สร้างรากฐานให้ตัวคุณ

สร้างรากฐานให้ตัวคุณ

เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์ (ฟีลิปปี 2:13)

บางคนรักการออกกำลังกายอย่างจริงจัง พวกเขาชอบเมื่อได้ออกไปวิ่ง ยกน้ำหนัก ได้ออกแรงจนเหงื่อไหลไคลย้อย แต่ผมไม่ชอบเลย เชื่อว่าคงมีอีกหลายคนเป็นเหมือนผม แต่ความจริงคือเราทุกคนจำเป็นต้องออกกำลัง เราไม่อาจจ้างใครไปทำแทนได้ นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายเราเอง

อัครทูตเปาโลเขียนถึงผู้เชื่อชาวฟีลิปปี “ฉะนั้น พวกที่รักของข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอ ท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลาย ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น ไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้น แต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟีลิปปี 2:12–13) ท่านเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ขณะถูกจับขังอยู่ในคุกที่กรุงโรม ห่างไกลจากผู้เชื่อที่ท่านเขียนจดหมายถึง

อัครทูตเปาโลกำลังบอกว่า “พี่น้องครับ ตอนนี้ผมไม่อาจไปอยู่กับพวกท่านได้ ถึงผมอยากไปช่วยแนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกท่าน แต่ไม่อาจทำได้ ความเป็นจริงคือพระเจ้าต่างหากผู้ทรงทำงานในพวกท่าน ไม่ใช่ผมครับ”

พวกเขาอาจคิดว่า – ไม่อาจดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ถ้าไม่มีอัครทูตเปาโลอยู่ด้วย – มีความเป็นไปได้ครับ และถ้าศิษยาภิบาลหรือผู้นำฝ่ายวิญญาณทำหน้าที่อย่างเหมาะสม พวกเขาจะลุกขึ้นยืนได้ฝ่ายวิญญาณ เป็นที่พึ่งพิงและไม่ต้องคอยพึ่งพิงผู้อื่น

อัครทูตเปาโลกำลังบอกว่า “พี่น้องครับ จงปรับมุมมองใหม่ พระเจ้าทรงเป็นผู้ทำการในพวกท่าน แม้พระองค์อาจทำงาน “ผ่าน” ผม แต่ในทั้งหมด พระเจ้าทรงเป็นผู้ทำงานครับ”

เราอาจยกย่องบางคนและคิดว่าพวกเขาคงไม่มีทางทำผิด และบางครั้งผู้เชื่อก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยยึดตามความสัมพันธ์ของบางคนที่มีกับพระเจ้า เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะเราต้องมีความเชื่อเป็นของเราเอง และจำเป็นต้องวางรากฐานให้ตัวเราเอง

คุณสร้างรากฐานให้ตัวคุณเองหรือคุณไปยึดเอารากฐานของคนอื่นครับ?  

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ Greatist.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.