุกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้อย่างง่ายดาย และนี่คือสิ่งที่อยากรับใช้และเป็นพยานหนุนใจพี่น้องCJ ให้มีข้อพระวจนะไว้และทำให้ได้ตามพระวจนะนั้นสักข้อ ก็สามารถช่วยฉุดและชูชีวิตเราขึ้นได้ค่ะ”

พี่น้องครับ

ขอให้เราอธิษฐานเผื่อ คุณ พัชราวไล เกียรติชัยวรกุล  (เชอรี่) ด้วยกันนะครับ  ขอให้ท่านเจริญเติบโตขึ้นในความรู้/ความเชื่อในทางของพระเจ้าตลอดไป

ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

หมายเหตุ : ผมขอหนุนใจให้สมาชิกเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวัน อย่างน้อยก็เข้าเฝ้าพระเจ้าตามบทเฝ้าเดี๋ยวที่ผมส่งเข้าใน Line (ซึ่งเป็น Line รับอย่างเดียว) คือ “Thongchai BSC FC”  Code : thongchaibsc

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.