พ.ย. 112017
 

ต้องทำอย่างไรจึงจะทำงานร่วมกันได้?

“เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกันทุกเรื่อง เพื่อจะเมตตากรุณาต่อกันและกันได้!”

(We don’t have to agree on everything to be kind to one another.)

คนเราไม่เหมือนกัน ดังนั้น คนเราแต่ละคนย่อมคิดไม่เหมือนกัน เมื่อเราอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะในบ้าน ในโบสถ์ ที่โรงเรียน หรือในที่ทำงาน  เราต้องเตรียมใจได้เลยว่า เราต้องเจอะเจอคนที่คิดหรือมีวิถีคิดไม่เหมือนเรา

หากเราตระหนักในเรื่องนี้จริงๆ เราจะไม่หัวเสีย หงุดหงิด หรือสิ้นหวังในบุคคลใดๆ เพราะว่าพระเจ้าเองทรงเป็นผู้เจตนาสร้างพวกเขาให้แตกต่างจากตัวเรา ไม่ใช่เพื่อให้เขามาเปลี่ยนตัวเราให้เป็นเหมือนเขา หรือให้เราไปเปลี่ยนตัวเขาให้เป็นเหมือนอย่างตัวเรา! แต่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราเรียนรู้จักที่จะเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างเหล่านั้น ไม่ใช่ให้ต่อสู้ ปฏิเสธ หรือยอมแพ้!

ฉะนั้น หากเรารักพระเจ้าจริงๆ และมีความสัมพันธ์ (Relationship) ที่ถูกต้องใกล้ชิดพระเจ้าจริงๆ เราจะมีความเป็นผู้ใหญ่ในการแยกแยะข้อเท็จจริงนี้ และเราพร้อมที่จะแสดงความรักต่อพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ คือยอมรักกันและกัน รวมทั้งให้รักคนที่ไม่น่ารัก (อย่างเราด้วย)

“บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่าน”  (ยอห์น 15:2)

 “สิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ก็คือ จงรักกันและกัน”  (ยอห์น 15:17)

ด้วยเหตุนี้ เราไม่มีข้อแก้ตัวอันใดที่ชอบธรรม เพื่อใช้เป็นข้ออ้างที่จะเกลียดชังและไม่รักพี่น้องของเรา ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหน (ในบ้าน ในโบสถ์ ในโรงเรียน หรือในที่ทำงาน)

“ถ้าใครกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า” แต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน เขาเป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้ว จะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้ พระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์ คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วย”  (1ยอห์น 4:20-21)

ขอให้ตระหนักไว้เสมอว่า …ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือทำงานกับผู้ใด เราอาจจะพบคนที่มีความคิดไม่เหมือนกันกับเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เสมอ แต่มีเรื่องหนึ่งที่เราต้องคิดเหมือนกัน นั่นคือ เราต้องรักและเมตตาต่อคนที่พระเจ้าประทานมาให้แก่เรา  ( ไม่ว่าจะในบ้าน ในที่ทำงาน ที่สถานศึกษา หรือในโบสถ์) เพราะว่า คนเหล่านี้คือ คนที่พระเจ้าทรงรักเหมือนกับที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงประสงค์ให้เรารักพวกเขาเหมือนกับที่พระองค์ทรงรักเรา!

คุณจึงไม่มีทางเลือกอื่น

  1. คุณต้อง พิสูจน์ให้เห็นว่า คุณอยู่ฝ่ายพระเจ้าด้วยการรักคนเหล่านั้น หรือ
  2. คุณเปิดเผยว่า คุณไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้า แต่คุณอยู่ฝ่ายมาร ด้วยการเกลียดชังหรือไร้ความเมตตาต่อเขา

วันนี้ คุณคงตัดสินใจได้แล้วนะครับว่า คุณจะอยู่ฝ่ายไหน?

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Quora.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.