สารจากศิษยาภิบาล

21 มกราคม 2018

สวัสดีครับพี่น้องชาว CJ

ดีใจที่เรามานมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ ขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติจากการนมัสการพระองค์ของพวกเราในวันนี้

หัวข้อวันนี้ เน้นเรื่องการอธิษฐานที่เราจะขาดเสียไม่ได้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณ ขอให้เราอธิษฐานเป็นประจำอย่างเป็นธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจ ขอให้เรารักกันช่วยเหลือกันและมีความสุขในฐานะคนในครอบครัวของพระเจ้า ขอให้เราเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้า พาญาติมิตรมาคริสตจักรเป็นประจำขอให้เราเข้ากลุ่มแคร์เป็นประจำ ขอให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวเป็นประจำ และขอให้เราหนุนใจกันและกันเป็นประจำ

วันนี้ ขอแนะนำพี่น้องของเราอีกท่านหนึ่งให้รู้จักคือ

คุณ ผกากรอง น้ำหอม  ชื่อเล่น : ขวัญ   อาชีพ : Senior Airline Account Manager Bangkok Air Catering Co.,Ltd

1.ถาม มารับเชื่อ หรือมาเป็นสมาชิก CJ ได้อย่างไร ผ่านใคร อะไร ช่องทางไหน??

ตอบ จริงๆเชื่อพระเจ้ามาก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยเรียน แต่เป็นบุตรน้อยหลงหายไปเกือบ 10 ปี รู้สึกจมกับความผิดบาปมากมาย และพยายามหาโบสถ์ที่เราจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอยู่พักหนึ่ง และพระเจ้าก็เมตตาให้เพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งที่ได้มาเจอกันก่อนวันคริสต์มาสเพียงวันเดียว เขาเป็นสมาชิกที่นี่ เขาชวนมาที่นี่ในวันคริสต์มาสพอดี และก็ได้ออกมารับเชื่อวันนั้นเลยที่ CJ

2.ถามอยากขอบคุณพระเจ้า หรือ รู้สึกประทับใจเรื่องอะไร เกี่ยวกับ CJ?

ตอบ ขวัญพยายามจะเข้าโบสถ์มาก่อนหน้านี้แต่ด้วยการทำงานเดิมที่เป็นกะ เลยทำให้สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไป และเราก็เหมือนห่างจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่งได้มาอยู่ที่ CJ ก็อธิษฐานขอพระเจ้า ขอให้ได้มา ขอให้ได้อยู่ร่วมกับพี่น้องที่นี่ เพราะรู้สึกว่าที่นี่คือใช่ แล้วพระเจ้าก็ให้หัวหน้าปรับเวลางานเราจนมาได้ทั้งเรียนพระคัมภีร์และมาโบสถ์วันอาทิตย์ จนเราสามารถใช้ชีวิตกับที่นี่เหมือนบ้านอีกหลังได้ มีครอบครัวใหญ่ๆอีกครอบครัวหนึ่ง มีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ขอบคุณพระเจ้า

3.ถาม อยากจะทำอะไรผ่าน CJหรือมีส่วนตอบแทนพระคุณพระเจ้าเกี่ยวกับ CJ เรื่องใด และเพราะอะไร?

ตอบ ตอนนี้ก็มีโอกาสเล็กน้อยในการได้ช่วยดูแลเรื่องอาหารของที่โบสถ์ พระเจ้าก็สามารถใช้เราในสิ่งที่เราได้สามารถใช้การได้ เพราะได้ทำงานด้านอาหารมา ส่วนถัดไปก็อยากดูแลพี่น้องในเรื่องการหนุนใจ และเป็นพยานในส่วนของชีวิตด้านต่างๆ ที่เราสามารถทำได้ เพราะประสบการณ์คนเราต่างเพื่อจะได้หนุนใจกัน เพราะเราไม่มีใครแข็งแรงได้ทุกวัน

มีข้อพระวจนะประจำใจที่อยากหนุนใจพี่น้องหรือที่ใช้หนุนใจตัวเองหรือไม่ ข้อใด เพราะอะไรถึงชอบ?

