สารจากศิษยาภิบาล

17 กันยายน 2017

 สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ และญาติมิตรผู้มาเยือนทุกท่าน

วันนี้เป็นวันดีที่เราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกัน !

ขอให้เราวางทุกสิ่งลง และจดจ่ออยู่พระเจ้า แล้วเราจะได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกจากที่นี่ไปด้วยการสถิตของพระเจ้าในชีวิตในชีวิตอย่างแท้จริง อย่าให้เรามาหาพระเจ้าแล้วไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง หรือการเติมเต็มในชีวิตผ่านพระวจนะของพระเจ้าทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ขอแสดงความเสียใจกับคุณพลอย เฌอมาลย์ สำหรับการสูญเสียคุณยายผู้เป็นที่รัก

ขอยินดีกับพี่น้องที่ประกาศตัวรับเชื่อ คือ ดร. พีรพัฒ (หยก) และผู้รับใบรับรองสมาชิกภาพคริสตจักรแห่งความสุขดังนี้

1.คุณอิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์  2.คุณจิรพรรณ สินธุ์เอกเอี่ยม  3.คุณมนาภา อุดมวงษ์  4.คุณวุฒิชัย อึ่งสกุลวงศ์  5.คุณลักขณา อึ่งสกุลวงศ์        

วันนี้คริสตจักร CJ ของเรากำลังเตรียมตัวสำหรับอนาคต

1) หาอาคารสำหรับทำเป็นสำนักงาน และศูนย์รวมกิจกรรมสร้างเสริมชีวิตพี่น้องสมาชิกและญาติมิตรที่ใช้ได้ตลอดทุกวัน (ภายใน1ปี) โดยมีลักษณะดังนี้

     ก). อยู่บนเส้นทางที่รถไฟฟ้าผ่าน เข้าซอยไม่เกิน 700-1000 เมตร

     ข). ขนาดพื้นที่ 400 ตรม.

2) ที่ดินสำหรับสร้างอาคารคริสตจักรในอนาคต(ภายใน7ปี) บนเส้นทาง สุขุมวิท พระราม 4  รัชดา พหลโยธิน วิภาวดี

หากพี่น้องท่านใดมีข้อมูล คำแนะนำ เสนอ ติดต่อได้ที่คุณแดง หมายเลข 081-8289343  คุณฤทธิ์ หรือคุณหมู และผม

ขอบคุณพระเจ้าที่เวลานี้ มีพี่น้องเริ่มทะยอยถวายทรัพย์เข้ากองทุนที่ดิน และอาคารสำนักงานกันทุกอาทิตย์ ผู้ใดมีจิตศรัทธาในการสร้างชีวิต และสร้างอนาคตของคนรุ่นนี้และรุ่นต่อๆไป และสนับสนุนการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อช่วยพี่น้องชาวไทยให้เป็นไทอย่างแท้จริงถวายได้ดังนี้

1. ใส่ซองถวาย พร้อมระบุวัตถุประสงค์ ลงในถุงถวายทรัพย์ในวันอาทิตย์   (ถ้าต้องการใบเสร็จ แจ้งด้วย)

2. โอนเงินเข้าบัญชี คริสตจักรแห่งความสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต ออมทรัพย์  เลขที่ บัญชี  216-221419-9 (แล้วแจ้งไปทางไลน์ที่ ID line: dang.naj)

วันนี้ CJ ภูมิใจแนะนำ สมาชิกของเราอีกท่านหนึ่งคือ คุณพรพรรณ เจริญวงศ์  ชื่อเล่น พรรณ / (น้ำหวาน)

อาชีพ Ground hostess ( พนักงานต้อนรับภาคพื้น )  บริษัทการบินไทย  ตำแหน่ง รองผู้จัดการกองบริการสัมภาระ (Lost & found )

1.คำถาม : มาเป็นสมาชิกCJได้อย่างไร ผ่านใคร หรือ ช่องทางใด?

     คำตอบ : -ได้รู้จักพระเจ้า ผ่านทางคุณพิศิษฐ์ จงสถิตย์วัฒนา ซึ่งเป็นเพื่อนชายขณะนั้นเมื่อปี 2011 (แต่ตอนนี้เป็นสามีแล้ว ) คุณพิศิษฐ์ได้เล่าเรื่องพระเจ้าและชวนอ่านพระคัมภีร์ประมาณปีครึ่ง  โดยส่วนตัวตอนนั้นก็ทราบว่ามีพระเจ้าอยู่จริงและเริ่มเชื่อ เพราะเคยลองอธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานทุกครั้ง แต่ยังไม่ได้รับเชื่อพระเจ้าต่อหน้าคนอื่น

และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2012คุณพิศิษฐ์ชวนไปโบสถ์ CJ ที่สุขุมวิท 16 ได้ฟังเทศนา จึงได้ยอมรับกับตัวเองว่าเราเป็นคนบาป และมีพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยล้างบาป และช่วยให้เราได้รับความรอด จึงตัดสินใจเดินออกไปรับเชื่อ และได้เป็นพยานในวันนั้นว่าโดยส่วนตัวแอบเชื่อพระเจ้าในใจ แต่ไม่ได้เปิดเผย และพระเจ้าคือพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานเรา แต่เราไม่ได้บอกใคร จึงตัดสินใจถวายเกียรติพระเจ้าโดยประกาศให้คนอื่นรู้ และรับบัพติศมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 หลังจากรับบัพติศมา ก็ไปนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็จะมาที่นี่ และได้รู้จักกับพี่น้องหลายท่านเช่นพี่แดง พี่ชี อ.เอ๋ เป็นต้น หลังจากนั้น ก็มีความสนิทสนมกับพี่น้องอีกหลายท่าน

2.คำถาม : อะไรทำให้ตัดสินใจเป็นสมาชิก หรือประทับใจ อยากขอบคุณพระเจ้าเกี่ยวกับ CJ เรื่องอะไร?

    คำตอบ :  รู้สึกได้รับความรักและความห่วงใยความอบอุ่น จะเหมือนกับเป็นบ้านที่ 2 จึงตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก และได้ไปเรียนพระคัมภีร์ทุกวันพฤหัสตั้งแต่ที่โบสถ์เก่าจนถึงวันนี้ แม้บางครั้งการไปเรียนอาจไม่ได้เข้าใจทั้งหมดหรือว่าจำข้อพระคัมภีร์ไม่ได้  แต่เราจะได้รับพระพรโดยไม่รู้ตัวเหมือนเช่นที่ อาจารย์ธงชัยเคยพูด :  การที่เอาชะลอมมาตักน้ำไปใส่ลงไป แม้จะไม่ได้น้ำเลยแต่ชะลอมก็จะสะอาดขึ้น เช่นเดียวกับการเรียนพระคัมภีร์ เราจะได้รับพระพรมากมายได้รับข้อความที่มาหนุนใจเราและได้รู้จักพี่น้องมากขึ้น ได้พูดคุยกันมากกว่าแค่เจอที่โบสถ์  มีความสัมพันธ์ไปกับพระเจ้าด้วยกันมากขึ้น ได้หนุนใจซึ่งกันและกัน อันนี้ดีมาก และพรรณถือว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตคริสเตียน เหมือนอย่างเช่น มัทธิว 4:4 บอกไว้ว่า – “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า

 ‘มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า’ …

เราต้องเติบโตทางร่างกายและจิตวิญญาณและในเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราก็รู้ว่า พระเจ้าต้องการให้เราประพฤติปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าต้องการให้เราประกาศเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นได้รับความรอดด้วย

พรรณ อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้มารู้จักพี่น้องที่ CJ ทำให้มีความอบอุ่นตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวันนี้ ทุกวันอาทิตย์อยากจะมานมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องอยากมาพบกับพี่น้อง ที่มีพระบิดาองค์เดียวกันกับเรา

และขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้พรรณเติบโตขึ้นในทางของพระองค์เปลี่ยนแปลงให้เป็นคนใหม่ให้มีนิสัยที่ดีขึ้นจาก สิ่งที่เคยบกพร่อง พรรณและคนรอบข้างรู้สึกได้เลยว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนเราให้เป็นคนที่ดีขึ้น

3.คำถาม : อยากมีส่วนรับใช้อะไรในคริสตจักรหรืออยากจะทำอะไรผ่านทาง CJ บ้าง อย่างไร?

   คำตอบ :  -ขอขอบคุณพระเจ้าในการทรงเรียกมารับใช้ในคริสตจักร ทำงานปฏิคม ขอบคุณพี่น้องทีม อภิบาลที่มองเห็นของประทาน และให้โอกาสในการรับใช้พระเจ้า พรรณ ตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้าให้มากขึ้นและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้มากขึ้น และจะทำให้ตัวเองดีขึ้นให้คนรอบข้างเห็น พระเยซูคริสต์ในตัว พรรณ เพื่อเป็นการประกาศพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราค่ะ”

พี่น้อง CJ ครับ ขอให้เราอธิษฐานเผื่อคุณพรพรรณ เจริญวงศ์  ด้วยกันนะครับ

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ด้วยรัก 

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.