จะอยู่บนเส้นทางสู่พระคริสต์ได้อย่างไร

จะอยู่บนเส้นทางสู่พระคริสต์ได้อย่างไร

เพราะฉะนั้น จงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดี จงรู้จักควบคุมตัวเอง จงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณ ซึ่งจะประทานแก่พวกท่าน ในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏ เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีต แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร พวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้น เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า “พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเองบริสุทธิ์” (1เปโตร 1:13-16)

มีเรื่องเล่าว่าหลายร้อยปีที่แล้ว กลาสีคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ควบคุมเรือเดินสมุทรเพื่อให้กัปตันได้นอนหลับพักผ่อน เป็นครั้งแรกที่กลาสีคนนี้ได้มีโอกาสควบคุมเรือ และคำสั่งเดียวที่เขาได้รับคือ ให้ล่องเรือขึ้นเหนือ มุ่งไปสู่ดาวเหนือเท่านั้น

“ได้ครับท่านกัปตัน” กลาสีหนุ่มตอบ “ผมควรปลุกท่านหรือไม่ ถ้าเราล่องผ่านดาวเหนือไปแล้ว?” กัปตันมองหน้ากลาสีคนนั้นพร้อมกับพูดว่า “ลูกเอ๋ย เราจะไม่มีวันล่องเรือผ่านดาวเหนือไปได้ เพราะดาวเหนือจะเป็นตัวนำเราไปสู่ทิศเหนือได้อย่างแม่นยำเสมอ มันจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นทิศอื่น”

ทำนองเดียวกัน พระบัญญัติและวิธีการของพระเจ้าจะนำเรามุ่งสู่ทิศเหนือ สู่เส้นทางของพระองค์เสมอ เป็นสิ่งนำทางชีวิตขณะที่เราพยายามรักษาเส้นทางนี้ให้บริสุทธิ์ เราไม่อาจผ่านเลยเส้นทางนี้ไปเมื่อจับจ้องไปที่นั่นและมุ่งหน้าไป ทิศทางนี้เป็นทิศทางที่จะไม่มีวันนำเราลงที่ต่ำขณะอยู่ในเส้นทางชีวิตกับพระเจ้า

อย่าลืมดาวเหนือ อย่าลืมพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิต ด้วยสายตาที่จับจ้องและติดตามพระองค์ไป ด้วยพระวจนะและการทรงนำของพระวิญญาณ ตราบใดที่คุณมุ่งไปถูกทาง คุณจะไม่มีวันพลาดไปจากพระฉายของพระเจ้าผู้เป็นต้นแบบของเรา

จงอยู่ในเส้นทางสู่พระลักษณะของพระเยซูคริสต์ มุ่งมั่นดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ตามที่พระองค์ตรัสสั่งไว้

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jackgraham.org

(Cr.ภาพ Northstargrouplic.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.