 “บัดนี้ พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบ พระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่าน อิสราเอลตรัสดังนี้ว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า”  (อิสยาห์ 43:1-2)

หลายครั้งเราลืมความประเสริฐของพระเจ้าผู้สร้างเรา ผู้ทรงรู้จักเราดีที่สุด รักเราที่สุด พระองค์ทรงไถ่เรา ให้ความรอดเรา และเราเป็นของพระองค์ พระองค์ไม่เคยบอกว่าเราจะสบายไม่เจอความยาก ลำบาก หากมาเชื่อพระองค์  แต่ในทุกเวลายากลำบากพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราต่างหาก ทรงอยู่ด้วย และช่วยเราทุกสถานการณ์”

ขอให้เราขอบคุณและอธิษฐานเผื่อ คุณ ผกากรอง น้ำหอม  (ขวัญ)  ด้วยกันนะครับ

ผมดีใจที่ในวันที่18-19 มค. ที่ผ่านมามีพี่น้องในคริสตจักร CJ ไปอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาตามหลักพระคัมภีร์” ที่คริสตจักรนิมิตใหม่ถึง 29 คน  หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้เหล่านั้นมารับใช้คนอื่นๆ กันนะครับ

คริสตจักรของเรากำลังเตรียมตัว เตรียมทีมสำหรับการจัดค่ายคริสตจักรในวันที่ 13-15 ก.ค. ในปีนี้ มีประธานค่ายคือคุณ คิด (ภาษิต ภัทรนุกูล) ขอให้เตรียมลางานไปค่าย อธิษฐานเผื่อทีมงานและค่ายด้วยครับ และในวันที่ 5 ส.ค. เราจะมีการฉลองวันครบรอบคริสตจักร CJ ปี ที่ 4 ด้วย ขอเตรียมใจมาร่วมฉลองขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับ

ปีนี้เรามีหัวข้อ ”I Am A Minister !” (ฉันคือผู้รับใช้) เราเน้นการรับใช้ทั้งเป็นส่วนตัว เป็นกลุ่ม และเป็นส่วนรวมทั้งคริสตจักร ดังนั้น ขอหนุนใจให้พี่น้องอาสาสมัครรับใช้ในเรื่องที่มีใจ มีความสามารถ เพราะคริสตจักรคือบ้านที่พวกเราอยู่อาศัย พวกเราต้องช่วยกันดูแลและช่วยเหลือกันในทุกๆด้าน และทำให้เรากลายเป็นครอบครัวของพระคริสต์ที่มีความสุข

เราใช้รหัสการดำเนินชีวิตของชาวCJในปีนี้ว่า  “ MML”  ที่หมายถึง
                Mary -สัญลักษณ์ของการใกล้ชิดนมัสการพระคริสต์เป็นส่วนบุคคล
                Martha-สัญลักษณ์ของการรับใช้พระเจ้าอย่างแข็งขัน
                Lazarus-สัญลักษณ์ของการเป็นพยานนำคนมารู้จักพระคริสต์

โดยใช้การ “เยี่ยมเยียน” (visitation) เป็นช่องทางในการปรนนิบัติคน 4 กลุ่มคือ
                1. สมาชิกคริสตจักร CJ
                2. คนในครอบครัวหรือญาติมิตรของสมาชิก CJ
                3. ผู้ที่สนใจในเรื่องของพระเจ้า
                4. ผู้ที่ประสบสภาวะยากลำบากในชีวิต เช่นป่วย ประสบภัย ยากไร้ ฯลฯ

คริสตจักรแบ่งทีมออกประมาณ 12 ทีม เยี่ยมทีมละ 12 ครั้งต่อปี ตอนนี้ มี 2-3 ทีมเริ่มออกเยี่ยมเยียนแล้ว น่าประทับใจมาก ผู้ใดปรารถนาจะร่วมรับใช้ แจ้งได้ที่หัวหน้าทีมดังนี้    

  1.  …….
  2. ……..
  3. ……..
  4. ……..
  5. ……..

หรือที่ผู้ประสานงานคือ คุณอัมพุชินี (ปู) หรือทีมศิษยาภิบาลคือ คุณหทัยรัตน์ (เอ๋) หากผู้ใดประสงค์ให้เราไปเยี่ยมขอแจ้งได้เลยครับ

ขออธิษฐานเผื่อผมในวันนี้ ที่ไปรับใช้ แบ่งปันที่คริสตจักรนิมิตใหม่ด้วยนะครับ
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นนะครับ

 ด้วยรัก                                                                                          

 (ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.