ปณิธานวันปีใหม่

ปณิธานปีใหม่!

ประเพณีตั้งเป้าหมายหรือปณิธานชีวิตสำหรับปีใหม่ เพื่อทำสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ใหม่ที่เรียกกันว่า “New Year’s Resolution” เล่ากันว่ามีที่มาจากชาวบาบิโลน (1894 B.C.-141 B.C.) ที่สัญญากับพระเจ้าว่าในปีใหม่นี้  พวกเขาจะคืนของที่ยืมไปและตั้งใจชำระหนี้คืนให้หมดสิ้น

ชาวโรมัน (27 B.C.-395 A.D.)ก็กระทำเช่นกันโดยจะเริ่มต้นทุกปีด้วยการให้สัญญากับเทพเจ้าแห่งปีใหม่ Janus (เดือน มกราคม คือ January ก็ตั้งตามชื่อเทพเจ้านี้) ต่อมาชาวคริสต์ก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการภาวนาอธิษฐานและกำหนดความตั้งใจว่าจะทำสิ่งดีอันใดบ้างในปีใหม่ที่กำลังมาถึง จากการสำรวจและพบว่าร้อยละ 40 ของคริสต์ศาสนิกชนมี New Year’s Resolution  จากนั้นผู้คนทั่วโลกก็รับเอาประเพณีนี้มาปฏิบัติเป็นประจำปี สำหรับคนทั่วไป ปณิธานปีใหม่หรือสิ่งที่ตั้งใจและสัญญากับตนเองว่าจะทำในปีใหม่ที่เป็นที่นิยมที่สุดได้แก่

ก) ทำให้รูปลักษณ์และบุคลิกภาพของตนดีขึ้น เช่น  กินอาหารสุขภาพ ออกกำลังมากขึ้น เลิกสูบบุหรี่ ลดน้ำหนัก เลิกนิสัยเก่าๆ ที่ไม่ดี

(ข) พัฒนาการคิดและอารมณ์ให้ดีขึ้น เช่น คิดในแง่บวก มีอารมณ์ขันให้มากขึ้น

(ค) ปรับปรุงนิสัยการใช้จ่าย เช่น  ใช้จ่ายน้อยลง แก้ไขเรื่องหนี้ หาวิธีออมเงิน และลงทุน 

(ง) ตั้งใจทำงานให้ดีขึ้นหรือมากขึ้น เช่น ทำธุรกิจส่วนตัว หางานใหม่ที่ดีกว่า 

(จ) ตั้งใจเรียนรู้มากขึ้น หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ (ภาษาต่างประเทศ ดนตรี) เช่น  อ่านหนังสือมากขึ้น ลงเรียนวิชาต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาพรสวรรค์ 

(ฉ) พัฒนาตนเอง ลดความเครียด ทำให้อารมณ์ดีขึ้น เช่น จำกัดเวลาดูโทรทัศน์และใช้เวลากับสมาร์ทโฟนให้น้อยลง 

(ช) มีจิตอาสา ช่วยคนอื่น พัฒนาทักษะชีวิต ทำงานให้การกุศล ฯลฯ

จากการสำรวจพบว่าสาเหตุที่ทำให้ ปณิธานปีใหม่ (New Year’s Resolution ) ของคนส่วนใหญ่ล้มเหลวก็คือ

        -ตั้งเป้าไว้ไกลความจริง 35%

         -ไม่ติดตามผลของคำสัญญา 33%

         -ลืมคำสัญญา 22%

        -มีคำสัญญามากเกินไป 10%

ลองเลือกทำสิ่งเหล่านี้ ดีไหม?

Richard Wiseman แห่ง University of Bristol สำรวจ 3,000 คน พบว่า 88 % ของคนที่มี New Year’s Resolution นั้นล้มเหลว (ถึงแม้ว่าในตอนต้นคนเหล่านี้ครึ่งหนึ่งมั่นใจว่าจะทำให้สำเร็จตามคำสัญญา) ส่วนที่ประสบความสำเร็จก็มีข้อสรุปได้ดังนี้ว่า …

ผู้ชายมักประสบความสำเร็จเพราะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (ลดน้ำหนัก 1 กิโลกรัมต่ออาทิตย์ไม่ใช่เพียงระบุว่าลดน้ำหนักเท่านั้น)  ผู้หญิงประสบผลสำเร็จเมื่อประกาศให้คนอื่นรู้ว่ามีเป้าหมายอะไร และอย่างไร และได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆ

มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก เป็นตัวอย่างที่ดี ในการตั้งปณิธานปีใหม่และทำตาม เขาได้โพสต์ลงบนเฟสบุ๊คของเขาว่า…

