ผู้นำที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นอย่างไร?

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นอย่างไร?

“ไม่ว่าคุณเป็นอะไร จงเป็นให้ดี!”

 (Whatever you are, be a good one.) -Abraham Lincoln-

 ถ้าคุณจะเป็นผู้นำ คุณต้องเป็นผู้นำที่ดี ถ้าไม่ดีก็อย่าเป็น!

ในทำนองเดียวกันหากคุณจะเป็นผู้ตาม ก็จงเป็นผู้ตามที่ดีด้วย มิฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำ เขาจะนำไม่ได้!

ในพระคัมภีร์ก็พูดอย่างนี้ไว้

“จงนบนอบเชื่อฟัง บรรดาผู้นำของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงาน จงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดี ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลย” –ฮีบรู 13:17

หากใครจะเป็นผู้ตามจงยอมฟังผู้นำของท่านและให้ความร่วมมือกับท่าน เพื่อพวกเขาจะได้ทำงานของพวกเขาตามที่พระเจ้ามอบหมายให้เขาทำ แต่หากท่านเป็นผู้นำก็จงเป็นผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร?

  1. ผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม

“ภาวะผู้นำคือการผสมผสานกันระหว่าง ยุทธศาสตร์และลักษณะนิสัย (ที่ดี)  แต่ถ้าหากคุณต้องเลือกอันใดอันหนึ่ง ก็จงโยนยุทธศาสตร์ทิ้งไป!”

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.   —Norman Schwarzkopf

คุณลักษณะหรือคุณสมบัติสูงส่งของภาวะผู้นำคือความ “ซื่อตรงครบถ้วน”

The supreme quality of leadership is integrity.   –Dwight Eisenhower

ผู้นำต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม  แบบชนิดที่ว่าจะเอาอะไร (ที่ไร้คุณธรรมไม่ว่าจะมากสักเท่าไร) มาแลกก็ไม่ยอม!

ผู้นำต้องไม่เพียงแค่ไปด้วยเพื่อเข้ากันได้ แต่…ผู้นำต้องสามารถทำได้ตามมาตรฐานศีลธรรมของยุคสมัย!

Leadership cannot just go along to get along.  Leadership must meet the moral challenge of the day. —Jesse Jackson

  1. ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ จะนำ และสร้างแรงบันดาลใจผู้คน

 “ผู้นำต้องใกล้ชิดเพียงพอที่จะสัมพันธ์กับคนอื่น แต่ก็ต้องอยู่ไกลไปข้างหน้าพอที่จะโน้มนำพวกเขาได้”

  (Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them.)       —John C. Maxwell

ไม่มีอะไรสูญเปล่าไปอย่างไร้ค่าเท่ากับการที่ผู้นำไม่ทำหน้าที่ในการนำ ผู้นำที่ไม่นำสร้างความเสียหายให้กับองค์กรและคนที่อยู่ในการดูแลของเขา อย่างน่าเสียดาย

“จงนำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน อย่าพยายามจัดการหรือครอบงำคน สิ่งต่างๆ สามารถได้รับการบริหารจัดการ  แต่สำหรับคน พวกเขาต้องได้รับการนำ!”

Lead and inspire people. Don’t try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be lead.  —Ross Perot

“การเป็นผู้นำคือการปลดปล่อยศักยภาพของผู้คน เพื่อให้เขากลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิม!”

Leadership is unlocking people’s potential to become better.  —Bill Bradley

ผู้นำจะต้องนำคนให้บรรลุความก้าวหน้าและความสำเร็จตามศักยภาพของแต่ละคน

“ผู้นำแท้นำทางคนอื่นๆให้บรรลุความสำเร็จ เขาจะทำให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังแสดงออกมาได้อย่างดีที่สุดคือกำลังทำในสิ่งที่พวกเขาสัญญา และกำลังทำได้เป็นอย่างดี!”

True leadership lies in guiding others to success. In ensuring that everyone is performing at their best, doing the work they are pledged to do and doing it well.  —Bill Owens

  1. ผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องตระหนักถึงปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดและแก้ไขได้ทันท่วงที

ผู้นำที่ดีต้องตื่นตัว ระมัดระวังสังเกตเห็นสัญญาณเตือนภัย และเตือนผู้ตามทุกคนถึงภัยที่อาจเกิดหรือกำลังจะเกิดขึ้น เหมือนที่กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนถึงภัยธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำให้ผู้คนสามารถเตรียมรับมือ ณ จุดที่อยู่ หรือรีบอพยพไปหาที่ปลอดภัย

“หนึ่งในข้อทดสอบของการเป็นผู้นำคือความสามารถที่จะตระหนักรับรู้ถึงปัญหาก่อนที่ปัญหานั้นจะกลายเป็นเรื่องฉุกเฉิน!”

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.

บางครั้งในการแก้ปัญหา ผู้นำอาจต้องแอ่นอกรับคำตำหนิ วิพากษ์วิจารณ์ แทนคนอื่นในทีมด้วยความถ่อมสุภาพ และรีบแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลดีกว่าเดิมในทันที

“ผู้นำที่ดีคือคนที่ยอมรับคำตำหนิมากขึ้นอีกสักนิด และขอรับคำชมให้น้อยลงกว่าที่เขาควรได้รับอีกสักหน่อยหนึ่ง!”

A good leader is a person who takes a little more than his share of the blame and a little less than his share of the credit.   —John Maxwell

วันนี้ คุณจงเป็นผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพ  คือ

  1. เป็นคนดีมีคุณธรรมควบคู่ไปกับความสามารถ
  2. เป็นคนที่นำและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คน
  3. เป็นคนที่สามารถตื่นตัวถึงปัญหาและรีบแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น!

…จะดีไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.