คริสเตียนจะทำอย่างไรต่อบ้านเมืองได้บ้าง?

คริสเตียนจะทำอย่างไรต่อบ้านเมืองได้บ้าง?

 “ไม่สำคัญนักว่า คนอื่นๆ เขากำลังทำอะไร แต่สิ่งที่สำคัญก็คือตัวของคุณเองกำลังทำอะไรอยู่?”
  
(It doesn’t matter what others are doing.  It matters what YOU are doing!)

ไม่ว่าคนอื่นๆ เขาจะคิดกันอย่างไร ไม่ว่าคนอื่นๆ เขากำลังทำอะไรกันอยู่ แต่คริสเตียนที่อยู่ในเมือง ไม่ว่าจะอยู่ในใจกลางเมืองหรือชายขอบเมือง ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของคนในเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ อย่างน้อยก็อธิษฐานต่อพระเจ้าให้ประทานสวัสดิภาพแก่คนในเมืองนั้น!

ยรม.29:7 “แต่จงแสวงหาสวัสดิภาพของเมือง ซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเชลยอยู่นั้น และจงอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์เพื่อเมืองนั้น เพราะว่าเจ้าจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้น’

ในพระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าทรงสร้างพวกเรามาเพื่อให้กระทำดีในนามของพระองค์
อฟ.2:10 “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม”

และพระคัมภีร์ยังสอนเราให้เป็นเกลือและแสงสว่างแก่ชุมชนที่เราเป็นส่วนหนึ่งด้วย และเราต้องทำหน้าที่ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ!

มธ.5:13 “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ”

มธ. 5:14-16 “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์”

คริสเตียนยังต้องรักเพื่อนบ้านของตนอยู่เสมอ ไม่ว่าเพื่อนบ้านคนนั้นจะน่ารักหรือไม่ก็ตาม

มธ.22:37-39 “พระเยซูทรงตอบเขาว่า “ ‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน’ และด้วยสุดความคิดของท่าน นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรก 39ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’

ดังนั้นหากมีโอกาสก็ขอให้เราทำดีต่อทุกคน

กท.6:10 “เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทำดีต่อทุกคน และเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อ”

นอกจากนี้ เรายังต้องอธิษฐานเผื่อผู้มีสิทธิอำนาจ และมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางของพระเจ้า)

1ทธ.2:1-2 “เพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอน อธิษฐาน ทูลขอ และขอบพระคุณ เพื่อทุกคน 2เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นที่นับถือ”

จะเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นอย่างยิ่ง  หากว่า คนที่ทำดีเพื่อประเทศชาติอย่างเห็นได้ชัด เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าในขณะที่คนทำบาปทำชั่วกลับกลายเป็นผู้ที่ปากบอกว่าเขาชื่อว่า เขาเป็นผู้เชื่อถือในพระองค์!  ดังนั้นขอให้คนที่มีศรัทธาในพระเจ้าเป็นคนที่ทำดีอย่างเป็นธรรมชาติ คือ ทำดีเป็นนิสัย โดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องมีใครมาสั่งมาสอน ไม่ต้องมีใครมาบังคับควบคุม หรือข่มขู่เคี่ยวเข็ญหรือเอารางวัลมาล่อให้เราทำดี

พี่น้องที่รัก

วันนี้ คุณได้แสดงความรัก ความเมตตา และความเอื้อเฟื้อต่อคนรอบข้างของคุณแล้วหรือยัง?
วันนี้ คุณได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมและบ้านเมืองของคุณให้เจริญรุ่งเรือง และมีความสุขสันติในเรื่องใดบ้างแล้วหรือยัง?

 บอกที!

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ The Telegraph) 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.