ทารกน้อยในรางหญ้า พระเจ้าผู้ทรงปรากฎแก่ตา

ทารกน้อยในรางหญ้า พระเจ้าผู้ทรงปรากฎแก่ตา

พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์พระคริสต์ ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้าง…พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นปฐม ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตาย เพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง…เพราะว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์ (โคโลสี 1:13, 15, 18, 19)

พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ เราจึงมองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ เข้าไปไกล้ทางกายภาพไม่ได้…

แล้วเราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร?

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่เรามองเห็นได้ด้วยตา พระเยซูคริสต์ที่เรามองเห็นได้คือผู้ที่ทำให้เรารู้จักพระเจ้าได้

เราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร? … ไม่ได้ด้วยเหตุผลของโลกนี้ ไม่ได้โดยการนับถือศาสนา ไม่ได้โดยทำพิธีกรรม คุณจะรู้จักพระเจ้าได้โดยการเปิดเผยของพระองค์เท่านั้น

และพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาบังเกิดเพื่อสำแดงพระเจ้าให้เราได้เห็น คุณจะไม่มีทางรู้จักพระเจ้าพระบิดาได้ถ้าไม่ได้รู้จักพระบุตร  

“…ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้าง”

ทุกสิ่งที่ทรงเป็นพระเจ้ามาจากทารกน้อยในเบธเลเฮม พระองค์ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฎแก่ตา

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ April Rodgers)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.