“ในทุกๆ ปี ผมจะท้าทายตัวเองให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเติบโตไปในด้านอื่นๆที่นอกเหนือ จากเฟสบุ๊ค” และสิ่งที่เขาได้ลงมือทำนั้น ก็คือเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ และสร้างสิ่งประดิษฐ์แปลกๆ ซึ่งสิ่งท้าทาย ด้วยจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่แฝงอยู่ ในปี 2017  เขาไปเยี่ยมและพบปะผู้คนให้ได้ทุกรัฐ ซึ่งจุดประสงค์ของเขาก็คือการ เรียนรู้ว่าคนทั่วประเทศนี้มีชีวิตความเป็นอยู่และมีการวางแผนอนาคตกันอย่างไรบ้าง

ตัวอย่างปณิธานปีใหม่ของมาร์คนำเทคโนโลยีมาทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

 1. นำเทคโนโลยีมาทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
 2. ใฝ่หาความรู้ด้วยตัวเอง
 3. รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
 4. พบปะผู้คนที่ไม่ใช่เพื่อนร่วมงาน วันละคน
 5. ใส่ใจในรายละเอียด
 6. ทำอะไรที่ประเทืองปัญญา
 7. หาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้เหล่าพนักงาน
 8. รู้ซึ้งถึงคุณค่าของอาหารที่ทาน

แล้วในปีใหม่นี้ เราผู้ที่เป็นประชากรของพระเจ้า มีปณิธานที่จะทำสิ่งที่ดีและสิ่งใหม่อะไรบ้างในปีที่ใหม่นี้บ้าง?

เราจะลงมือทำอะไรที่มีคุณค่าน่าจดจำและน่าภาคภูมิใจบ้าง?

 1. ตั้งเวลา ตื่นตี 5 เข้าเฝ้าพระเจ้า (เฝ้าเดี่ยว)ทุกวัน จดบันทึกและแบ่งปันสิ่งที่ได้รับแก่คนอื่น
 2. ไปศึกษาพระคัมภีร์ในระหว่างสัปดาห์ (เช่น วันพุธ หรือวันพฤหัส) ที่คริสตจักร ไม่ว่าฝนจะตกรถจะติดหรือยุ่งมากสักแค่ไหน?
 3. อ่านพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ให้จบภายใน 12 เดือน
 4. อาสาสมัครรับใช้งานพันธกิจด้านใดด้านหนึ่งสัก1ปีแล้วประเมินผลดู เช่น เป็นปฏิคมบริการต้อนรับทักทายคนมาใหม่ในโบสถ์
 5. มีจิตอาสาออกไปช่วยชุมชน (ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด) ที่ต้องการความช่วยเหลือ
 6. เข้าร่วมทีมมิชชั่นไปประกาศข่าวดีในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศปีละ1 ครั้ง
 7. สมัครตัวเข้ารับใช้ในทีมศิษยาภิบาล ในด้านใดหรือหลายด้าน เช่น ช่วยเยี่ยมเยียนคนป่วย หรือเยี่ยมเยียนสมาชิก
 8. ถวายทรัพย์ช่วยเหลือคนยากจน /ให้ทุนนักเรียนนักศึกษาที่ขัดสนปีละ1-2 ราย ตามที่คริสตจักรร้องขอ
 9. เข้าคอร์สเรียนรู้พัฒนาบุคคลิกภาพ และดูแลสุขภาพ
 10. ตั้งเป้าอ่านหนังสือดีมีประโยชน์อย่างน้อยเดือนละ1 เล่ม
 11. ตั้งใจเลิกนิสัยไม่ดีบางอย่างที่ถ่วงชีวิตเช่น ฝึกควบคุมอารมณ์(โกรธ ใจน้อย คิดมาก ชอบบ่นว่า ฯลฯ) และพัฒนานิสัยที่ดีขึ้นมา เช่น ความถ่อมสุภาพ ให้เกียรติผู้อื่นทุกคน
 12. เข้าเรียนหลักสูตรพิเศษเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือทักษะชีวิต ปีละ 2 ครั้ง
 13. ฝึกควบคุมการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดให้เหมาะสมและมีประโยชน์ ฯลฯ

ขอให้ปีใหม่นี้ เราทุกคนจะกลายเป็นบุคคลใหม่โดยพึ่งพระคุณและฤทธิ์เดชของพระเจ้า ขอให้เราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ด้วยความรักไม่ใช่ตามเนื้อหนัง เหมือนดังที่อาจารย์เปาโลกำชับไว้ว่า

“แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง”  -กาลาเทีย 5:16 THSV11

แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น!” 2 โครินธ์ 5:17 THSV11

ซึ่งจะดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน!    

ดีไหมครับ?  

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Happypacks.co.uk)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.