จะวางตัวอย่างไรในการคบหากับแฟน

จะวางตัวอย่างไรในการคบหากับแฟน?

“จงสัมผัสหัวใจของเธอ ไม่ใช่ร่างกายของเธอ จงดึงความสนใจของเธอ ไม่ใช่ชิงพรหมจารีของเธอไป จงทำให้เธอยิ้มสดใส ไม่ใช่ทำให้เธอต้องเศร้าโศกเสียน้ำตา!

(Touch her heart Not her body. Steal her attention Not her virginity. Make her smile Don’t waste her tears.)

มีคำถามมาว่าจะต้องทำอย่างไร หนุ่มสาวจึงจะสามารถรักษาตัวให้บริสุทธิ์ได้ในระหว่างที่คบหาเป็นแฟนกัน? ต่อไปนี้คือคำแนะนำที่พึงตั้งต้นกระทำตาม หากประสงค์ที่จะได้ชีวิตครอบครัวที่มีความสุข

  1. ทั้ง 2 ต้องใช้เวลากับพระเจ้าเป็นส่วนตัวทุกวัน โดยสะสมพระวจนะด้วยใจพร้อมที่จะเชื่อฟังทำตามในสิ่งที่ได้อ่านในพระคัมภีร์ และอธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้บริสุทธิ์ทั้งทางกาย วาจา และใจ
  2. ทั้ง 2 ต้องระมัดระวังในสิ่งที่ ดู อ่าน หรือฟัง ซึ่งยั่วยุกามารมณ์ ต้องระวังแม้แต่การคลิกเข้าไปในสื่อโซเชียล ต่าง ๆ โดยระลึกถึงคำสอนของพระเยซูที่ไม่ให้เข้าไปในการทดลอง
  3. ทั้ง 2 ต้องระวังแม้แต่การ ดูหนัง หรือ ชมละคร ที่ให้คำแนะนำในเชิงสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความอยากลองทำในสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาโดยคิดว่าไม่ผิดเพราะใคร ๆ เขาก็ทำกัน

(ในเว็ปของคริสเตียนมีคำแนะนำในเรื่องเรทหนังต่าง ๆ จึงนับว่าเป็นประโยชน์ในการเข้าไปอ่านคำวิจารณ์ก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ )

  1. ทั้ง 2 ต้องตระหนักไว้ก่อนว่า สถานภาพของการเป็นแฟนกันนั้นเป็นสภาวะเบื้องต้น ที่ชั่วคราวและไม่แน่นอน ดังนั้น ต้องระวังในการวางตัวให้เหมาะสม ในสายตาของบิดามารดา และขนบประเพณีที่ดีงาม การอยู่ด้วยกัน 2 ต่อ 2 ในที่ลับตาคน (แม้แต่ในโบสถ์) ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควร –ต้องตระหนักว่า ทั้ง 2 อาจยุติสัมพันธภาพฉันคนรักได้ทุกเวลา
  2. ทั้ง 2 ต้องให้สัญญากับพระเจ้า กับอีกฝ่าย และกับตัวเองว่า จะตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่ไม่ล่วงเกินทางเพศต่อกันหรือไม่ยอมปล่อยให้เกิดการเกินเลยกันในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด ก่อนถึงเวลาอันควร (คือเมื่อแต่งงานกันแล้ว)
  3. ทั้ง 2 ต้องตระหนักเสมอว่า พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นทุกสิ่งที่เราคิดหรือเรากระทำ แม้แต่ในที่ลับรโหฐาน และพระองค์ทรงสถิตอยู่กับทั้ง 2 ตลอดเวลา –ทั้ง 2 จึงควรรู้จักใช้เวลานมัสการพระเจ้า สามัคคีธรรมกับพี่น้อง และการร่วมรับใช้ผู้อื่นในนามของพระเจ้าร่วมกันอยู่สม่ำเสมอ
  4. ทั้ง 2 ต้องเรียนรู้จักวิธีแสดงความรักหรือให้ความสุขต่อกัน โดยไม่ต้องสัมผัสกับกายของอีกฝ่าย (ในช่วงที่คบหากัน)
  5. ทั้ง 2 ต้องเสริมสร้างจิตวิญญาณของกันและกันให้เติบโตขึ้น จนมีวุฒิภาวะทั้งทางความคิดและจิตวิญญาณ มีความสามารถในการยั้งคิดและเหนี่ยวรั้งใจได้และเตือนสติแก่กันและกัน (ให้รู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวาน)
  6. ทั้ง 2 ต้องมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ ฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ทั้ง 2 พร้อมรับฟังคำแนะนำ คำเตือนสติและคำให้คำปรึกษาที่เหมาะสม
  7. ทั้ง 2 ต้องเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายให้สัมพันธภาพทั้งก่อนแต่งงาน และหลังจากแต่งงานแล้ว เป็นสิ่งที่ถวาย พระเกียรติแด่พระเจ้า และเป็นพยานให้แก่พระองค์ถึงชีวิตคู่ที่มีมาตรฐานสูงและสง่างาม

ขอให้ทุกคนที่ได้ชื่อว่า เชื่อพระเจ้าแล้ว จงประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่บริสุทธิ์และสง่างามดังที่แนะนำ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ให้เกียรติแก่ครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย ให้เกียรติแก่ตัวเองและคนที่ตนเองรัก แล้วสัมพันธภาพของทั้ง 2 จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าจนวันสุดท้ายของชีวิต!

อนึ่ง หากว่า คู่รักคู่ใดมีความสัมพันธ์ที่ไม่บริสุทธิ์กันไปแล้ว จะต้องทำอย่างไร?

คำแนะนำคือ ทั้ง 2 จงหยุดพฤติกรรมที่เกินเลยทั้งหมดในทันที และทูลขอการให้อภัยจากพระเจ้า และจากกันและกัน และจงตั้งใจที่จะเริ่มต้นสัมพันธภาพใหม่ ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ตามแนวทางข้างต้น และอดทนรอคอยจนกว่าจะถึงวาระเวลาที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกันอีกครั้งในวันแต่งงาน!

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ kto ART)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.