ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าในความหวังที่ยั่งยืน โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (1เปโตร 1:3)

ชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือแผนการที่พระเจ้ามีให้คุณ

ที่จริง คือแผนการที่พระเจ้ามีให้กับทุกคนในฐานะคริสเตียน องค์พระเยซูคริสต์สัญญาว่า “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

อะไรคือ “ชีวิตที่ครบบริบูรณ์?”

คือชีวิตที่เติมเต็มทุกความต้องการที่จำเป็นสำหรับคุณ แต่ที่มากกว่านั้น ชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือเมื่อคุณมีเพียงพอที่จะเป็นพรแบ่งต่อให้ผู้อื่น คุณไม่เพียงแต่ได้รับพรนั้น แต่ตัวคุณเองจะเป็นพรไปสู่ผู้อื่นด้วย ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเยซูคริสต์สัญญานั้น ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ไกลเกิน “ฝันของโลกสวย” แต่เป็นชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นจริงในเวลานี้ ในทุกวันและทุกทาง เราสามารถมีชัยได้โดยทาง และในองค์พระเยซูคริสต์

ใครในชีวิตคุณที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์?

คุณพ่อคุณแม่หรือ?  คู่ชีวิตหรือ?  เพื่อนสนิทหรือ?

จงใช้เวลาในวันนี้หนุนจิตชูใจพวกเขาด้วยพระสัญญาตามที่มีในพระธรรม 1เปโตร  

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ abundantlifecbc.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.