สารจากศิษยาภิบาล

3 ธันวาคม 2017

สวัสดีพี่น้อง CJ และผู้มาเยี่ยม

ความสัมพันธ์ของคริสเตียนกับสถาบันกษัตริย์   คือ หัวข้อหลักของเราในวันนี้! คริสเตียนเป็นพวกที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าและต่อกษัตริย์ ตราบใดที่กษัตริย์ไม่บังคับให้คริสเตียนละทิ้งความจงรักภักดีต่อพระเจ้า

แท้จริงแล้ว พระเจ้าคือองค์พระมหากษัตริย์ที่แท้จริงผู้ทรงสถิตเหนือกษัตริย์ทั้งหลายในโลกและในจักรวาลนี้ พระองค์จึงทรงได้รับการขนานพระนามมานับพันๆ ปีแล้วว่า “ราชันเหนือมวลราชา” หรือ  “King of kings” เพราะราชาทุกพระองค์จะมาและจากไป ไม่ว่าพระราชาองค์นั้นจะยิ่งใหญ่มากสักเพียงใดในประวัติศาสตร์

แต่พระเจ้าทรงเป็นองค์ราชันเพียงพระองค์เดียวที่สถิตอยู่ตลอดมาและตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ นอกจากนี้ พระองค์ยังได้รับการยกย่องพระนามควบคู่กันไปว่าทรงเป็น “จอมเหนือเจ้าทั้งปวง” หรือ  “Lord of lords” คริสเตียนจึงมีความเชื่อศรัทธาในพระองค์และจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างสุดใจ และจะไม่มีผู้ใดไม่ว่าจะเป็นราชาหรือเจ้าองค์ใดมาแทนที่พระองค์ได้

อย่างไรก็ตามคริสเตียนมีจุดยืนว่า พระราชาองค์ใดทรงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า พระราชาองค์นั้นก็จะได้รับการถวายเกียรติจากคริสเตียนทุกคนด้วยเช่นกัน

คริสเตียนจะไม่นมัสการองค์กษัตริย์เป็นเจ้า หรือเป็นเทพ แต่ในฐานะองค์พระราชาเท่านั้น
คริสเตียนจะถวายความจงรักภักดี และถวายชีวิตแด่องค์กษัตริย์เช่นเดิมทั้งในยามที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และในยามที่ทรงสิ้นพระชนม์ไปแล้ว แต่ ย้ำอีกครั้ง ในฐานะองค์กษัตริย์เท่านั้น!

วันนี้ ผมมีความยินดีขอแนะนำสมาชิกใหม่ของ CJ  คือ

คุณ แก้วกาญจน์  ชื่นเป็นนิจ ชื่อเล่น  แนน

“อาชีพ : ครูสอนร้องเพลง, นักแสดงอิสระ

1.ถาม มารับเชื่อ หรือมาเป็นสมาชิก CJ ได้อย่างไร ผ่านใคร อะไร ช่องทางไหน??

 ตอบ  เริ่มต้นจากการได้เป็นทีมงานในรายการ The VoiceKids การทำงานในโปรเจคนี้เป็นโปรเจคที่มีความสุขที่สุด เท่าที่เคยมีมา แม้ว่างานที่ทำนั้นมีเรื่องให้ต้องแก้ปัญหาและจัดการมากมาย แต่ทุกครั้งที่ได้ไปทำจะสนุกและมีความสุขมากๆ เพราะด้วยบรรยากาศของเพื่อนร่วมงานคือ พี่ฟั่น ออย และพี่นิน กลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีมากมายซึ่งเราสัมผัสได้อย่างจัง แรกๆ ถึงกลับแปลกใจว่าพวกเค้าไปเอาพลังแบบนี้มาจากไหน พอได้รู้จักกันมากขึ้นถึงรู้เคล็ดลับของพวกเขานั่นคือ การมีพระเจ้า

ความอยากรู้จักพระเจ้ามีมากขึ้นทุกวัน ประจวบเหมาะกับช่วงนั้นรู้สึกตัวเองเป็นคนโชคร้ายและไม่มีความสุข มักจะ มีเรื่องให้ร้องไห้อยู่บ่อยๆ พอน้องออยและพี่นิน ชวนมา CJ จึงตัดสินใจมาแบบไม่ลังเล และรับเชื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่มา ตอนนั้นแค่รู้สึกว่า ไม่ไหวแล้ว ต้องการคนมาช่วย ต้องการมีความสุขเดี๋ยวนี้ตอนนี้ 

