จะรักเพื่อนบ้านของคุณอย่างไรดี?

คุณจะรักเพื่อนบ้านของคุณอย่างไรดี?

พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่า…
     “พระบัญญัติอันดับแรกคือ โอ ชนอิสราเอล จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็น พระเจ้าองค์เดียว

     “พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดความคิดของท่าน และด้วยสุดกำลังของท่าน

     “ส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง …ไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้!”                

Jesus answered, “The most important is, ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is  one. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your  strength.’ The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.” (Mark / มาระโก 12:29-31)

                พระเจ้าทรงบัญชาให้เรารัก!
                คือรักพระเจ้าเป็นอันดับแรก
                และรักเพื่อนบ้านเป็นลำดับต่อไป
                แต่แท้จริงแล้ว บัญญัติรักอันดับสองนั้นมี 2 คำสั่ง
               คือ
                1.เราต้องรักตัวเองก่อน
                2.เราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนอย่างที่เรารักตัวเอง

ดังนั้นหากเราไม่รักตัวเอง หรือรักตัวเองไม่เป็น  เพื่อนบ้านของเราจะเดือดร้อน และพระเจ้าจะเสียพระทัย!

แต่ถ้าเราต้องรักตัวเอง เราจะรักตัวเองอย่างไร?
                เราต้องรักตัวเราเองอย่างที่พระเจ้าทรงรักเรา
                เรามีค่า เรามีความสำคัญ เราเป็นที่รักของพระเจ้า
                เราจึงต้องรักตัวเองอย่างถูกต้อง

               เราต้องดูแล และทนุถนอมตัวเองให้อยู่ในทางดี
                และไม่ทำให้ตัวเองต้องมัวหมอง เสื่อมค่า เจ็บปวดและ เสียหาย
                พระเจ้าทรงรักเราอย่างไร จงรักตัวเองอย่างนั้น
                และเราก็ควรที่จะรักคนอื่น(หรือเพื่อนบ้าน)ในวิถีแบบเดียวกันนั้นด้วย

ดังนั้นหากคุณรักตัวเองอย่างถูกทางจริงๆ
                คุณจะคิดถึงความรู้สึกและความต้องการคนอื่นควบคู่ไปด้วยกันกับความรู้สึกและความต้องการของคุณอยู่เสมอ
อาทิ หากว่า…
                คุณอยากมีความสุขสงบ คุณก็ต้องให้ความสุขสันติแก่ผู้อื่นด้วย(หรือให้สิ่งนั้นแก่ผู้อื่นก่อน)
                คุณอยากได้รับความสนใจ คำทักทายและมิตรภาพ คุณก็ต้องเป็นมิตร ให้ความสนใจ  และทักทายผู้อื่นก่อน (หรือทักทายกลับในทันที)
                คุณอยากได้รับการแบ่งปัน คุณก็ต้องแบ่งปันแก่ผู้อื่นด้วย(หรือเป็นฝ่ายแบ่งปันเขาก่อน)
                คุณอยากได้รับการให้อภัย คุณก็ต้องให้อภัยเขาด้วย
                คุณอยากได้รับโอกาสแก้ตัวใหม่ คุณต้องให้โอกาสนั้นแก่เขาเช่นกัน
                คุณต้องการได้รับข้อมูลข่าวสาร คุณต้องสื่อสารสิ่งที่เขาต้องการรับรู้ด้วย
                คุณต้องการให้คนอื่นอดกลั้นอดทนต่อคุณ คุณก็ต้องอดทนอดกลั้นต่อเขาด้วยเช่นกัน

                คุณต้องการให้คนอื่นพูดจากับคุณก่อน คุณก็ควรรู้จักหาโอกาสพูดจากับเขาด้วย
                คุณต้องการให้คนอื่นฟังคุณพูดให้จบ คุณก็ต้องฟังคนอื่นพูดจนจบสิ้นกระบวนความด้วย
                คุณต้องการให้ผู้อื่นพูดจากับคุณอย่างถนอมน้ำใจ คุณก็ควรถนอมน้ำใจเวลาพูดจากับพวกเขา

               คุณต้องการได้รับความเข้าใจ คุณก็ต้องมีความเข้าอกเข้าใจเขา และแสดงออกมาให้เขารับรู้
                คุณต้องการได้รับความเคารพให้เกียรติ คุณก็ต้องให้เกียรติแก่ผู้อื่นเช่นกัน
                คุณต้องการได้รับ คำชมเชยยกย่อง คุณก็ต้องรู้จักยกย่องชมเชยผู้อื่นด้วย
                คุณต้องการได้รับคำหนุนใจ คุณก็ต้องรู้จักหนุนใจคนอื่นๆ เป็นประจำ
                คุณต้องการให้คนอื่นพูดจากับคุณดีๆ คุณก็ต้องพูดจาดีๆ กับคนอื่นก่อน
                คุณต้องการให้คนอื่นช่วยเหลือคุณ คุณก็ควรมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเหมือนกัน
                คุณต้องการให้คนอื่นอยู่เคียงข้างคุณไม่ทิ้งคุณไป คุณก็ต้องไม่ทิ้งเขาไปก่อน
                คุณต้องการให้เขารับฟังข่าวประเสริฐเรื่องพระคริสต์ คุณก็ต้องรับฟังสิ่งที่เขาเชื่อเช่นกัน
                คุณต้องการให้เขามาร่วมกิจกรรมของคริสตจักรอย่างเต็มใจ คุณก็ควรไปร่วมกิจกรรมของพวกเขาด้วยเมื่อมีโอกาส
                คุณต้องการได้รับการปกป้องจากการถูกโจมตี คุณก็ควรช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกเล่นงานด้วย
                คุณต้องการให้ผู้อื่นมาเยี่ยมคุณ คุณก็ควรไปเยี่ยมเยียนเขาก่อน!
 วันนี้ จะเป็นสิ่งดีอย่างยิ่ง หากว่าพวกเราจะร่วมกันกระทำให้พระบัญญัติรักอันยิ่งใหญ่นี้ สำเร็จจริงในชีวิตของเราแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการรักเพื่อนบ้านของเราเหมือนเรารักตัวของเราเองอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้!

 จะดีไหมครับ?

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebookcom/lifeanswer

(Cr.ภาพ The Rise of the sharing)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.