สารจากศิษยาภิบาล

5 พฤศจิกายน 2017

สวัสดีครับพี่น้อง CJ

เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 2018 ในเวลาอีกเพียง  2 เดือน คณะผู้อภิบาลและทีมศิษยาภิบาลคริสตจักร CJ ได้มีการพูดคุยกัน และมีมติเห็นพ้องที่จะให้นิมิตทิศทางของ CJ ในปี 2018 เป็นดังนี้

 • นิมิต (vision) ของ CJ คือ “Making Disciples to Make Disciples!” (สร้างสาวกให้สร้างสาวก!)
 • ทิศทาง 3 ปี (2018-2020 ) คือ “Years of Ministries” (ปีแห่งการรับใช้!)
 • หัวข้อปี (2018) คือ “I’m A Minister !”  (ฉันคือ ผู้รับใช้! )
 • เป้าหมาย: คือ ให้สมาชิกทุกคนของ CJ ได้มีโอกาสและมีสนามในการรับใช้ตามของประทาน ลักษณะนิสัย และภาระใจของแต่ละคน (เป็นส่วนตัว) และตามนิมิตเป้าหมายของคริสตจักร (เป็นส่วนรวม) (รายละเอียดจะค่อยๆ ทยอยแจ้งให้สมาชิกรับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับ)                        
 • นโยบาย : หลักและวิธีปฏิบัติเป็นแนวดำเนินการหลักตลอดทั้งปี 2018 คือ “การเยี่ยมเยียน” (Visitation) โดยจะจัดทีม 12 ทีม (อย่างน้อย) มุ่งเยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้
 1. สมาชิก CJ – เพื่อนำความรักความห่วงใยจากคริสตจักรไปมอบให้ถึงบ้าน/ที่ทำงานของสมาชิกแต่ละคน/ครอบครัว
 2. ญาติมิตรของสมาชิก CJ –เพื่อนำความปรารถนาดี ทั้งของคริสตจักรโดยรวมและสมาชิก CJ ไปมอบให้แก่คนในครอบครัว/องค์กร/กลุ่มของสมาชิก
 3. ผู้สนใจ – เพื่อนำมิตรภาพและคำตอบไปมอบให้แก่ผู้ที่แจ้งจำนงให้ไปเยี่ยมเยียนถึงสถานที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน (หรือสถานที่นัดหมาย)
 4. ผู้ที่ประสบอุบัติภัย เจ็บป่วย เดือนร้อน หรือยากไร้ -เพื่อนำความรักของพระเจ้าและของสมาชิกไปสงเคราะห์คนขัดสน ทุกข์ยาก หรือเจ็บป่วยในสังคม (แม้จะไม่รู้จักกันมาก่อน)
 • แนวทาง : คริสตจักรกำลังจัดทีมเยี่ยมเยียน 12 ทีม ผู้ใดมีภาระใจที่จะเข้าร่วมทีมเหล่านี้ กรุณาแจ้งได้ที่คุณเอ๋ คุณแดง หรือ คุณโบ เราจะมีทีมออกเยี่ยมเยียน ทุกอาทิตย์ (ส่วนท่านจะสะดวกร่วมวัน/เวลาใด ขอให้แจ้งด้วย)

เชื่อมั่นว่าในปี 2018 จะเป็นปีที่คึกคัก และมีชีวิตชีวามากกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีท่านเป็นผู้หนึ่งที่มาร่วมเพิ่มสีสันให้กับคริสตจักรที่ทำให้ CJ เป็นคริสตจักรแห่งความสุขที่แท้จริง

 • เป้าหมาย : (เกี่ยวกับอาคาร สถานที่/ที่ดิน)
 1. จะหาอาคารสำหรับเป็นสำนักงาน และศูนย์รวมชีวิตของชาว CJ (ที่สามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลาตลอดอาทิตย์) ภายในเดือนกันยายน 2018 (อย่างช้า)
 2. จะหาซื้อที่ดินสำหรับสร้างสถานนมัสการในอนาคตให้ได้ ภายในปี 2024
 3. จะเริ่มต้นสร้างสถานนมัสการของคริสตจักรอย่างช้าภายในปี 2024

ผม ทีมศิษยาภิบาล และทีมผู้อภิบาล จึงขอวิงวอนพี่น้องได้ร่วมใจกันทำให้นิมิต และเป้าหมายเหล่านี้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จดังที่คิดหมายนะครับ เราเชื่อมั่นว่า เมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และรักกันจนถึงที่สุด พระเจ้าจะทรงโปรดให้มีคนเพิ่มขึ้นในคริสตจักรของเราอย่างน้อย 30 % ภายในสิ้นปี 2018 ที่จะถึงนี้

แนะนำสมาชิก:

วันนี้ ขอแนะนำสมาชิก CJ อีกท่านหนึ่งคือ

คุณ  ฐานวัฒน์ อรุณสวัสดี  ชื่อเล่น : บอย ทำงาน  ศรีกรุงโบรคเกอร์ ประกันวินาศภัย

1.คำถาม มารับเชื่อเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?                                                              

  ตอบ : เริ่มจากการไปส่งคุณกรีนทรีที่กลุ่มเซลล์ มาเรียนพระคัมภีร์และไปโบสถ์ก่อนในช่วงเริ่ต้นครับ พอมารอบ่อยๆ นั่งรอที่รถบ้าง หรือมาส่งแล้วก็ไปนั่งเล่นตามร้านอาหารในทองหล่อก่อน หลังๆพอคุ้นเคยก็ลงมานั่งทานข้าวที่เซลล์บ้านพี่บอยบ้าง เซลล์บ้านพี่เอ๋บ้าง

