คุณไม่อาจมีสิ่งหนึ่งและขาดอีกสิ่งได้

คุณไม่อาจมีสิ่งหนึ่งและขาดอีกสิ่งได้

ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลของท่าน ข้าพเจ้าดาเนียล ได้ดูในหนังสือพบจำนวนปี ซึ่งตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ทรงมีถึงเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะ จะต้องผ่านพ้นไปก่อนสิ้นวันกรุงเยรูซาเล็มร้างเปล่า คือจำนวน 70 ปี แล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าองค์เจ้านาย แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทั้งด้วยการอดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนขี้เถ้า (ดาเนียล 9:2-3)

อะไรที่ทำให้ดาเนียลต้องหันหน้าไปหาพระเจ้า?

เพราะท่านได้อ่านจากหนังสือตามพระวจนะของพระยาเวห์ที่ทรงมีถึงผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์  เมื่อดาเนียลได้ศึกษาพระธรรมเยเรมีย์ พระเจ้าทรงแสดงให้ท่านเห็นคำพยการณ์ ชาวยิวประชากรของพระองค์จะต้องเข้าสู่โครงการตกเป็นเชลยในบาบิโลนเจ็ดสิบปี (เยเรมีย์ 25:11) และพระเจ้าได้ทรงกำหนดสิ่งต่างๆที่พวกเขาต้องทำในระหว่างเจ็ดสิบปีนั้น และเมื่อใกล้ครบเวลา พระเจ้าตรัสผ่านเยเรมีย์ไปถึงดาเนียลว่า “เราจะพิพากษาบาบิโลน”  

ตอนนี้ดาเนียลกำลังเผชิญวิกฤติ ท่านจึงอธิษฐาน แต่สิ่งใดกระตุ้นให้ท่านอธิษฐาน?

เมื่ออ่านพระวจนะ ดาเนียลมองเห็นพิมพ์เขียวและรู้ว่าท่านกำลังอยู่ในช่วงใกล้จบลง จึงทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า

เราเรียนรู้สิ่งใดจากเรื่องนี้?

การศึกษาพระวจนะและคำอธิษฐานขึ้นและลงไปพร้อมๆกัน ชีวิตการศึกษาพระวจนะของคุณจะยิ่งใหญ่กว่าชีวิตแห่งการอธิษฐานหรือในทางกลับกันไม่ได้ คุณไม่อาจแยกการศึกษาพระวจนะจากการอธิษฐานได้

ดังนั้นเมื่ออ่านพระคัมภีร์ พระวจนะจะคอยเตือนให้คุณอธิษฐาน และเมื่อคุณอธิษฐาน ชีวิตแห่งการอธิษฐานจะกระตุ้นให้คุณอ่านพระวจนะ  ทั้งคู่ต้องจูงมือไปด้วยกัน  เมื่อคุณอ่านพระวจนะ พระเจ้ากำลังตรัสกับคุณ คำอธิษฐานของคุณคือการพูดคุยกับพระเจ้า และไม่ควรเป็นการสื่อสารทางเดียวไม่ว่าจะจากฝ่ายใดก็ตาม

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

(Cr.ภาพ washingtonpost.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.