ความยุติธรรม ความเมตตา และพระคุณ

ความยุติธรรม ความเมตตา และพระคุณ

เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้ (เอเฟซัส 2:8-9)

อย่าอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานความยุติธรรมให้แก่ลูก” คุณคงไม่อยากได้ในสิ่งที่คุณสมควรได้จากพระเจ้าหรอกครับ – นั่นคือการพิพากษา ดังนั้นคุณควรอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความเมตตา โปรดประทานพระคุณให้แก่ลูก”

เมื่อพระเจ้าทรงประทานความเมตตา พระองค์ก็ไม่ได้ให้ในสิ่งที่คุณสมควรได้ และเมื่อพระองค์ประทานพระคุณ พระองค์ก็ประทานพระพรให้คุณ และให้คุณเป็นที่โปรดปรานทั้งๆที่คุณไม่ได้ทำสิ่งใดที่สมควรได้

พระคัมภีร์บอกเราว่า “เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9)

เราพบเรื่องราวที่แสดงถึงพระคุณได้จากเรื่องบุตรน้อยหลงหาย บุตรน้อยทำบาปต่อผู้เป็นพ่อ นำชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไปคลุกในโคลนตม ถ้าพระเจ้าจะจัดการกับบุตรหลงหายคนนี้อย่างยุติธรรม พระองค์คงอนุญาตให้เขาถูกหินขว้างตาย ครับ นั่นคือสมควรแก่ความเป็นธรรม

ถ้าผู้เป็นพ่อจะมีความเมตตาต่อลูกบ้าง ท่านคงให้ลูกเข้ามารับจ้างเป็นคนงานในบ้านตามที่ลูกร้องขอ

แต่ผู้เป็นพ่อหยิบยื่นให้ลูกด้วยเสื้อผ้างดงามชุดใหม่ให้สมฐานะ สวมแหวนแสดงถึงความเป็นลูกให้ – นี่คือพระคุณครับ เป็นมากกว่าความเมตตา เป็นการหยิบยื่นพระคุณ

พระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่ค้ำจุนอัครทูตเปาโลในวันที่ท่านทุกข์ทรมานจากหนามในเนื้อ ท่านมีอาการอ่อนแอหรือเจ็บป่วยบางอย่างในร่างกายที่ท่านกล่าวว่าเป็นเหมือนหนามในเนื้อ อาจเกิดจากบาดแผลที่ท่านถูกหินขว้างหรือจากที่เรือแตก ไม่ว่าจะเป็นอะไร ท่านทูลขอให้พระเจ้าเอาออกไปถึงสามครั้ง

แต่พระองค์ตรัสกับท่านว่า “การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหน ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่น” เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้า” (2โครินธ์ 12:9)

พระคุณคือสิ่งที่เราได้รับทั้งๆที่ไม่สมควรได้ ให้มองหาพระคุณนั้นในชีวิตเราแต่ละวันนะครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 (Cr. Pixabay.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.