การอภัยก่อให้เกิดความกล้า

การอภัยก่อให้เกิดความกล้า

“เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ” (ยอห์น 8:36)

บางทีผู้คนทำใจลำบากที่จะเชื่อว่าพวกเขาได้รับการอภัยจากพระเจ้าแล้ว พวกเขาหอบความรู้สึกผิดไปทุกที่ ทำราวกับต้องชดใช้บาปโดยยอมให้ตนเองทนทุกข์เพราะความบาปนั้น แต่พวกเขาจำเป็นต้องน้อมรับการอภัยที่พระเยซูคริสต์มอบให้ และทำตัวให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับการอภัย และเป็นอิสระแล้วตามที่พระเยซูตรัส “เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ” (ยอห์น 8:36)

ในมัทธิว 9 มีเรื่องราวของชายง่อยที่มีคนหามมาพบพระเยซู เมื่อพระเยซูเห็นความเชื่อในเพื่อนๆที่ช่วยหามแคร่มา พระองค์จึงตรัสกับชายง่อยว่า “ลูกเอ๋ย จงชื่นใจเถิด บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว” (ข้อ 2) นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินพระเยซูตรัสว่า “จงชื่นใจเถิด” พระองค์ตรัสให้กำลังใจชายง่อยผู้นั้นว่าบาปของเขาได้รับการอภัยแล้ว

ที่จริง เพื่อนๆที่หามชายง่อยมาหาพระเยซู มาเพื่อรับการรักษาทางกาย ไม่ใช่หามมาเพื่อรับการอภัยบาป พระเยซูจึงตรัสต่อไปว่า “การที่พูดว่า ‘บาปต่างๆ ของท่านได้รับอภัยแล้ว’ กับการพูดว่า ‘จงลุกขึ้นเดินไปเถิด’ แบบไหนจะง่ายกว่ากัน? ทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่า บุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้” พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่า “จงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านของท่าน” (ข้อ 5–6) และชายง่อยก็ทำตามนั้น

พระเยซูทรงอภัยบาปให้ชายคนนี้ และเมื่อพระเจ้าทรงอภัยให้เขาก็มีความกล้า พระเจ้าทรงทำในส่วนของพระองค์แล้ว เราก็ต้องทำในส่วนของเราด้วย เมื่อพระเจ้าประทานการอภัยให้เรา เราต้องน้อมรับการอภัยนั้น

คุณมีชีวิตตามที่ได้รับการอภัยหรือเปล่า? หรือคุณยังอยู่ในความรู้สึกผิดเพราะคุณไม่ยอมรับการอภัย?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ Ids.org)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.