พระเยซูคริสต์ พระผู้เลี้ยงของเรา

พระเยซูคริสต์ พระผู้เลี้ยงของเรา

พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน (สดุดี 23:1THSV11)

องค์พระเยซูคริสต์ถูกเรียกว่าพระผู้เลี้ยงสามครั้งในพระคัมภีร์ใหม่ ในยอห์น 10:11 พระองค์ถูกเรียกว่าผู้เลี้ยงที่ดี “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ” แต่นั่นเป็นอดีต – ที่เนินหัวกระโหลก

พระองค์ถูกเรียกว่าพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ใน 1เปโตร 5:4 “และเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏ พวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรย” ในอนาคตพระองค์จะเสด็จกลับมา

ในที่สุด ฮีบรู 13:20-21 เรียกพระองค์ว่าผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่ “ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขึ้นมาจากความตาย โดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์” … องค์พระเยซูคริสต์ของเรา ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาแกะ โดยทางพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์ พระองค์ทรงทำให้คุณสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งที่คุณทำตามพระประสงค์ของพระองค์…”  นี่คือปัจจุบัน พระองค์จะทรงทำให้เราครบถ้วนสมบูรณ์

พระผู้เลี้ยงที่ดี – ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเรา พระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ – กำลังเสด็จกลับมาเพื่อเรา พระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่ – ทรงพระชนม์อยู่เพื่อเรา

สิ่งที่เราต้องทำ:  

พระผู้เลี้ยงที่ดีทรงห่วงใยคุณทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จงสรรเสริญพระองค์ – จงขอบพระคุณที่จัดเตรียมให้คุณ…นานมาแล้ว ก่อนที่คุณจะถือกำเนิดมาเสียอีก

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr,ภาพ yongsung kim painting)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.