คุณได้ประโยชน์อะไรจากการมีนัดกับพระเจ้าในทุกวัน?

คุณได้ประโยชน์อะไรจากการมีนัดกับพระเจ้าในทุกวัน?

คนบางคนไม่เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวเลย

คนบางคนเข้าเฝ้าพระเจ้าบ้างไม่เข้าเฝ้าบ้าง

คนบางคนเข้าเฝ้าเป็นประจำ

คุณเป็นคนประเภทใด?

คนที่ถือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวนั้นเป็นนัดหมายระหว่างตัวเขากับพระเจ้า เขาจะกระทำเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยใหม่ที่ขัดกับนิสัย(บาป)เดิม และคนที่ทำเช่นนี้ได้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรค หรือความยากลำบากมาหลายประการ อาทิ เรื่องนิสัย เรื่องความรู้สึกอารมณ์ ความคิดทัศนคติหรือความสนุกสนาน ที่ไม่ได้สนับสนุนให้กระทำเช่นนั้น

แต่หลังที่เขาฟันฝ่ามาได้ จนการนัดหมายกับพระเจ้าเป็นประจำวันนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต  เขาก็จะเริ่มมีประสบการณ์แห่งพระพรในรูปแบบต่าง ๆ

อะไรคือประโยชน์ที่คนเฝ้าเดี่ยวหรือคนที่ไปตามนัดกับพระเจ้าทุกวันจะได้รับ?

1.เขาจะเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ –  ผ่านการอ่านพระคัมภีร์ การใคร่ครวญพระวจนะและการอธิษฐาน

2.เขาจะรู้จักพระเจ้าเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น – ผ่านสัมพันธภาพกับพระเจ้าที่นำการฟื้นฟูฟื้นใจมาสู่มาสู่ตัวเขา

3.เขาจะเข้าใจในพระทัยพระดำริของพระเจ้าผ่านทางการศึกษาพระคัมภีร์ลึกซึ้งมากขึ้นผ่านการค่อยๆ อ่านเป็นรายวันอย่างต่อเนื่องจนเห็นภาพรวมทั้งหมดของพระคัมภีร์

4.เขาจะสามารถนำบทเรียนที่ได้มาประยุกต์ปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมในชีวิต – ผ่านการค่อยๆ ฝึกฝนการลองทำตามบทเรียนจากง่ายๆ ไปหายาก จากเล็กไปหาใหญ่

5.เขาจะมีความสุขและความยินดีในชีวิตแบบที่โลกไม่มีให้นอกจากมาจากพระเจ้าเท่านั้น – ผ่านความรู้สึกอบอุ่นเป็นสุขที่ได้จากการเชื่อฟังทำตามพระเจ้าที่เขารักและบูชาและภูมิใจเมื่อเห็นพระเจ้าอวยพรในสิ่งที่เขาทำให้เกิดผล

แล้ว คุณล่ะครับ วันนี้คุณได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าเฝ้าพระเจ้าตามนัดหมายบ้างหรือยัง?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com /thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ OpenHeartsMinistry)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.