2.ถาม อยากขอบคุณพระเจ้า หรือ รู้สึกประทับใจเรื่องอะไร เกี่ยวกับ CJ ช่วยเล่า

  ตอบ  แนนอยากขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้แนนได้รู้จักพระองค์ในช่วงอายุ 29 ปีสำหรับแนนคือไม่มีช่วงเวลาไหน ที่เหมาะสมไปกว่านี้ เพราะเป็นช่วงที่แนนทะเยอทะยานมาก เชื่อในความคิดและตรรกะของตัวเองและแสวงหาความสุขที่แท้จริง ถ้าต้องรับเชื่อเด็กกว่านี้อาจจะหลงหายหรือเฉยชา แต่ถ้ารับเชื่ออายุมากกว่านี้เวลาของความสุขก็น้อยลง การมีพระเจ้านั้นดีเกินกว่าจะบรรยายในหน้ากระดาษนี้ เอาเป็นว่าทุกรอยยิ้ม ความชื่นชมยินดี และเรื่องดีดีต่างๆ ของแนนเกิดจากพระเจ้าทั้งหมด

ประทับใจ CJ ในบรรยากาศที่สบายๆแต่ยังอยู่ในระเบียบในเวลานมัสการที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ   ชอบความธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ที่นี่ ที่เปิดใจและพูดคุยกันได้อย่างอบอุ่นใจเสมอ อาจารย์ธงชัยก็น่ารักเฮฮาและหนุนใจเสมอ

3.ถาม อยากจะทำอะไรผ่าน CJหรือมีส่วนตอบแทนพระคุณพระเจ้าเกี่ยวกับ CJ เรื่อง ใด และเพราะอะไร?

 ตอบ จริงๆอยากใช้ของประทานที่พระเจ้าให้มาคือเสียงดนตรีให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่ที่ CJ นี้คนร้องเพลง และเล่นดนตรีเก่งมากมาย ถ้าเป็นไปได้อยากถวายให้มากขึ้นทุกปี อยากให้ CJ มีที่ๆเหมาะสมสำหรับการนมัสการในวงกว้างมากขึ้น อยากให้คริสตจักรนั้นเติบโตอย่างแข็งแรง

   มีข้อพระวจนะประจำใจที่อยากหนุนใจพี่น้องหรือที่ใช้หนุนใจตัวเองหรือไม่ ข้อใด เพราะอะไรถึงชอบ 

“จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้” (มธ.6:33)

 “ฮาเลลู ฮาเลลูยาาาาาา เพลงนี้เลยค่ะ ที่มักจะร้องบ่อยๆ เวลาเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เวลาคิดหาทางแก้ปัญหาไม่ออก การร้องเพลงนี้ทำให้แนนได้เห็นและเข้าใจกับจุดประสงค์ในชีวิตมากขึ้น โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องวิตกล่วงหน้าให้เหนื่อยฟรี สำหรับแนนแทบทุกครั้งที่หลับตาและร้องเพลงนี้จบ ปัญหาจะถูกคลี่คลายได้อย่างอัศจรรย์ในเวลาที่เหมาะสมเสมอ ขอบคุณพระเจ้านะคะ”

ต้องขอขอบคุณ คุณ แก้วกาญจน์  ชื่นเป็นนิจ (แนน)  สำหรับบทสัมภาษณ์ในฉบับนี้

ขอให้เราอธิษฐานเผื่อและช่วยกันหนุนใจ  คุณ แก้วกาญจน์  ชื่นเป็นนิจ (แนน)  ด้วยนะครับ

ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

 ด้วยรักจากใจ

 (ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

หมายเหตุ:

  1. วันนี้ 3 ธ.ค.บ่าย 1-2 ประชุมรวมสมาชิกประจำปี ของ CJ รับฟัง แนวทางคริสตจักร เสนอ ความคิดเห็น และซักถามคณะผู้อภิบาล และทีมศิษยาภิบาลได้ครับ
  2. เชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมารุ่นสุดท้ายของปี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2017
  3. ขอชวนสมาชิกที่ปรารถนาจะเรียนรู้จักวิธีการให้คำปรึกษาตามหลักการของพระคัมภีร์ วันที่ 18-19  ม.ค.2018 เวลา 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม ทั้ง 2 วัน อบรมปีละ 2 ครั้ง 2 ปีมีประกาศนียบัตร สนใจไปแจ้ง คุณโบ คุณแดง คุณเอ๋             

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.