วันที่รับเชื่อวันแรกเป็นวันงานที่จัดในวันศุกร์ที่ BSC  วันนั้นพี่บอยมาเป็นแขกรับเชิญ พูดเกี่ยวกับความรักช่วงวาเลนไทน์ รับเชื่อวันนั้นโดยอาจารย์ธงชัยถามว่าใครเชื่อบ้างว่าเราเป็นคนบาป ขอพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราก็ยกมือรับเชื่อ แรกๆ ก็เริ่มมาโบสถ์บ้าง มาเซลล์ แต่ตัวตนเก่ายังอยู่เยอะ ช่วงนั้นยังเป็นคนชอบเที่ยว ชอบสังสรรค์กับเพื่อนช่วงกลางคืนอยู่ ทำให้มาโบสถ์ได้ไม่สม่ำเสมอ จากแต่ก่อนเป็นคนที่ทำงานหนัก พึ่งตัวเอง สังสรรค์กับเพื่อนๆบ่อย ทำให้มีเพื่อนที่ชอบเที่ยวเยอะ พอมาเชื่อพระเจ้า เราก็ได้เรียนรู้ในการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า จัดสรรเวลาให้พระเจ้าก่อน และพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ จากที่ได้มาโบสถ์บ้าง ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า พระคำของพระองค์ก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเราที่ละนิด เริ่มรู้สึกผิดในการกระทำให้พระเจ้าเสียใจ

ผ่านไปประมาณปีครึ่ง ก็ได้ ไปค่ายครั้งที่ 2 ของ CJ ชื่อค่าย BETTER ME การไปค่ายครั้งนั้น หลังจากฟังอาจารย์ธงชัยเทศนา ก็ได้ตัดสินใจว่าเราจะไม่เป็นคริสเตียนไปวันๆ ไม่เปลี่ยนแปลง แต่อยากเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็ง และมีส่วนในการทำงานรับใช้พระเจ้า พอกลับมาเป็นช่วงวันเกิดพอดี พระเจ้าก็ดลใจให้เราเลิกบุหรี่ได้ เลิกเหล้า เลิกเที่ยวกลางคืน เป็นจังหวะเดียวกับที่ป๊าจะขอของขวัญให้เลิกบุหรี่ให้พอดี ก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างไว้พอดี

2.คำถาม อะไรทำให้ตัดสินใจเป็นสมาชิกที่ CJ หรือประทับใจ อยากขอบคุณอะไรเกี่ยวกับ CJ

ตอบ มาอยู่ที่นี่ รู้สึกอบอุ่น มีพี่น้องเยอะ อาจารย์ธงชัย และพี่ๆในโบสถ์สอนพระวจนะเป็นอย่างดี อีกอย่างที่ชอบ จะเป็นเรื่องอาหารที่อร่อย เพลงนมัสการที่ไพเราะ ชอบไปเซลล์บ้านพี่เอ๋ เพราะว่าบรรยากาศเป็นกันเอง อาหารเยอะมาก ทำให้สนุกกับการไปนมัสการพระเจ้า วันอังคารก็ไปเซลล์บ้านพี่บอยซึ่งอยู่ใกล้คอนโด หลังเลิกเซลล์ ได้มีโอกาสไปส่งอาจาย์ธงชัยบ้าง ระหว่างทางได้พูดคุยกับอาจารย์ รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสรับใช้ครับ วันพฤหัสมาเรียนพระคัมภีร์ วันอาทิตย์ไปโบสถ์ กิจกรรมของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่ใส่ไว้ปฎิทินก่อน ที่จะไปใส่ตารางในการทำงาน

อยากขอบคุณพระเจ้า อาจารย์ธงชัย พี่ๆ ในโบสถ์ทุกคนที่ให้การดูแล สอนให้เราเติบโตในทางของพระเจ้า ขอบคุณพี่ฤทธิ์ และพี่เอ๋ ที่ไปอธิษฐานให้อาม่า ซึ่งตอนนั้นเพิ่งออกจากไอซียู และอาการไม่ดี จากการฟอกไต อาม่ามีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน หลังจากวันนั้น อาการดีขึ้นมาก ทานข้าวได้เยอะ กลับมามีอาการดีขึ้น อาม่ากับมาม๊าเริ่มได้สัมผัสความห่วงใย และความรักของพระเจ้า มาม๊าจึงรู้สึกขอบคุณและได้มาร่วมงานของโบสถ์ CJ บางครั้งด้วย

3 คำถาม อยากมีส่วนร่วมรับใช้อะไรใน CJ หรือทำอะไรผ่าน CJ บ้าง อย่างไร?

ตอบ ตอนนี้ก็เริ่มช่วยดูแล เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับเชื่อพระเยซูคริสต์ใหม่ๆ อาจาย์ธงชัยสอนว่าให้ช่วยกันดูแล พยายามมองว่าใครมาคนเดียว ก็จะเข้าไปคุย ช่วยทานข้าวด้วยครับ ให้คนใหม่ๆ รู้สึกอบอุ่น ตอนนี้ก็ดีใจที่กลุ่มก็เลยเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นครับ พระวจนะที่หนุนใจบอย คือ ยอห์น 15:17  “สิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ จงรักกันและกัน”

ขอบคุณ คุณบอย มากครับสำหรับคำแบ่งปัน

ขอให้พวกเราอธิษฐานเผื่อคุณ ฐานวัฒน์ อรุณสวัสดี  (บอย) เพื่อที่จะจำเริญขึ้นในทางของพระเจ้าด้วยนะครับ

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

 

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.